Informace o režimu objednávání monoklonálních protilátek pro léčbu onemocnění covid-19

BAMLANIVIMAB

Dne 4. března 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí podle § 8 odst. 6 zákona o léčivech, kterým povolilo distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Bamlanivimab (LY-CoV-555, dříve LY3819253), koncentrát pro infuzní roztok.

Objednávání:

 • Léčivý přípravek Bamlanivimab byl distribuován do lékárny Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN), Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč,  která je dle rozhodnutí koordinující lékárnou pro poskytování dalším lékárnám.
 • Koordinující lékárna FTN poskytuje léčivý přípravek Bamlanivimab lékárnám poskytovatelů zdravotních služeb uvedeným v bodě 3 rozhodnutí na základě žádanky (poskytování v souladu s § 82 odst. 4 zákona o léčivech). 
 • Kontakty pro objednání: bamlan@ftn.cz nebo tel.: 261 083 617. 
 • Zdravotnická zařízení mohou léčivý přípravek Bamlanivimab objednávat do zásoby.
 • Léčivý přípravek objednaný do 12 hod. bude dodán prostřednictvím distributora následující den. V případě akutní potřeby si dopravu zajišťuje objednávající pracoviště.
 • Podrobnosti ke způsobu objednání jsou uvedené na webových stránkách FTN.

Úhrada:

 • Léčivý přípravek Bamlanivimab byl zařazen do nemocničních číselníků zdravotních pojišťoven a je hrazen ve výši maximální ceny (dle Smlouvy o DKC).
 • Byl vytvořen kód výkonu „SARS-CoV-2 pozitivní pacient s vysokým rizikem indikovaný k aplikaci monoklonálních protilátek“, jehož obsahem je kompletní činnost při poskytování této péče.
 • K tomuto výkonu bude možné vykázat pouze ZULP – konkrétní neregistrovaný LP (monoklonální protilátka).
 • Výkon je automaticky nasmlouván poskytovatelům zdravotních služeb, kteří jsou dle rozhodnutí MZ oprávněni aplikovat příslušný léčivý přípravek Bamlanivimab.


REGN-COV2

Dne 2. března 2021 vydalo MZ rozhodnutí podle § 8 odst. 6 zákona o léčivech, kterým povolilo distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého REGN-COV2 s obsahem léčivých látek casirivimab a imdevimab, koncentráty pro infuzní roztok.

Objednávání:

 • Distribuci léčivého přípravku REGN-COV2 po České republice zajišťuje společnost Roche, s. r. o. na místa uvedená v bodě 3. rozhodnutí MZ, a to podle pokynů Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5, a Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno (dále jen „koordinující lékárny“)
 • Zdravotnická zařízení mohou léčivý přípravek REGN-COV2 předběžně objednávat u koordinujících lékáren (léčivý přípravek bude distribuován po dodání do ČR).
 • Kontakty pro objednání: 

Úhrada:

 • Léčivý přípravek REGN-COV2 byl zařazen do nemocničních číselníků zdravotních pojišťoven a je hrazen ve výši maximální ceny (dle Smlouvy o DKC).
 • Byl vytvořen kód výkonu „SARS-CoV-2 pozitivní pacient s vysokým rizikem indikovaný k aplikaci monoklonálních protilátek“, jehož obsahem je kompletní činnost při poskytování této péče.
 • K tomuto výkonu bude možné vykázat pouze ZULP – konkrétní neregistrovaný LP (monoklonální protilátka).
 • Výkon je automaticky nasmlouván poskytovatelům zdravotních služeb, kteří jsou dle rozhodnutí MZ oprávněni aplikovat léčivý přípravek REGN-COV2.