Nonstop linka psychické podpory pro pracovníky ve zdravotnictví

Ministerstvo iniciovalo zřízení dvou linek nabízejících první psychickou pomoc. Jedna z nich již téměř týden funguje pod číslem 1212 (volba 5) a je určena všem občanům. Druhá byla spuštěna včera a poskytuje své služby výhradně vám, pracovníkům ve zdravotnictví. Pracujete ve zdravotnictví? Linka je tu pro vás 24/7. Smyslem linky je pomoci zvládnout stresové zatížení v souvislosti s koronavirem. Výhoda telefonické formy poskytované služby je její okamžitá dostupnost, a to i v době, kdy jste na pracovišti a máte jen krátký časový prostor v klidu hovořit.

Ministerstvo rozeslalo nemocnicím i střediskům zdravotnické záchranné služby dopis s podrobnou informací k využití linky, další zdravotníci budou obeznámeni pomocí letáků distribuovaných elektronicky i v papírové podobě pracovníky Systému psychosociální intervenční služby, kteří provoz linky zajišťují. Kontakty na linku najdete také níže v přiloženém letáku.
Účelem linky kolegiální podpory je poskytnout vám bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, předat základní doporučení ohledně zvládnutí stresového zatížení a pomoci s obavami, frustrací, emocemi, naplněním základních potřeb. Výhoda telefonické formy poskytované služby je její okamžitá dostupnost. Linka je anonymní a hovory samozřejmě nejsou monitorovány.

Postup: Po vytočení čísla budete spojen s pracovníkem linky, který vám nabídne kolegiální první psychickou podporu. K dispozici jsou zde zdravotničtí peeři a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), kteří  jsou připraveni být nápomocni v krizových situacích. Volat jim můžete kdykoliv, i v noci.

Děkujeme vám za vaši práci!