Musí zaměstnanec nosit v práci respirátor? A co když je mezi zaměstnanci umístěna přepážka?

Mimořádné opatření s účinností od 1. 11. 2021 zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), v definovaných vnitřních prostorech staveb, a to i na pracovišti.

Výjimku z uvedené povinnosti mají zaměstnanci, kteří vykonávají práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby a také zaměstnanci (v souladu s přijatými a prováděnými hygienickými, technickými, organizačními a jinými opatřeními k prevenci rizik stanovenými zaměstnavatelem podle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou vybaveni alespoň jinými ochrannými prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Pakliže je mezi zaměstnanci vzdálenost větší než 1,5 metru, tak nosit ochranný prostředek nemusí. V případě, je-li mezi zaměstnanci menší vzdálenost než 1,5 metru, ochranný prostředek je v tomto okamžiku povinný, a to i v případě, je-li mezi těmito zaměstnanci umístěna přepážka (např. plexisklo).