Pro zdravotníky

Informace o dodávkách ochranných prostředků zdravotnickým pracovníkům v ambulantním sektoru

Nonstop linka psychické podpory pro pracovníky ve zdravotnictví

Lze uznat onemocnění COVID-19 jako nemoc z povolání?

Nakládání s těly zesnulých osob s potvrzenou nákazou COVID-19

Poděkování hlavní sestry ČR zdravotnickým pracovníkům

Doporučení a stanoviska

Doporučení Státního zdravotního ústavu pro zdravotníky a zdravotnická zařízení ve vztahu ke COVID-19

Stanoviska odborných společností České lékařské společnosti Jana Evagelisty Purkyně

Doporučení ve vztahu k zajištění poskytování zdravotní péče v lůžkových zdravotnických zařízení po dobu epidemie COVID-19

Doporučení pro poskytovatele domácí zdravotní péče v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb (PZS)

Antivirus – podpora zaměstnanosti (platí i pro PZS – např. lázně)

Přehled informací pro poskytovatele zdravotních služeb

Jakým způsobem probíhá distribuce osobních ochranných pomůcek poskytovatelům zdravotní péče?

Kdo a jak pomáhá poskytovatelům zdravotní péče dle krajů

Informace pro poskytovatele zdravotní péče ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám

COVID-19 – Bezpečné používání osobních ochranných prostředků (OOP) v lůžkové zdravotní péči