Aktuální informace o COVID-19 https://koronavirus.mzcr.cz/ Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky Wed, 31 Aug 2022 14:40:17 +0000 cs hourly 1 Pro zdravotníky https://koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky/ Wed, 24 Aug 2022 08:24:14 +0000 https://koronavirus.mzcr.cz/?p=35434 Léčba covid-19

Aplikační centra monoklonálních protilátek a antivirotik

Mezioborové stanovisko k použití antivirotik

Organizační opatření VZP ČR č. 7/2021 v souvislosti s onemocněním covid-19 způsobeného virem
SARS-CoV-2

]]>
Návod k registraci a rezervaci pro zájemce o očkování proti covid-19 https://koronavirus.mzcr.cz/navod-k-registraci-a-rezervaci-pro-zajemce-o-ockovani/ Mon, 15 Aug 2022 06:52:00 +0000 https://koronavirus.mzcr.cz/?p=24383 Návod k registraci a rezervaci pro zájemce o očkování (srpen 2022) ]]> Mimořádná a ochranná opatření https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradna-a-ochranna-opatreni/ Thu, 05 May 2022 07:14:26 +0000 https://koronavirus.mzcr.cz/?p=35297 V souvislosti s ukončením stavu pandemické pohotovosti, o kterém rozhodla Poslanecká sněmovna ve středu 4. 5. 2022, se od 5. května ruší všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

Současně zaniká nárok na jeden preventivní PCR test měsíčně zdarma. Nadále lze zdarma podstoupit pouze diagnostický PCR test, a to v případě, že lékař zhodnotí Váš zdravotní stav a vystaví Vám žádanku. Kdokoli se může nechat otestovat jako samoplátce.

]]>
Od čtvrtka nebudou povinné respirátory ve veřejné dopravě https://koronavirus.mzcr.cz/od-ctvrtka-nebudou-povinne-respiratory-ve-verejne-doprave/ Wed, 13 Apr 2022 16:40:00 +0000 https://koronavirus.mzcr.cz/?p=35289 Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 14. dubna zrušilo mimořádné opatření, které ukládalo povinnost mít ve veřejné dopravě zakrytá ústa a nos rouškou či respirátorem.

Ministerstvo zdravotnictví stávající mimořádné opatření zrušilo s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v ČR i v zahraničí.

„Zrušení povinnosti mít zakrytá ústa a nos respirátorem či rouškou je z mého ohledu správným krokem, přesto důrazně doporučuji nosit ochranu dýchacích cest starší a rizikové skupině obyvatel a všem občanům, pokud se nacházejí v prostorech, které jsou špatně větrané, nebo kde se nachází větší počet osob,“ dodává ministr Válek.

Povinnost nosit respirátory ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách platí i nadále, situaci neustále monitorujeme a vyhodnocujeme.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 

]]>
Ministerstvo zdravotnictví zrušilo ochranná opatření, vstup do ČR bude nově bez omezení https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-zrusilo-ochranna-opatreni-vstup-do-cr-bude-nove-bez-omezeni/ Fri, 08 Apr 2022 13:27:59 +0000 https://koronavirus.mzcr.cz/?p=35237 Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 9. dubna zrušilo ochranná opatření, která stanovovala podmínky pro vstup do České republiky. Nově tedy bude možné do ČR přicestovat bez jakéhokoliv omezení, a to bez ohledu na zemi, ze které osoba cestuje.

Ministerstvo zdravotnictví stávající ochranná opatření zrušilo s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v ČR i v zahraničí. Přicestovat do ČR mohou nově všechny osoby bez omezení, a to bez ohledu na to, zda cestují z mimounijní země nebo z Evropské unie.

V případě cest do zahraničí doporučujeme občanům, aby si důkladně ověřovali požadavky cestovních kanceláří, leteckých společností a zemí, do kterých cestují. Jednotlivé požadavky se mohou měnit.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 

]]>
Archiv Další vyjádření a stanoviska MZ https://koronavirus.mzcr.cz/archiv-dalsi-vyjadreni-a-stanoviska-mz/ Tue, 22 Mar 2022 16:06:32 +0000 https://koronavirus.mzcr.cz/?p=29222 Povinné očkování proti onemocnění covid-19

Můžu nosit nanoroušku jako ochranný prostředek dýchacích cest?

Musí zaměstnanec nosit v práci respirátor? A co když je mezi zaměstnanci umístěna přepážka?

