Kdo hradí náklady na testování v případě zaměstnance vyslaného na pracovní cestu např. na konferenci v zařízení, kde je vyžadováno prokázání bezinfekčnosti?

V případě, kdy je zaměstnanec vyslán na pracovní/služební cestu, která je spojena s ubytováním v zařízení, kde dle aktuálně platných mimořádných opatření je nezbytné prokázat bezinfekčnost, nese náklady na případné testování zaměstnavatel.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytovat náhrady výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce (§ 151 zákoníku práce). Podle § 156 odst. 1 písm. e) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě mj. náhradu nutných vedlejších výdajů. Podle § 164 zákoníku práce pak zaměstnanci přísluší náhrada nutných vedlejších výdajů, které mu vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže. Nemůže-li zaměstnanec výši výdajů prokázat, přísluší mu náhrada odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní cesty.