Informace pro osoby zranitelné v souvislosti s jejich zdravotním stavem

Aktuálně probíhá uvolňování přijatých opatření s ohledem na vývoj epidemiologické situace a za podmínek, které mají zabránit nekontrolovanému šíření covid-19 a chránit obyvatele ČR. 

Osobám s rizikovými zdravotními faktory přitom doporučujeme dodržovat vyšší obezřetnost, sledovat doporučení k daným diagnózám a v případě pochybností konzultovat s ošetřujícím lékařem možné nejasnosti ohledně režimu, jak se ve vztahu k vlastnímu zdravotnímu stavu v souvislosti s pandemií covid-19 chovat.

Doporučení pro osoby s chronickým onemocněním a další informace najdete na Portálu pro pacienty a pacientské organizace.