Informace k chytré karanténě

Děkujeme, že pomáháte! 

Kdo jsme? 
Jsme Ministerstvo zdravotnictví a prostřednictvím krajských hygienických stanic a epidemiologů provozujeme trasovací telefonní linku vytvářející tzv. “vzpomínkovou mapu” pro likvidaci epidemie nemoci COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (“koronavirus”). Postupujeme při tom jako ústřední orgán státní správy, a stejně jako krajské hygienické stanice plníme své úkoly dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Na zajištění provozu telefonní linky a rychlé zpracování údajů pro tvorbu vzpomínkové mapy se spolu s námi podílí technický dodavatel, společnost Keebola Czech s.r.o., který postupuje pod naší kontrolou, v rámci uzavřené smlouvy a podle našich pokynů.  
V boji s epidemií nám pomáhá, pokud si vzpomenete na místa, kde mohla být šířena nákaza a je velká pravděpodobnost, že jste s koronavirem přišli do styku. Uvedené údaje použijeme pro vyhledávání center nákazy a varování ostatních ohrožených. 
Do projektu chytré karantény se postupně zapojují jednotlivé krajské hygienické stanice. Pokud Vám voláme, pak z telefonních čísel v tomto rozsahu:

 • EXT: Rozsah 22727241(0-9)
 • ACR: Rozsah 22727227(0-9)
 • HS HMP: Rozsah 22727206(0-9)
 • KHS HKK: Rozsah 49120422(0-9)
 • KHS JHC: Rozsah 38060311(0-9)
 • KHS JHM: Rozsah 53051480(0-9)
 • KHS KVK: Rozsah 35220303(0-9)
 • KHS LBK: Rozsah 48310432(0-9)
 • KHS MSK: Rozsah 55827410(0-9)
 • KHS OLK: Rozsah 58800354(0-9)
 • KHS PAK: Rozsah 46800651(0-9)
 • KHS PLK: Rozsah 37165555(0-9)
 • KHS STC: Rozsah 31400040(0-9)
 • KHS ULK: Rozsah 41215422(0-9)
 • KHS VYS: Rozsah 56120808(0-9)
 • KHS ZLK: Rozsah 57215520(0-9)

 
S jakými údaji pracujeme?  
Pokud u vás vyšetření potvrdilo nákazu koronavirem, zavoláme Vám a snažíme se společně zjistit, kde jste se uplynulé tři týdny pohyboval, od koho jste se mohl nakazit a koho jste mohl nakazit – vytváříme takzvanou vzpomínkovou mapu. Následně se snažíme oslovit a varovat ohrožené osoby, které jsme společně identifikovali. S údaji, které od vás takto získáme, pracujeme po dobu nezbytně nutnou pro plnění našich úkolů za účelem ochrany veřejného zdraví. 
Pokud nám k tomu dáte při telefonátu souhlas, použijeme při šetření údaje o Vaší poloze v posledních dnech (až tři týdny zpětně) získané od Vašeho mobilního operátora a případně i od Vaší banky. To výrazně zvyšuje šanci na úplné šetření. S údaji od mobilního operátora a od banky budeme pracovat maximálně 6 hodin od získání Vašeho souhlasu. Když nám zavoláte sami, budeme pracovat s údaji, které nám sami sdělíte. 
Když nám v souvislosti s telefonátem poskytnete i další informace prostřednictvím dalších nástrojů, například pomocí aplikací, budeme pracovat i s těmito dodatečnými údaji.  
Všechny telefonáty si nahráváme, abychom si mohli ověřovat informace, které od Vás dostaneme, a abychom mohli prokázat Váš případný souhlas s poskytnutím dat od mobilního operátora případně banky. 

 
Proč to děláme? 
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je ochrana veřejného zdraví, zejména šetření epidemiologických souvislostí k likvidaci epidemie koronaviru. 

 
Co nás k tomu opravňuje?  
Ochrana veřejného zdraví, tedy i šetření epidemiologických souvislostí vč. sběru a zpracování k tomu potřebných údajů, je veřejným zájmem a zároveň úkolem, který orgánům veřejného zdraví ukládá zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zejména § 62a a § 79. Současně tato povinnost vyplývá z Mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2020, č. j. MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN. Každý má povinnost poskytnout potřebnou součinnost, především uvést okolnosti důležité v zájmu epidemiologického šetření.  
Údaje od mobilních operátorů a bank však vyžadujeme jen na základě Vašeho souhlasu. Ten můžete kdykoliv odvolat, stačí to sdělit během telefonátu s call centrem.  

Chcete se zeptat nebo ověřit, jak zpracováváme údaje? 
Bližší informace k postupům při boji s coronavirem naleznete na naší webové stránce na adrese koronavirus.mzcr.cz
Od Ministerstva zdravotnictví jakožto od správce osobních údajů můžete požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy informace o tom, s jakými Vašimi konkrétními osobními údaji pracujeme a jejich opravu. 
Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv prosím kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, IČO: 00024341, tel.: +420 224 972 457, e-mail: oia@mzcr.cz, web: www.mzcr.cz
Pokud byste se domnívali, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, můžete podat stížnost  u národního dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).