Informace o dodávkách ochranných prostředků zdravotnickým pracovníkům v ambulantním sektoru

Informace o dodávkách ochranných prostředků stomatologům a lékárníkům

Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje dodávky respirátorů, ústenek a dalšího zdravotnického materiálu nejen orgánům ochrany veřejného zdraví a přímo řízeným nemocnicím poskytujícím akutní lůžkovou péči, stomatologům a lékárníkům. Na základě dohody s prezidenty ČSK a ČLnK budou ambulantní stomatologové a lékárníci dostávat ochranné prostředky napřímo a centrálně, přičemž distribuci si zajišťují tyto segmenty samostatně, ve své režii. Tento režim znamená, že stomatologové i lékárníci již nebudou zásobeni skrze příslušné krajské úřady, a to žádným typem osobních ochranných prostředků ani jiným zdravotnickým materiálem. V případě potřeby či otázek na způsoby přerozdělení zásob se musí lékárníci a stomatologové obrátit na vedení ČLnK, resp. ČSK.

Informace o dodávkách ochranných prostředků lékařům PLD, PLDD a ambulantním specialistům

Ambulantním lékařům PLD, PLDD a specialistům budou nadále poskytovány ochranné prostředky skrze příslušné krajské úřady, standardní cestou. To se týká prostředků, které do ordinací těchto lékařů posílá jak Ministerstvo zdravotnictví, tak i Ministerstvo vnitra. Tento materiál do jednotlivých krajů distribuuje HZS. Materiál zaslaný Ministerstvem zdravotnictví (zejména respirátory a ústenky, ale i jiné prostředky) je pouze příspěvkem k materiálům, které kraje ambulantním lékařům přerozdělují ze zásob svých či MV ČR.
Ministerstvo zdravotnictví bude i nadále pravidelně zásobovat ambulantní sektor minimálně 340 tisíci respirátory a 370 tisíci ústenkami týdně. A celou řadou dalších potřebných prostředků. Ať už napřímo (ČSK, ČLnK) či skrze kraje pro ordinace ambulantních lékařů (ČLK).
Jsme přesvědčeni, že tyto prostředky zdravotnickým pracovníkům v přední linii pomohou a přispějí tak k zajištění kontinuálního poskytování zdravotní péče pro pacienty v České republice.