Ministerstvo zdravotnictví schválilo přes 300 žádostí o mimořádné odměny pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče

Poskytovatelé lůžkové péče, jejichž zaměstnanci v uplynulých měsících pracovali v souvislosti s covid-19 ve ztíženém pracovním prostředí, obdrží od Ministerstva zdravotnictví mimořádné dotace. Resort schválil přes 300 žádostí. Dotace a příspěvek zřizovatele se poskytuje ke mzdě nebo platu jako odměna za práci, během které byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy covid-19.

„Vzhledem k výjimečnému nasazení zdravotnického personálu v uplynulých měsících považuji mimořádné odměny pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče za adekvátní nástroj, jak ocenit jejich práci,“ uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem 312 žádostí o dotaci nebo příspěvek zřizovatele v souhrnné výši cca 11,5 mld. Kč. Jedná se o 39 žádostí ze strany přímo řízených organizací MZ ČR a 273 žádostí od dalších poskytovatelů lůžkové péče. Dotace a příspěvek zřizovatele jsou určeny na mimořádné odměny zaměstnancům, kteří v období od 1. března 2020 do 31. května 2020 působili v zařízeních lůžkové péče.

Výměr odměny proběhne na základě počtu odpracovaných hodin v daném období, a to jak u zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr do výše jejich úvazku, tak u osob pracujících prostřednictvím DPČ/DPP. Na mimořádnou odměnu mají nárok také zaměstnanci, kteří v daném období pracovali u poskytovatele lůžkové péče, ale pracovní poměr nebo dohodu již ukončili. Stejné podmínky budou mít také všechny přímo řízené organizace MZ ČR, které obdrží finanční prostředky na odměny prostřednictvím příspěvků zřizovatele.