Jak získám svůj certifikát?

Po ukončeném očkování vám certifikát dorazí na e-mailovou adresu, kterou jste uvedl/a při registraci k očkování do centrálního rezervačního systému.

Doporučujeme proto zkontrolovat e-mailovou adresu a telefonní číslo nejen během registrace, ale i při samotném očkování na očkovacím místě. Očkovací místo následně zanese vaše kontaktní údaje a informace o vašem očkování do Informačního systému infekčních nemocí (zkráceně ISIN – Očko).

Další možností, jak certifikát získat, je požádat přímo očkovací místo. Po ukončení očkování vám mohou na tomto místě certifikát vytisknout.

Svůj certifikát si také můžete stáhnout na webovém odkazu  https://ocko.uzis.cz. Po zadání rodného čísla a čísla občanského průkazu vám dorazí ověřovací SMS kód. Díky němu se dostanete ke svému certifikátu. Po přihlášení na ocko.uzis.cz můžete změnit své kontaktní údaje (e-mailovou adresu a telefonní číslo). Všechny ostatní údaje se na certifikát propisují ze základního registru obyvatel a aktualizují se automaticky.
Pokud například změníte svůj občanský průkaz, do portálu ocko.uzis.cz se budete přihlašovat už novým číslem tohoto průkazu.

Pokud se vám i přesto nedaří váš certifikát získat, kontaktujte místo, kde jste byl/a očkovaný/á. Může jít o vakcinační centrum nebo praktického lékaře. Očkovací místo nebo praktický lékař ověří vaši totožnost a zkontroluje údaje, které jsou v systému uvedené.
Certifikát vám může očkovací místo opětovně odeslat, nebo si ho můžete s aktualizovanými údaji stáhnout z portálu ocko.uzis.cz.
Pokud neproběhla automatická změna na základě údajů v registru obyvatel, může tuto aktualizaci provést právě zařízení, ve kterém jste byl/a očkovaný/á.

Doplnění kontaktních údajů nemůže provést jiný subjekt, než ten, který vakcinaci (poskytnutí zdravotních služeb) provedl. Kontaktní údaje pacienta vede poskytovatel zdravotních služeb na základě vyhlášky č. 98/2012 Sb. (vyhláška o zdravotnické dokumentaci).

Pokud nejste občanem České republiky a nemáte český občanský průkaz, certifikát přes portál https://ocko.uzis.cz získat nemůžete.
Pokud jsou všechny vaše kontaktní údaje (e-mail a číslo mobilního telefonu) zaneseny v systému v pořádku, certifikát vám dorazí na e-mail po ukončení očkování.
Certifikát může očkovací místo odeslat i opakovaně.