Je v současné době možné volně cestovat?

Za jakých podmínek můžu vycestovat?
Vycestovat lze v současné době bez omezení, avšak v některých zemích platí zákaz vstupu cizincům, cestovní ruch tedy doposud nebyl plně obnoven. Proto je dobré sledovat rozcestník informací Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestování do ostatních zemí. Obecně však i nadále platí, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat do zahraničí a popisuje některé varianty nezbytných cest.

Na úvodní stránce webu Ministerstva zahraničních věcí ČR je k dispozici Mapa cestovatele #COVID19, kde jsou podrobnější informace k jednotlivým státům.

Co je to SEMAFOR?
Jde o systém pro bezpečné cestování. Systém je označován za semafor podle barev, které by měly být jednotlivým zemím dle závažnosti vývoje onemocnění COVID-19 na daném území přidělovány. Zelenou dostanou bezpečné země, oranžovou země se středním rizikem nákazy a červenou země s vysokým rizikem nákazy. Systém se bude vyvíjet podle epidemiologické situace ve světě. Seznam zemí bude aktualizován v týdenních intervalech.

Jak SEMAFOR funguje? Které evropské země představují riziko?
Doporučujeme sledovat aktuální seznam zemí s různou variantou rizika. Seznam zemí bude aktualizován v týdenních intervalech podle aktuální epidemiologické situace.
Dále doporučujeme k cestování sledovat informace přímo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Proč například u oranžových zemí český občan po návratu test na koronavirus podstoupit nemusí, ale kdyby občan z oranžové země přijel do ČR, tak ho mít musí?
Do zeleně a oranžově označených zemí mohou Češi cestovat bez omezení při návratu zpět. Test na covid-19 však bude vyžadován při cestě z červeně označených zemí. Cizinci přijíždějící do ČR se budou prokazovat testem při cestě z oranžových a červených zemí.
Parametry a kritéria tzv. semaforu, tedy systému označující bezpečné země pro cestování, vychází z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi. Spolupracují na něm odborníci z ministerstva zdravotnictví, vnitra, zahraničí i hygienici. Více informací naleznete zde.

Pokud po návratu ze zahraničí nastoupím do nařízené karantény a chtěl bych si udělat test, není vystoupení z karantény za účelem provedení testu pak jejím porušením?
Záleží na tom, zda vám byla hygienickou stanicí nařízena karanténa, tzn. obdržel/a jste oficiální „Rozhodnutí o karanténě“. Karanténa je pak stanovena v délce 14 dní. Její porušení může být trestáno pokutou až do výše 3 miliony Kč. Pokud však po návratu do 4 dnů absolvujete PCR test na covid-19, který je negativní, můžete se vrátit do práce. V čase bezprostředně po návratu, kdy čekáte na výsledky testu, máte omezený pohyb. Můžete si vyřídit neodkladné záležitosti (např. nákup, návštěvu doktora, samozřejmě i návštěvu odběrového místa na testy covid-19). Po tuto dobu nejste pokutován za opuštění místa bydliště. V tuto dobu je třeba dodržovat jistá karanténní opatření, ale nejde o nařízenou povinnou karanténu.

Jaký testu bude potřeba? Bude mi stačit Rapid test?
Nikoliv. Je proveden PCR test na přítomnost SARS-CoV-2.

Proč je nutný PCR test?
Výsledky PCR bývají zpravidla k dispozici do 48 hodin a bývají pozitivní i před propuknutím příznaků, tedy je to metoda nejvhodnější k rychlému a spolehlivému odhalení, zda-li člověk není v daný moment nakažen a nešíří virus do svého okolí.

Na výsledky běžného testu se čeká několik dní (tři a více). Po tuto dobu musím být doma?
Po dobu čekání na výsledek testu je nutné dodržovat karanténní opatření, ale nejde o nařízenou povinnou karanténu. V čase bezprostředně po návratu, kdy čekáte na výsledky testu, máte omezený pohyb. Můžete si vyřídit neodkladné záležitosti (např. nákup, návštěvu doktora, samozřejmě i návštěvu odběrového místa na testy covid-19). Po tuto dobu nejste pokutován za opuštění místa bydliště.

Je v ČR dostatečný počet odběrových míst?
Počet odběrových míst je v České republice dostatečný. Jejich aktualizovaný seznam naleznete na stránkách MZ ČR.

Pokud si test po návratu ze zahraničí udělám, můžu karanténní opatření přerušit?
Pokud je proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, lze karanténní opatření přerušit, neboť nejde o karanténu, ale karanténní opatření spojené s návratem do ČR. Karanténní opatření se řídí zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

Pokud se navracím ze zahraničí, jsem v karanténě a nechám si udělat PCR test, po zjištění negativního výsledku mohu karanténu ukončit?
Karanténa stanovená na základě „Rozhodnutí o karanténě“  se ukončuje v souladu s vydaným rozhodnutím Krajské hygienické stanice či poskytovatele zdravotních služeb tak, jak tomu bylo doposud.

Jsem přeshraniční pracovník. Jaká pravidla pro mě nyní platí při překračování hranic?
Aktuální informace k příhraničním pracovníkům doporučujeme sledovat zde.
Další užitečné informace, které se vztahují ke vstupu do České republiky, naleznete zde.

