Je bezpečné darovat krev?

Riziko přenosu covid-19 transfuzí je zatím pouze teoretické a pravděpodobně minimální. Důležité také je, že dárci jsou při odběrech chráněni. V souvislosti s pandemií covid-19 byla zavedena řada bezpečnostních opatření, která mají zabránit možnosti vzájemného přenosu infekce mezi dárci a personálem.

darování-krve-2

Ještě než dárci vstoupí na transfuzní oddělení, zjišťují od nich pracovníci, zda jsou zdrávi a zda nemají riziko nákazy covid-19. Dárci jsou dotazováni, zda se setkali s někým nakaženým, zda byli v posledních 4 týdnech v zahraničí a zda jsou sami v karanténě nebo v kontaktu s osobou v karanténě.
Rizikoví dárci tedy na oddělení vůbec nejsou vpuštěni a krev darovat nemohou. Na transfuzních odděleních se při odběrech používají pouze jednorázové a sterilní odběrové soupravy a pomůcky. Dárci se běžně při každém odběru testují na přítomnost infekce HIV, hepatitidy B a C a syfilis. Na známky infekce covid-19 se dárci nevyšetřují. Jak již bylo uvedeno, riziko přenosu infekce krví je pravděpodobně jen teoretické a dosud se neprokázalo.
Transfuzní oddělení také zajišťují dodržení bezpečných odstupů mezi dárci. K ostatním bezpečnostním opatřením patří ochranné roušky, které používají dárci a personál transfuzních oddělení, při odběru krve dárců pracovníci využívají další ochranné pomůcky (např. jednorázové rukavice, ochranné štíty atd.), po odběru se provádí důsledný úklid a dezinfekce pracovních prostorů.
Důležité je, že dárci jsou poučeni, aby v případě, že se u nich onemocnění covid-19 projeví až po odběru krve, informovali co nejdříve transfuzní oddělení. Předpokládá se, že většina dárců by mohla být schopna darování za 14 až 28 dní po plném zotavení.
Pokud se nyní poprvé rozhodnete krev darovat, budete vítáni. Jen se předem informujte v nejbližším transfuzním oddělení (na webu, e-mailem nebo telefonicky), kdy a za jakých podmínek je odběr možný.
Odborná Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP provedla v průběhu koronavirové krize již dvakrát průzkum o dostatku transfuzních přípravků a dárců napříč ČR a zatím byla situace dobrá (viz transfuznispolecnost.cz), protože určitý úbytek dárců byl výrazně kompenzován sníženou spotřebou krve v důsledku omezení provozu nemocnic. To se ale od minulého týdne mění, nemocnice se vracejí k běžnému provozu včetně operačních výkonů, a tak aktuálně jsou dárci opět žádáni, aby se aktivně hlásili k odběrům krve a krevních složek.