Pro zaměstnance a zaměstnavatele

Možnost prokázat se pro vstup do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích čestným prohlášením nebo potvrzením od zaměstnavatele bylo vázáno k povinnému testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – nicméně dané mimořádné opatření k testování zaměstnanců bylo zrušeno. Proto byla zrušena také možnost prokazovat se potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením. Jakmile bude mimořádné opatření opět revidováno, bude tato podmínka pro svou nadbytečnost zrušena.

Náhrada 100 % příjmu pro osoby v karanténě

Potvrzení o zaměstnání pro účely očkování pro akademické pracovníky vysokých škol

Testování zaměstnanců ve firmách od 1. 7. 2021

Testování zaměstnanců ve firmách

Průvodce testováním ve firmách –  jak od 1. března 2021 samotestovat antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění

Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů k povinnosti testování zaměstnanců na přítomnost nákazy covid-19

Informace a formulář pro podání žádosti o příspěvek na samoodběrové testy pro zaměstnavatele

Informace k možnostem testování zaměstnanců společností sídlících v České republice na přítomnost onemocnění covid-19 prostřednictvím POC antigenních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Povinnost zaměstnavatele vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest

Provádění pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu a po nouzovém stavu

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 k pracovně lékařkým službám vč. čestného prohlášení

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek vyplývající z usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k pracovnělékařským prohlídkám k usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2021 k pracovnělékařským službám

Omezení použití čestných prohlášení do 31. prosince 2020

Změna krizového opatření o provádění periodických zdravotních prohlídek od 8. prosince 2020 č. 1291

Omezení provádění pracovnělékařských periodických prohlídek a vstupních pracovnělékařských prohlídek od 19. 10. 2020

Usnesení vlády k pracovnělékařským službám ze dne 16. 10. 2020

Stanovisko Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP k pracovnělékařským službám (PLS) v době trvání nouzového stavu vydané k datu 18. 3. 2020

Doporučení pro zaměstnavatele – bezpečné pracovní prostředí

Bezpečné pracovní prostředí v době koronaviru

Bezpečnostní přestávky ve vztahu k protiepidemickým opatřením k onemocnění covid-19

Covid-19 jako nemoc z povolání (NzP)

Posuzování a uznávání nemocí z povolání – covid-19 jako nemoc z povolání

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Opatření Ministerstva zdravotnictví z 5. února 2021 v souvislosti s návratem do ČR z rizikových destinací z hlediska pracovněprávních důsledků a nároků z nemocenského pojištění

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Další vyjádření a stanoviska MZ

Stanovisko k nošení ochranného štítu bez roušky

Bezpečné používání osobních ochranných prostředků