Doporučení MZ k vykonávaní inventarizace majetku, revizí zařízení, odečtů energií a obdobných činností na pracovišti a v domácnostech v souvislosti s epidemií covid-19

Vyjádření MZ k nenošení ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti v souvislosti s lékařskou zprávou – rozdíl mezi OOP a OOPP

]]>
Archiv Provádění pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu a po nouzovém stavu https://koronavirus.mzcr.cz/archiv-provadeni-pracovnelekarskych-sluzeb-v-dobe-nouzoveho-stavu-a-po-nouzovem-stavu/ Tue, 22 Mar 2022 15:59:28 +0000 https://koronavirus.mzcr.cz/?p=29215 Vyjádření k provádění pracovnělékařských prohlídek od listopadu 2021

Vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po nouzovém stavu

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 k pracovně lékařkým službám vč. čestného prohlášení

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek vyplývající z usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k pracovnělékařským prohlídkám k usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2021 k pracovnělékařským službám

Omezení použití čestných prohlášení do 31. prosince 2020

Změna krizového opatření o provádění periodických zdravotních prohlídek od 8. prosince 2020 č. 1291

Omezení provádění pracovnělékařských periodických prohlídek a vstupních pracovnělékařských prohlídek od 19. 10. 2020

Usnesení vlády k pracovnělékařským službám ze dne 16. 10. 2020

Stanovisko Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP k pracovnělékařským službám (PLS) v době trvání nouzového stavu vydané k datu 18. 3. 2020

]]>
Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové ochranné opatření, návrat ze zemí EU+ bude bez omezení https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-ochranne-opatreni-navrat-ze-zemi-eu-bude-bez-omezeni/ Fri, 18 Mar 2022 15:37:46 +0000 https://koronavirus.mzcr.cz/?p=35152 Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové ochranné opatření, na základě kterého bude nově návrat do České republiky ze zemí EU+ bez omezení. Návraty z mimounijních zemí zůstávají beze změn.

Od pátku 18. 3. tedy jsou návraty ze zemí EU a Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska Vatikánu bez omezení. Podmínky pro návrat z mimounijních zemí zůstávají stejné.

Ministerstvo zdravotnictví nově vydalo od 19. 3. také seznam zemí a teritorií s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19, ze kterých mohou do ČR všechny osoby bez omezení důvodu cesty. V tomto seznamu jsou momentálně zařazené: Indonésie, Jižní Korea, Katar, Kolumbie, Kuvajt, Nový Zéland, Peru, Rwanda, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Macao a Tchaj-wan.

Celé znění opatření najdete zde.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 

]]>
Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo tzv. semafor, Španělsko a Švédsko budou nově v červené kategorii https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-aktualizovalo-tzv-semafor-spanelsko-a-svedsko-budou-nove-v-cervene-kategorii/ Fri, 11 Mar 2022 12:41:04 +0000 https://koronavirus.mzcr.cz/?p=35086 Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 14. března nové ochranné opatření, kterým aktualizovalo tzv. semafor. Semafor je nyní relevantní pouze pro vstup cizinců. Španělsko (vč. Baleárských a Kanárských ostrovů) a Švédsko budou nově v červené kategorií zemí podle míry rizika nákazy.

Rozřazení zemí do barevných kategorií je i nadále zachováno, ale má – z hlediska občanů ČR – pouze informativní význam.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň po dohodě s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí vydalo zvláštní ochranné opatření, které ruší zákaz vstupu a všechny povinnosti související s pravidly proti šíření onemocnění covid-19 stanovené pro osoby, které na území ČR vstupují z Ukrajiny, kterou opustily kvůli invazi Ruska.

Do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená kategorie) patří Vatikánský městský stát. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pakIndonésie, Kolumbie, Korea, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Peru, Spojené arabské emiráty, Rwanda, nebo Tchaj-wan.

Další kategorií jsou země nebo teritoria, které se vyznačují středním rizikem nákazy (oranžová kategorie). Do této kategorie se momentálně neřadí žádná ze zemí.

Semafor zahrnuje také kategorii zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie). Do této kategorie aktuálně spadá MaltaŠvédsko a Španělsko vč. Baleárských a Kanárských ostrovů

Do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená kategorie) spadá Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Chorvatsko, Francie, Finsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Kypr, Norsko, Německo, Maďarsko, Monako, Island, Irsko, RakouskoRumunsko, Řecko, Estonsko, Litva, Polsko, Portugalsko vč. Madeiry a Azorských ostrovů, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko a ostatní třetí země mimo EU. 

Kromě osob plně očkovaných a osob s prodělaným onemocněním covid-19 v posledních 180 dnech je vstup do ČR bez dalších opatření (kromě vyplnění Příjezdového formuláře) také pro děti do 12 let.

Za očkované se považují ty osoby, které mají maximálně 270 dní od ukončeného očkování. Po posilovací dávce a v případě osob mladších 18 let platí očkovací certifikát neomezeně. Osoby očkované mimo Evropskou unii a osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 v zahraničí si musí ověřit, zda je jejich certifikát uznávaný.

