Jak postupovat jako dobrovolník?

Výkon dobrovolnictví spadá pod výjimku z omezení volného pohybu, můžete se tedy za účelem výkonu své činnosti volně pohybovat.

Zapojením se do dobrovolnických aktivit u sebe zvyšujete riziko infekce COVID-19, proto je důležité provádět všechna aktuálně proveditelná protiepidemiologická opatření, která sníží riziko přenosu infekce. Zásadní nutností je používání bariérové ochrany dýchacích cest (úst a nosu) a používání rukavic. Není nutné používat respirátory, je možné používat papírové i doma šité látkové roušky (dále jen látková rouška). Důsledně respektujte nařízená karanténní opatření a další nařízení vlády ČR.

volunteer-2055043_1920

Jak chránit sebe?

 • Kdy se zapojit:
  • Dobrovolnické aktivity vykonávejte pouze, pokud se cítíte zdrávi a nemáte žádné projevy infekce, zejména dýchacích cest.
  • Objeví-li se u Vás příznaky onemocnění, v žádném případě nejezděte na místo určení a ihned kontaktujte svého koordinátora.
  • Na místo určení rovněž nedojíždějte, pokud jste užili lék, který by mohl maskovat příznaky onemocnění, např. paracetamol, ibuprofen či salicyláty (Paralen, Ibalgin, Aspirin apod.)
 • Cestování:
  • Pro cestování volte nejlépe individuální dopravu: osobní auto, jízdu na kole či chůzi pěšky.
  • Pokud se nevyhnete cestě MHD, omezte dotýkání se okolních předmětů na minimum.
  • Je-li to možné, udržujte odstup od ostatních cestujících.
 • Omezte fyzický kontakt s ostatními na minimum:
  • nepodávejte si ruce,
  • nelíbejte se při potkání,
  • pečujete-li o dítě, nehlaďte jej po hlavě,
  • je-li to možné, držte se ve vzdálenosti alespoň 1 metru.
 • Při kontaktu s ostatními:
  • Při kontaktu s lidmi mimo své nejbližší používejte ústní roušku, alespoň látkovou
   či papírovou.
  • Pobýváte-li v místnosti, větrejte otevřenými okny nejméně 1x za hodinu po dobu alespoň 1 minuty.
  • Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny.
  • Nedotýkejte se očí, nosu a úst.

Respirační hygiena

 • Kýchejte a kašlete vždy do jednorázových kapesníků.
 • Kapesníky ihned po použití odhazujte do uzavíratelného koše.
 • Nekýchejte do dlaní, v případě potřeby kýchejte či kašlete do rukávu v ohbí lokte.
 • Co nejdříve proveďte důkladnou hygienu rukou.

Hygiena rukou

 • Důsledně dodržujte doporučené postupy hygieny rukou.
 • Myjte se teplou vodou a mýdlem, používejte dezinfekci na bázi alkoholu.
 • Ruce si myjte po kašlání či kýchání, při manipulaci s potravinami a před jídlem, po příchodu z venku, po použití toalety, po úkonech péče o druhé osoby či po zacházení se zvířaty.

Jak používat roušky?

 • Jednoduché papírové nebo látkové roušky poskytují částečnou ochranu několik desítek minut, do doby, než působením vlastního dechu zvlhnou (cca 1-2 hodiny). Pak se jejich účinnost snižuje. Mějte proto u sebe ideálně více roušek. Látkové roušky je vhodné ušít ideálně z bavlny, hustě tkané, např. sypkovina, z potahu na polštáře atd.
 • Rouška by Vám měla zakrývat nos a ústa a měla by pevně přiléhat k obličeji. Při nošení roušky nesahejte na její zevní plochu a nesahejte si na obličej, zejména oči, nos a ústa.
 • Použitou roušku sundejte z obličeje bez kontaktu s přední zevní plochou a vložte do igelitového sáčku. Sáček uzavřete. Potom si umyjte nebo vydezinfikujte ruce.
 • Látkové roušky je možné po vyprání a vyžehlení opět použít. Látkovou roušku vyvařte ideálně
  na 90 stupňů Celsia po dobu cca 5 minut. Po usušení ji ještě vyžehlete z obou stran.

Pamatujte, že pouhé používání roušky bez dalších opatření je nedostatečné. V případech, kdy je nošení roušky indikováno, musí být toto opatření kombinováno s dostatečnou hygienou
a častým mytím rukou.

Jak chránit druhé?

Pokud obstaráváte skupinovou péči o děti:

 • Každý den znovu poučte svěřené děti o hlavních zásadách preventivního chování. Udělejte
  z toho něco jako ranní rozcvičku.
 • Opakovaně během celého dne vyzývejte děti k dodržování respirační hygieny.
 • Ujistěte se, že na místě, kde působíte, mají všichni dospělí i děti možnost pravidelné hygieny rukou.
 • Umyvadla určená pro mytí rukou opatřete dávkovačem tekutého mýdla a jednorázovými ručníky. Viditelně umístěte dávkovač dezinfekce na ruce.
 • Propagujte význam hygieny rukou. Používejte edukační materiály shrnující kroky správné hygieny rukou.
 • Povrchy a předměty pravidelně dezinfikujte dezinfekčním prostředkem s virucidní účinností.
 • Vyhněte se sdílení domácích potřeb, jako jsou nádobí, kuchyňské náčiní, ručníky apod.

Pokud obstaráváte individuální péči o děti:

 • Udržujte co největší fyzický odstup (i když to zní absurdně).
 • Vyzývejte opakovaně děti k dodržování respirační hygieny.
 • Propagujte význam hygieny rukou. Používejte edukační materiály shrnující kroky správné hygieny rukou.
 • Vyhněte se sdílení domácích potřeb, jako jsou nádobí, kuchyňské náčiní, ručníky apod.

Pokud obstaráváte péči o osoby v karanténě:

 • Zamezte jakémukoliv přímému kontaktu s osobou v karanténě.
 • V případě zabezpečení nákupu pro osobu v karanténě proveďte předání bez osobního kontaktu, např. po telefonické domluvě zanecháním u dveří. Preferujte bezhotovostní úhradu (např. předáním čísla účtu, elektronická platba kartou, atd).
 • Pokud budete muset přijmout za nákup hotovost, učiňte tak bez osobního kontaktu: Požádejte osobu o umístění peněz do uzavíratelného sáčku, ze kterého je vyjměte až po 24 hodinách, aby nedošlo k aktivaci případného viru.
 • V případě venčení domácích zvířat pro osoby v karanténě omezte i kontakt se zvířetem. Není sice známo, že by domácí zvířata COVID-19 přenášela, zamezíte tak ale přenosu jiných patogenů.

Pokud obstaráváte péči o seniory:

 • Omezte kontakt s osobou na nezbytné minimum, senioři jsou nejohroženější skupinou obyvatelstva.
 • Při návštěvě seniora/seniorky důsledně používejte ústní roušku. Při nasazování a sundávání roušky dodržujte doporučený postup.
 • Pokud budete muset přijmout za nákup hotovost, učiňte tak bez osobního kontaktu: požádejte osobu o umístění peněz do uzavíratelného sáčku, ze kterého je vyjměte až po 24 hodinách, aby nedošlo k aktivaci případného viru.
 • Pokud budete hotovost seniorovi/seniorce vracet, vždy ho/jí upozorněte, aby po manipulaci s penězi provedl/a důkladnou hygienu rukou. Důsledně dbejte, abyste se před manipulací
  s předměty či penězi nedotýkali roušky.