Jak chránit svou psychiku

Co může pomoci psychice lidí v karanténě? 
Pomoci může popovídat si s lidmi, kterým věříte. Kontaktujte své přátele a rodinu. Pokud musíte zůstat doma, dodržujte zdravý životní styl, včetně správného stravování, dostatečného spánku, cvičení a sociálních kontaktů se svými blízkými doma a e-mailem nebo telefonicky s dalšími členy rodiny a přáteli.

Kam se obrátit s depresemi po dobu karantény? 
Pokud se cítíte svými pocity zavaleni, promluvte si se zdravotníkem nebo poradcem. Sestavte si plán, kam jít a jak vyhledat pomoc v oblasti tělesného a duševního zdraví, pokud ji budete potřebovat. Můžete se obrátit například na linku psychologické pomoci Charity České republiky. Od 26.3. je spuštěna první psychická pomoc přímo na lince 1212 (volba 5), kde vám vyškolení psychologové pomohou najít řešení a úlevu.

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? 
Poskytujte jim fakta o tom, co se stalo, vysvětlujte, co se děje teď, a poskytujte jim srozumitelné informace o tom, jak můžou snížit riziko nákazy onemocněním. Používejte při tom slova, kterým rozumějí, podle toho, kolik jim je let. Součástí toho by také mělo být podávání informací o tom, co by se mohlo stát, a sice uklidňujícím způsobem (například některý člen rodiny nebo dítě se může začít cítit špatně a možná bude muset jít na nějakou dobu do nemocnice, aby mu doktoři mohli pomoci a aby se zase mohl cítit dobře).
Pro komunikaci s menšími dětmi můžete využít i omalovánky, které vznikly pod záštitou katedry psychologie a pedagogické fakulty Masarykovi Univerzity.

Jak se bránit naši psychiku proti tomu co se děje? 
Zkuste aktivně pracovat na svém klidu a dobré náladě. Tak jako vás dokážou strhnout negativní emoce a špatné zprávy, dokážou to i ty pozitivní a dobré. Pokud máte někoho nakazit, zkuste ho nakazit optimismem.

Pomáhá meditace ke zlepšení psychiky? 
Lidé by měli používat metody zvládání stresu, které u nich již dříve fungovaly a prokázaly se jako účinné. Je spousta způsobů snižování stresu, jako je například relaxace či meditace. Je dobré využít především ty metody, u kterých sami cítí, že jsou účinné.

Co mám dělat, když jsem v karanténě? 
Karanténa nejsou prázdniny. Najděte si pevné body v každodennosti a stanovte si režim. Využijte nucené volno na dodělání domácích restů. Dovolte si izolovat se od členů rodiny v jiném pokoji. Nesnažte se dořešit dřívější rodinné spory právě teď. Karanténa není ani mejdan. Kocovina zhoršuje psychickou kondici a náladu, nepřehánějte to. Pohyb, spánek, strava, ohraná píseň stále dokola, samozřejmě v rámci možností. Pokud to umíte a troufnete si, skutečně se zastavte. Každá krize je příležitost a můžeme si z ní něco odnést.

Jak je možné pomoci rodičům seniorského věku s vypořádáním se s jejich stresem?
Důležité je, aby měli dostatečná a správná fakta a aby se jim prezentovala v jasné formě. Měla by se jim dát jasná informace o tom, jak se chránit, aby tomu porozuměli a aby to dodrželi. Důležité je opět dodržet pravidla jako u jiných – dostatek spánku, vyvážené stravy, fyzické a mentální aktivity. U osob s kognitivními poruchami nebo demencí by se měl klást ještě větší důraz na způsob předání informace. Je třeba jim informaci opakovat, předávat informaci jasně a využívat vizuální pomůcky, např. obrázky. Je to něco, co může snížit stres u starších osob.

Jak vybrat relevantní informace z médií? 
Někteří lidí mohou být informacemi zahlceni, a to je může znepokojovat. Je potřeba co nejvíce snížit čas, kdy sledujeme média a zprávy. Je potřeba si stanovit určitý časový limit. Například jednou až dvakrát denně. Média prezentují situaci v číslech, což může být hodně zavádějící, protože mluvíme o lidech a ne o číslech.

Jak se vyrovnat s názory ostatních, když jsem nemocný? 
Důležité je si nebrat zodpovědnost za to, jak ostatní lidi na vás reagují. Pokud dodržujete hygienické zásady a nošení roušky na veřejnosti, potom je to v pořádku, a to je ta věc, která je důležitá. Nacházíme se v chřipkové sezóně, takže je běžné, že lidé mají rýmu a kašel a nemusí se zrovna jednat o Covid19.

Kam se mohu obrátit jako zdravotník?
Ministerstvo iniciovalo zřízení dvou linek nabízejících první psychickou pomoc. Fungují pod číslem 1212 a jedna z nich je určena všem občanům, zatímco druhá poskytuje své služby výhradně pracovníkům ve zdravotnictví. Smyslem linky pro zdravotníky je pomoci jim zvládnout jejich stresové zatížení v souvislosti s koronavirem. Výhoda telefonické formy poskytované služby je její okamžitá dostupnost, a to i v době, kdy je pracovník na pracovišti a má jen krátký časový prostor v klidu hovořit.