Lze uznat onemocnění COVID-19 jako nemoc z povolání?


Ministerstvo zdravotnictví se ztotožňuje se Stanoviskem výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP k podmínkám uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání ve smyslu nařízení vlády č. 290/1995 Sb. vydaného dne 25. března 2020, které je umístěno v příloze tohoto dokumentu.
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. ve své příloze, tedy v Seznamu nemocí z povolání, disponuje tzv. otevřenou položkou pro různé biologické činitele, a to v kapitole V, položce 1, případně pol. 3 Seznamu nemocí z povolání.
Ministerstvem zdravotnictví pověření poskytovatelé zdravotních služeb budou standardně přijímat žádosti o uznání onemocnění Covid-19 jako nemoci z povolání a bude zahájeno běžné ověřování podmínek vzniku onemocnění jako nemoci z povolání. Za splnění všech podmínek, které ukládají dotčené předpisy, metodický návod (čj. 22139/2011 k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání), tedy zejména naplnění klinických a hygienických podmínek (viz jednotlivá odborná doporučení), bude možné onemocnění jako nemoc z povolání uznat.
Odborný podklad pro uznání naplnění tzv. klinických podmínek je součástí Stanoviska výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP umístěného v příloze tohoto dokumentu. Odborný podklad pro naplnění tzv. hygienických podmínek je v současnosti zpracováván.

Stav ke dni 25. 3. 2020

Příloha