Pro zaměstnance a zaměstnavatele

Testování zaměstnanců ve firmách

Testování zaměstnanců na pracovišti nad rámec mimořádného opatření

Kdo hradí náklady na testování v rámci služební cesty

Archiv Testování zaměstnanců ve firmách

Povinnost zaměstnavatele vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest

Dle mimořádného opatření ze dne 10. 3. 2022 se všem zaměstnavatelům, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb, poskytovateli sociálních služeb v zařízení sociálních služeb (kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízení poskytujícím odlehčovací sociální služby v pobytové formě), dopravci, kteří provozují veřejnou dopravu, a na jejichž zaměstnance se vztahuje zákaz podle bodu I/1 mimořádného opatření v době výkonu jejich práce, s účinností ode dne 14. března 2022 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit tyto jejich zaměstnance respirátory v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

Provádění pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu a po nouzovém stavu

Archiv Provádění pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu a po nouzovém stavu

Doporučení pro zaměstnavatele – bezpečné pracovní prostředí

Bezpečné pracovní prostředí v době koronaviru

Bezpečnostní přestávky ve vztahu k protiepidemickým opatřením k onemocnění covid-19

Covid-19 jako nemoc z povolání (NzP)

Posuzování a uznávání nemocí z povolání – covid-19 jako nemoc z povolání

Nejčastější otázky k odškodnění za prodělání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Zaměstnanci a pandemie covid-19

Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru

Archiv Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Další vyjádření a stanoviska MZ

Stanovisko k nošení ochranného štítu bez roušky

Archiv Další vyjádření a stanoviska MZ

Materiály Světové zdravotnické organizace (v anglickém jazyce)

(český překlad materiálů se připravuje)

Bezpečné používání osobních ochranných prostředků