Kde seženu informace ohledně situace v ostatních zemích?
Vycestovat lze v současné době za hranice bez omezení, avšak v řadě zemí platí zákaz vstupu cizincům, cestovní ruch tedy doposud nebyl obnoven. Proto je dobré sledovat rozcestník informací Ministerstva zahraničních věcí k cestování do ostatních zemí. Obecně však i nadále platí, že Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje vycestovávat do zahraničí a popisuje některé varianty nezbytných cest.

Jak řešit odhlášení pojištění při pobytu v zahraničí, který přesáhl 6 měsíců, teď když jsem se musela vrátit?
Zákon je nastaven tak, že samotný základ pojistného při předčasném návratu z ciziny nelze odpustit. Pokud někdo ukončí tzv. „dlouhodobý pobyt“ dříve než uplyne oněch 6 měsíců, o nichž hovoří § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., musí pojistné doplatit, jako by byl osoba bez zdanitelných příjmů, tj. 6 x 1971 Kč. Ministerstvo zdravotnictví se se zdravotními pojišťovnami snažilo nalézt v této situaci alespoň řešení pro to, aby takový dluh nebyl zatížen o penále a aby bylo možné jej automaticky rozložit do splátek, které pojištěnce nezatíží. V současnosti máme s pojišťovnami dohodu, že pokud požádáte o rozložení do splátek, mělo by vám to být umožněno. Zároveň pokud využijete institutu odstranění tvrdosti zákona, bude vám odpuštěno i penále. Pojišťovny tedy v těchto situacích zohlední složitost situace, umožní rozložení do splátek a prominou penále.

Jak mám ve výše uvedené situaci po návratu postupovat?
V případě, že jste se vrátil(a) předčasně z dlouhodobého pobytu v cizině, který nepřekročil lhůtu 6 měsíců pobytu (a zákon proto stanovuje povinnost doplatit veřejné zdravotní pojištění), obraťte se na zdravotní pojišťovnu, u které jste si v minulosti pojištění sjednával(a). Každá pojišťovna může mít nastaven jiný postup, proto je třeba, abyste situaci řešil(a) přímo s ní. Pojišťovna pojistné pravděpodobné neumožní odpustit, jelikož to ze zákona není možné, ale umožní rozložení do splátek a odpuštění penále.

Jaká pravidla budou platit pro země s vysokým rizikem nákazy?
Pro občany České republiky na základě současné epidemiologické situace bude pro cesty z červených zemí platit povinnost mít negativní test (ne starší než 4 dny, případně bude nutné si ho nechat provést na území ČR do 72 hodin), nebo absolvovat dvoutýdenní karanténu.

Můžu jako občan EU přijet zpět ze zahraničí do ČR bez nutnosti testu?
Od 15. června 2020 
můžou občané Evropské unie s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy COVID-19 a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu Evropské unie s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 vstoupit na území České republiky. Čeští občané vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy COVID-19 nemusí bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici.

Jsem český občan a v posledních týdnech či měsících jsem pobýval v zahraničí. Jaké jsou pro mě podmínky při cestě do ČR?
Od 15. června 2020 dochází k dělení zemí EU+ do skupin podle rizika nákazy onemocnění covid-19: země s nízkým rizikem (zelené), středním rizikem (oranžové) a vysokým rizikem (červené). Pro občany ČR a cizince s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR platí, že pokud do ČR přijíždíte po dlouhodobějším pobytu v zahraničí, tak při příjezdu ze zelené země nemusíte splnit žádné speciální podmínky. Návrat do ČR z těchto zemí se řídí podle stejných pravidel, jako tomu bylo před vypuknutím epidemie. Po příjezdu z oranžové nebo červené země se bezprostředně po návratu musíte přihlásit své místně příslušné krajské hygienické stanici, která určí odpovídající karanténní opatření, NEBO se můžete při překročení státní hranice prokázat lékařským potvrzením, že byl proveden PCR test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny. Pozor – je nutné, aby byl využit formulář dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra nebo aby potvrzení mělo stejné náležitosti. Karanténa nemusí být nařízena, pokud lékařské potvrzení o absolvování testu krajské hygienické stanici předložíte do 72 hodin od vstupu do ČR. Více zde.

Jaké platí podmínky pro návrat ze zemí, které momentálně nejsou zahrnuty do systému „semafor“?
Pro občany ČR a cizince s povoleným pobytem v ČR, kteří se navrací z tzv. třetích zemí, platí stejné podmínky jako pro osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červených zemí). Bezprostředně po návratu se musíte přihlásit své místně příslušné krajské hygienické stanici, která určí odpovídající karanténní opatření, NEBO se můžete při překročení státní hranice prokázat lékařským potvrzením, že byl proveden PCR test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny. Pozor – je nutné, aby byl využit formulář dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra nebo aby potvrzení mělo stejné náležitosti. Karanténa nemusí být nařízena, pokud lékařské potvrzení o absolvování testu krajské hygienické stanici předložíte do 72 hodin od vstupu do ČR.

Cizincům, kteří by z těchto zemí chtěli přijet, ale nemají v ČR povolený pobyt, nebude v současné době vstup na území povolen. Více na stránkách Ministerstva vnitra.