Jak postupovat, když mám příznaky?

#StopCovidCZ

K hlavním příznakům onemocnění koronavirem patří zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest hlavy a únava a bolest hlavy. Ne však každý s těmito příznaky je nakažen koronavirem. Jak tedy postupovat, jestliže mám příznaky odpovídající tomuto onemocnění?

příznaky-

Jestliže se vám hůře dýchá, nebo mátehorečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.  Pokud mátehorečku, která trvá déle než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte podle jejich instrukcí. 
Je-li vám více než 60 let a máte kterýkoliv z výše uvedených příznaků, kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte podle jejich instrukcí.  V případě, že máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny, je nutno brát ohled na sebe i ostatní: zůstaňte v domácí karanténě, sledujte se, užívejte léky proti horečce.  
Nemáte-li ani jeden z těchto příznaků, nejedná se v tuto chvíli pravděpodobně o COVID-19. Zachovejte klid, průběžně sledujte svůj zdravotní stav a dvakrát denně si měřte teplotu. Pokud máte jiné neodkladné zdravotní problémy, obraťte se na svého lékaře. 

Testování
Dostanete-li doporučení nebo žádanku k provedení testu od lékaře musíte vyhledat vhodné odběrové místo. Seznam odběrových míst, operátor 1212 volajícímu pomůže určit vhodná odběrová místa včetně provozní doby.
Jestliže nemáte žádanku k provedení testu od lékaře, avšak máte příznaky onemocnění, tak  postupujte dle výše uvedeného postupu. Jestliže nemáte ani žádanku k provedení testu od lékaře a ani nemáte příznaky onemocnění, test na přítomnost nového koronaviru není indikován. Lze ho provést, ale pouze na několika odběrových místech a testování si musíte uhradit sám (orientační cena je 2900 Kč).
Žádáme osoby s příznaky onemocnění, kteří jsou v domácí karanténě (pozn. není stejné jako „celonárodní karanténa“), necestujte na odběrové místo veřejnou nebo sdílenou dopravou, ať nedojde k nakažení dalších osob. Dopravujete-li se na odběrové místo vlastním autem, jeďte sami nebo s doprovodem maximálně jedné osoby a použijte ochranu dýchacích cest.

Výsledek testu  
Informace o výsledku testu vám podá lékař nebo krajská hygienická stanice (KHS), prosím vyčkejte dokud vás nekontaktují. Při větším vytížení laboratoří či odběrových míst může sdělení výsledku trvat i několik dní. Pokud jste zároveň v domácí karanténě, dodržujte nadále její pravidla. 
Je-li výsledek pozitivní, tak zůstaňte v domácí izolaci a kontaktujte telefonicky praktického lékaře a postupujte podle jeho instrukcí. Je-li negativní nemusíte držet domácí karanténu, ale nezapomínejte na dodržování základních hygienických doporučení.