Ministerstvo děkuje všem zdravotníkům za jejich nasazení v boji s koronavirem

Na dnešní den připadl Mezinárodní den sester, a proto se ve 12 hodin rozezněly zvony, sirény a vozy integrovaného záchranného systému po celé ČR po dobu 1 minuty jako poděkování všem pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v této nelehké době.

WhatsApp-Image-2020-05-12-at-10.20.02

Současná situace ohledně celosvětové epidemie je pro všechny nelehká, nicméně některé profese jsou za současného stavu vystaveny opravdu nemalému tlaku a vyvíjí velké úsilí. Zejména se jedná o zdravotníky, tedy lékaře, sestry, laboranty, farmaceuty, tedy pracovníky jak lékařských, tak i nelékařských oborů ve zdravotnictví, kteří nemohli pracovat z domova a museli jít plnit své poslání a starat se o druhé.  Jak uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: „Všichni zdravotničtí pracovníci byli, jsou a budou při řešení těchto krizových situací našimi hrdiny a já jim za jejich nasazení v boji s koronavirem nesmírně děkuji. Jejich práce byla, s ohledem na závažnost situace, kterou nikdo z nás ještě nezažil, velmi fyzicky i psychicky náročná. Cílem jejich každodenního snažení bylo minimalizovat případný přenos nákazy při kontaktu nemocného s dalšími osobami a zabránit šíření infekčního onemocnění. Právě díky nim se nám to podařilo.“
Zdravotnické záchranné služby, české farnosti, hasiči i policie spustili sirény a rozezněli zvony na podporu všech zdravotníků a poděkovali jim tak za odvedenou práci v těžkých podmínkách. Cílem bylo ocenit jejich osobní přístup k řešení epidemie, jelikož zdravotníci po celou dobu epidemie COVID-19, včetně období nouzového stavu, zajišťovali poskytování péče pacientům s mírnými i akutními obtížemi bez výjimky. A to vše i přesto, že byli v tomto období vystaveni zvýšenému infekčnímu riziku.