Nejčastější otázky a odpovědi

Jaká protiepidemická pravidla platí v České republice od 28. října?

Kde musím mít roušku?
Od 21. října platí povinnost nosit roušku ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj), v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech, na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Proč nemají lidé s astmatem výjimku z nošení roušek?
Mezi výjimky z nošení roušek byly zahrnuté osoby s poruchou intelektu, osoby s poruchou autistického spektra, osoby s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu. Důvod udělení výjimky z nošení ochranných prostředků je u nich dán tím, že mentální schopnosti či aktuální duševní stav těchto osob znemožňují dodržování této povinnosti.
Onemocnění způsobené novým typem koronaviru postihuje především dýchací systém a lidé, kteří již respiračními problémy trpí, by se proto měli více chránit.
Co se týče osob s astmatem, jeho průběh může být velmi různý. Pokud však pacient s astmatem má v určitou chvíli větší dýchací obtíže při nošení roušky, je namístě ji po tuto dobu sundat. V tom případě je na individuální zodpovědnosti každého, aby dodržoval hygienické zásady, dodržoval rozestupy od ostatních, hygienu rukou. Jedním z projevů astmatu je kašel, čímž jsou do okolí šířeny kapénky. Z toho důvodu také osobám s astmatem nebyla udělená výjimka z nošení roušek.

Od 28. října je omezený volný pohyb osob. Co to znamená?
Pohyb na veřejně přístupných místech by lidé měli osobně omezit a zůstávat v místě svého bydliště. Pohyb na veřejnosti pak omezit na dobu nezbytně nutnou. Stejně tak by se osoby mezi sebou měly stýkat jen po dobu nezbytně nutnou.
Na veřejně přístupných místech mohou společně pobývat maximálně 2 osoby. Výjimka z omezení počtu osob platí pro členy jedné domácnosti, zaměstnance jedné firmy, činnosti povinně vykonávané ze zákona, pro děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách a pro společně vykonávanou podnikatelskou činnost.
Při pobytu na veřejnosti je také nutné dodržovat rozestup 2 metry.

Kam tedy v rámci omezení volného pohybu můžu?
Od 28. října platí zákaz vycházení mezi 21.00 a 4.59 hodin. V tuto dobu je možné jít ven jen v případě venčení psa a to do 500 metrů od domova, v případě výkonu povolání, cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště, neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů, nebo výkonu činností sloužících k zajištění: bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby.

Mezi 5. a 21. hodinou jsou pak povolené cesty do zaměstnání, cesty za rodinou a blízkými. Dojít si můžete na nákup, na poštu, na úřad nebo zajet na čerpací stanici. Umožněné jsou cesty do nemocnic, k veterinářům, do zdravotnických a sociálních zařízení. Stejně tak je možné pomoct obstarat tyto věci svým blízkým, sousedům nebo jiným občanům v rámci dobrovolnictví. Svým blízkým můžete poskytnout doprovod. Zajít si můžete do přírody, parku, lesa nebo můžete odjet na svou chalupu. Navštívit můžete hřbitov, svatbu či pohřeb. Jsou umožněné poskytování individuální duchovní péče a vycestování z České republiky.

Které obchody a provozovny zůstávají v provozu?
Otevřené zůstávají prodejny potravin, čerpací stanice, prodejny paliv, drogerie, lékárny, prodejny potřeb pro zvířata a prodejny malých domácích zvířat, optiky, trafiky, prádelny a čistírny, autoservisy, odtahové služby, prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, prodejny zahrádkářských potřeb, prodejny jízdenek, květinářství, textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost, provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, pohřební služby, myčky automobilů, prodejny domácích potřeb a železářství, sběr a výkup surovin, kompostárny, provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, provozovny pro projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, provozovny, které se zabývají zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace), a prodejny pietního zboží (např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček). Možné je vyzvednutí zboží a zásilek, které byly objednané distančním způsobem.

Od 28. října se zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v neděli, v pondělí až v sobotu v čase mezi 20.00 až 4.59 hodin. Existují však výjimky pro následující provozovny: čerpací stanice s palivy a mazivy, lékárny, prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích, prodejny ve zdravotnických zařízeních, provozovny stravovacích služeb s výdejem přes okénko či rozvozem a činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. V neděli mezi 5. a 20. hodinou mohou mít otevřeno také provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček a podobně.

Platí také zákaz prodeje na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (to znamená prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení) a zákaz pochůzkového a podomního prodeje. Zákaz se nevztahuje na provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží (např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček a podobně), dále na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně, dále se nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu), mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, vyrobených na území České republiky.

Jak je to s návštěvou lázní?
Může být poskytovaná jen lázeňská léčebně rehabilitační péče, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Zůstávají v provozu taxislužby?
Ano, taxislužby jsou v provozu. Obecně je povolený výkon povolání, který souvisí s veřejnou dopravou, proto zůstává v provozu i městská doprava.

Zavřená je velká část obchodů. Mohu si tedy objednat zboží online s dovozem od kurýra?
Ano, rozvážkové služby fungují.

Jaká pravidla platí pro svatby a pohřby od 28. října?
Počet osob na svatbě i pohřbu je omezený na 10. Do tohoto počtu se počítá například i oddávající. Není možné pořádat svatební oslavu či smuteční hostinu v restauračním zařízení.

Jsou restaurace v provozu jako obvykle?
Ne, restaurace jsou pro veřejnost uzavřené. V době od 6 do 20 hodin mohou prodávat jídlo přes výdejové okénko. V tuto dobu nelze využívat ani zahrádky restaurací. Od 20 do 6 hodin musí být však zavřená i výdejová okénka.
Celodenně mohou fungovat rozvozy jídla.

Jsou zavřené i diskotéky?
Ano, uzavřené jsou všechny hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky.

Jak je to s pitím alkoholu na veřejnosti?
Platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti.

Mohou se konat farmářské trhy?
Ano, mohou. Zakazuje se však konzumace přímo na trzích, v jeden čas na ploše farmářského trhu nesmí být více jak 20 osob 400 m2, rozestupy mezi stánky a stoly musí být 4 metry.

Mohou se konat výlovy rybníka nebo hony?
Ano, výlov rybníka i myslivost patří mezi povolené aktivity, pokud se jedná o výkon povolání, podnikatelskou či obdobnou činnost.

Týkají se omezení i kultury?
Ano, zakázané je pořádání koncertů, jiná hudební, divadelní, filmová a umělecká představení včetně cirkusů a varieté, poutě a podobné tradiční akce, návštěvy a prohlídky zoologických a botanických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
Zákaz se vztahuje i na společný zpěv více než 5 osob s výjimkou místa bydliště a mateřských škol.

Jaká jiná zařízení mají zakázaný provoz?
Zakázaný je provoz heren, kasin a sázkových kanceláří. Zakázané je používání a provoz umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, taneční studia, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center.