Můžu nosit nanoroušku jako ochranný prostředek dýchacích cest?

Podle mimořádného opatření účinného ode dne 1. listopadu 2021 je zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“).

Z výše uvedené citace vyplývá, že v případě, kdy „nanorouška“ splňuje minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), lze ji i nadále používat k ochraně dýchacích cest.