Pro zaměstnance a zaměstnavatele

Bezpečné-pracovní-prostředí-v-době-koronaviru
Materiál MPSV je k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

Bezpečnostní přestávky ve vztahu k protiepidemickým opatřením k onemocnění covid-19

Vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek ve vztahu ke krizovým opatřením vlády č. 1049, č. 1291, č. 54 a č. 137 od 15. února 2021

Informace k možnostem testování zaměstnanců společností sídlících v České republice na přítomnost onemocnění covid-19 prostřednictvím POC antigenních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Opatření Ministerstva zdravotnictví z 5. února 2021 v souvislosti s návratem do ČR z rizikových destinací z hlediska pracovněprávních důsledků a nároků z nemocenského pojištění

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek vyplývající z usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k pracovnělékařským prohlídkám k usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2021 k pracovnělékařským službám

Omezení použití čestných prohlášení do 31. prosince 2020

Posuzování a uznávání nemocí z povolání – covid-19 jako nemoc z povolání

Změna krizového opatření o provádění periodických zdravotních prohlídek od 8. prosince 2020 č. 1291

Omezení provádění pracovnělékařských periodických prohlídek a vstupních pracovnělékařských prohlídek od 19. 10. 2020

Usnesení vlády k pracovnělékařským službám ze dne 16. 10. 2020

Stanovisko k nošení ochranného štítu bez roušky

Má zaměstnavatel povinnost vybavit zaměstnance rouškou?

Stanovisko Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP k pracovnělékařským službám (PLS) v době trvání nouzového stavu vydané k datu 18. 3. 2020

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti