Pro zaměstnance a zaměstnavatele

Ministerstvo zdravotnictví dne 27. října 2021 publikovalo v návaznosti na současnou epidemiologickou situaci a možný trend vývoje epidemiologické situace nové mimořádné opatření upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest, které je účinné od 1. listopadu 2021. Mimořádné opatření upravuje i používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti


Testování zaměstnanců ve firmách

Testování zaměstnanců ode dne 22. 11. 2021

Testování zaměstnanců lůžkových sociálních a zdravotnických zařízení od 15. 11. 2021

Kdo hradí náklady na testování v rámci služební cesty

Testování zaměstnanců od 1. 7. 2021 – jen pokud tak zaměstnavatel rozhodne

Testování zaměstnanců od 1. 7. 2021 – po návratu ze zahraničí, po hodnocení rizik zaměstnavatelem

Archiv Testování zaměstnanců ve firmách

Povinnost zaměstnavatele vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest

Provádění pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu a po nouzovém stavu

Archiv Provádění pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu a po nouzovém stavu

Doporučení pro zaměstnavatele – bezpečné pracovní prostředí

Bezpečné pracovní prostředí v době koronaviru

Bezpečnostní přestávky ve vztahu k protiepidemickým opatřením k onemocnění covid-19

Covid-19 jako nemoc z povolání (NzP)

Posuzování a uznávání nemocí z povolání – covid-19 jako nemoc z povolání

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Zaměstnanci a pandemie covid-19

Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru

Archiv Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Další vyjádření a stanoviska MZ

Stanovisko k nošení ochranného štítu bez roušky

Archiv Další vyjádření a stanoviska MZ

Bezpečné používání osobních ochranných prostředků