Může chtít zaměstnavatel po mě informaci o podstoupeném očkování?

Informaci o očkování proti covid-19 považujeme za informaci (údaj) o zdravotním stavu, neboť vypovídá o tom, že osobě byla poskytnuta určitá zdravotní služba poskytovatelem zdravotních služeb (byla ji aplikována vakcína), stejně, jako za informaci (údaj) o zdravotním stavu považujeme informaci o jiných poskytnutých zdravotních službách, které mohou mít vliv na zdraví osoby. Tyto informace (údaje) jsou svou povahou vysoce důvěrné a jsou právem specificky chráněny. Údaj o zdravotním stavu je možné zpracovávat pouze, je-li dána některá z podmínek uvedených v čl. 9 odst. 2 GDPR. Dle našeho názoru tedy zaměstnavatelé nemohou bez existence výjimky dle čl. 9 odst. 2 GDPR zpracovávat informace o očkování zaměstnanců proti covid-19. Výjimku dle čl. 9 odst. 2 České republice, jako členskému státu EU, nebyla udělena, resp. ČR o tuto výjimku ani nežádala.