U neočkovaných osob se při návratu do ČR se od 15. února rozlišuje, zda se jedná o cestu po EU, nebo zda jde o cestu z mimounijní země. V případě cest po EU stačí předvstupní antigenní nebo PCR test. V případě návratu ze třetí země stačí českým občanům a rezidentům z EU předložit antigenní nebo PCR test, ostatní musí podstoupit výlučně PCR test. Předvstupní antigenní test nemusí podstoupit osoby, které do ČR cestují z unijní země individuální dopravou.

Následně musí všechny neočkované osoby po návratu do ČR z mimounijní země podstoupit další PCR test, a to 5. – 7. den po vstupu do ČR.

Platnost antigenních testů je 24 hodin. V souladu s doporučením Rady EU se ruší tyto povinnosti v případě cest do 12 hodin a v případě tranzitu. V platnosti naopak zůstává výjimka ze vstupních pravidel v případě cest do sousedních zemí na dobu do 24 hodin.

I nadále zůstává také povinnost vyplnit příjezdový formulář, a to bez ohledu na kategorii dané země.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

]]>
Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo tzv. semafor, zařazení zemí do kategorií se nemění https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-aktualizovalo-tzv-semafor-zarazeni-zemi-do-kategorii-se-nemeni/ Fri, 04 Mar 2022 16:15:40 +0000 https://koronavirus.mzcr.cz/?p=35023 Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 7. března nové ochranné opatření, kterým aktualizovalo tzv. semafor. Semafor je nyní relevantní pouze pro vstup cizinců. Zařazení zemí do jednotlivých kategorií se nemění.

Rozřazení zemí do barevných kategorií je i nadále zachováno, ale má – z hlediska občanů ČR – pouze informativní význam. Ministerstvo zdravotnictví zároveň po dohodě s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí vydalo zvláštní ochranné opatření, které ruší zákaz vstupu a všechny povinnosti související s pravidly proti šíření onemocnění covid-19 stanovené pro osoby, které na území ČR vstupují z Ukrajiny, kterou opustily kvůli invazi Ruska.

Do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená kategorie) patří Vatikánský městský stát. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pakIndonésie, Kolumbie, Korea, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Peru, Spojené arabské emiráty, Rwanda, nebo Tchaj-wan.

Další kategorií jsou země nebo teritoria, které se vyznačují středním rizikem nákazy (oranžová kategorie). Do této kategorie se momentálně neřadí žádná ze zemí.

Semafor zahrnuje také kategorii zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie). Do této kategorie aktuálně spadá Malta.

Do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená kategorie) spadá Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Chorvatsko, Francie, Finsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Kypr, Norsko, Německo, Maďarsko, Monako, Island, Irsko, RakouskoRumunsko, Řecko, Estonsko, Litva, Polsko, Portugalsko vč. Madeiry a Azorských ostrovů, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Španělsko vč. Baleárských a Kanárských ostrovů a Švýcarsko a ostatní třetí země mimo EU. 

Kromě osob plně očkovaných a osob s prodělaným onemocněním covid-19 v posledních 180 dnech je vstup do ČR bez dalších opatření (kromě vyplnění Příjezdového formuláře) také pro děti do 12 let.

Za očkované se považují ty osoby, které mají maximálně 270 dní od ukončeného očkování. Po posilovací dávce a v případě osob mladších 18 let platí očkovací certifikát neomezeně. Osoby očkované mimo Evropskou unii a osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 v zahraničí si musí ověřit, zda je jejich certifikát uznávaný.

U neočkovaných osob se při návratu do ČR se od 15. února rozlišuje, zda se jedná o cestu po EU, nebo zda jde o cestu z mimounijní země. V případě cest po EU stačí předvstupní antigenní nebo PCR test. V případě návratu ze třetí země stačí českým občanům a rezidentům z EU předložit antigenní nebo PCR test, ostatní musí podstoupit výlučně PCR test. Předvstupní antigenní test nemusí podstoupit osoby, které do ČR cestují z unijní země individuální dopravou.

Následně musí všechny neočkované osoby po návratu do ČR z mimounijní země podstoupit další PCR test, a to 5. – 7. den po vstupu do ČR.

Platnost antigenních testů je 24 hodin. V souladu s doporučením Rady EU se ruší tyto povinnosti v případě cest do 12 hodin a v případě tranzitu. V platnosti naopak zůstává výjimka ze vstupních pravidel v případě cest do sousedních zemí na dobu do 24 hodin.

I nadále zůstává také povinnost vyplnit příjezdový formulář, a to bez ohledu na kategorii dané země.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

]]>