Pro zaměstnance a zaměstnavatele

Ministerstvo zdravotnictví dne 22. října 2021 publikovalo v návaznosti na současnou epidemiologickou situaci a možný trend vývoje epidemiologické situace mimořádné opatření upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest. Mimořádné opatření upravuje i používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti. 

Možnost prokázat se pro vstup do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích čestným prohlášením nebo potvrzením od zaměstnavatele bylo vázáno k povinnému testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – nicméně dané mimořádné opatření k testování zaměstnanců bylo zrušeno. Proto byla zrušena také možnost prokazovat se potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením. Jakmile bude mimořádné opatření opět revidováno, bude tato podmínka pro svou nadbytečnost zrušena.

Testování zaměstnanců ve firmách

Testování zaměstnanců od 1. 7. 2021 – jen pokud tak zaměstnavatel rozhodne

Testování zaměstnanců od 1. 7. 2021 – po návratu ze zahraničí, po hodnocení rizik zaměstnavatelem

Archiv Testování zaměstnanců ve firmách

Povinnost zaměstnavatele vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest

Provádění pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu a po nouzovém stavu

Archiv Provádění pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu a po nouzovém stavu

Doporučení pro zaměstnavatele – bezpečné pracovní prostředí

Bezpečné pracovní prostředí v době koronaviru

Bezpečnostní přestávky ve vztahu k protiepidemickým opatřením k onemocnění covid-19

Covid-19 jako nemoc z povolání (NzP)

Posuzování a uznávání nemocí z povolání – covid-19 jako nemoc z povolání

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Zaměstnanci a pandemie covid-19

Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru

Archiv Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Další vyjádření a stanoviska MZ

Stanovisko k nošení ochranného štítu bez roušky

Archiv Další vyjádření a stanoviska MZ

Bezpečné používání osobních ochranných prostředků