Koronavirus v České republice a ve světě

Jak řeší ČR šíření epidemie COVID-19?
Česká republika zavedla celou řadu opatření, která patří v tomto směru k nepřísnějším v zemích EU. Všechny orgány, které mají na starost ochranu veřejného zdraví, Národní referenční laboratoř, nemocnice, zdravotnická záchranná služba a další, jsou ve stálé pohotovosti. Situaci aktivně řeší Bezpečnostní rada státu, Ústřední epidemiologická komise a krizová komise. Sledujte zavedená opatření na webu ministerstva zdravotnictví.

Kolik je u nás nakažených? 
Celkový počet osob s prokázanou nákazou COVID-19 je aktualizován 2x denně okolo 9. a 18. hodiny na našich speciálních stránkách.

Kolik je u nás vyléčených? 
Celkový počet vyléčených osob najdete opět na našich speciálních stránkách.

Kde v ČR je nejvíc nemocných? 
Výskyt nemocí v jednotlivých krajích najdete také na našich speciálních stránkách.

Kde všude ve světě byla již infekce koronavirem prokázána?
Infekce virem SARS-CoV-2 již byla prokázána ve většině zemí světa. Aktuální stav šíření nákazy můžete sledovat na našich stránkách, na webu: www.worldometers.info/coronavirus/ či na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO).

WHO vyhlásila ve světě stav pandemie. Co to konkrétně znamená?
Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující více kontinentů. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinenty) za určité časové období. 
Opakují se však pandemie chřipky A, zejména po závažnější antigenní změně chřipkového viru (španělská chřipka aj.). Rovněž šíření SARS zvládnuté za značné náklady bylo vážnou hrozbou. Pandemii představuje i od prosince 2019 probíhající epidemie koronaviru SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19). Za pandemii ji Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března  2020. V minulosti se celosvětové pandemie týkaly zejména chřipky, dále také moru, cholery či skvrnitého tyfu. Od 80. let 20. století je velkým nebezpečím pandemie AIDS, virem HIV bylo v roce 2018 zasaženo přes 37 milionů lidí, většinou obyvatel subsaharské Afriky.

Co doporučuje WHO a další mezinárodní organizace v souvislosti s koronavirem?
Pro tyto situace používá MZ prostředek pro urgentní výměnu informací, tzv. Early Warning and Response System. Jedná se o uzavřený systém, díky kterému můžeme průběžně komunikovat na každodenní bázi s ostatními státy. Dále se MZ účastní pravidelných telekonferencí Výboru pro zdravotní bezpečnost EU (angl. HSC-Health Security Committee), kde jsou sdíleny informace. Konkrétně informace o tom, jaký je epidemiologický vývoj a dále v rámci telekonference zaznívají odborná a relevantní vyjádření Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).
Zároveň WHO nabádá země, aby v současné situaci adekvátním způsobem zpřísnily mimořádná opatření s cílem snížit možnost dalšího šíření nákazy a ochránit české občany, především zvlášť rizikové skupiny náchylné k onemocnění.

Doporučujeme:
Světová aktuální data a interaktivní mapa světa s aktuálními počty nakažených.