Pro zdravotníky – archiv

Algoritmus ukončení izolace pacienta s onemocněním covid-19, platný od 8.7.2020

Algoritmus ukončení karantény, izolace u kontaktů s nemocným covid-19, platný od 8.7.2020

Jednotný postup

Algoritmus strategie laboratorního testování onemocnění covid-19, přehled indikací, platný od 8.7.2020

Algoritmus testování COVID-19 k ukončení karantény

Algoritmus testováni COVID-19 u bezpříznakových kontaktů

Algoritmus testováni COVID-19 u pacientů s KZRF

Informace o dodávkách ochranných prostředků zdravotnickým pracovníkům v ambulantním sektoru

Nonstop linka psychické podpory pro pracovníky ve zdravotnictví

Lze uznat onemocnění COVID-19 jako nemoc z povolání?

Nakládání s těly zesnulých osob s potvrzenou nákazou COVID-19

Poděkování hlavní sestry ČR zdravotnickým pracovníkům

Doporučení a stanoviska

Posuzování a uznávání nemocí z povolání – COVID-19 jako nemoc z povolání

Stanovisko KS-COVID k testování COVID-19 bezpříznakových pacientů před přijetím k hospitalizaci, před léčebnými výkony a v souvislosti s překlady mezi poskytovateli zdravotní péče

Metodické doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilých pacientů v době nouzového stavu

Doporučení poskytovatelům zdravotní péče

Doporučení Státního zdravotního ústavu pro zdravotníky a zdravotnická zařízení ve vztahu ke COVID-19

Doporučení k používání respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Doporučení k provádění očkování v průběhu pandemie onemocnění covid-19

Stanoviska odborných společností České lékařské společnosti Jana Evagelisty Purkyně

Doporučení pro provozovatele zdravotnické dopravní služby v souvislosti s epidemickým výskytem onemocnění COVID-19

Doporučení ve vztahu k zajištění poskytování zdravotní péče v lůžkových zdravotnických zařízení po dobu epidemie COVID-19

Doporučení pro poskytovatele domácí zdravotní péče v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb (PZS)

Antivirus – podpora zaměstnanosti (platí i pro PZS – např. lázně)

Přehled informací pro poskytovatele zdravotních služeb

Jakým způsobem probíhá distribuce osobních ochranných pomůcek poskytovatelům zdravotní péče?

Kdo a jak pomáhá poskytovatelům zdravotní péče dle krajů

Informace pro poskytovatele zdravotní péče ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun

COVID-19 – Bezpečné používání osobních ochranných prostředků (OOP) v lůžkové zdravotní péči