Epidemická situace v České republice je nadále kritická, zvyšuje se hodnota reprodukčního čísla a také relativní pozitivita testů

Epidemická situace v České republice je nadále závažná a pokračuje její zesilování. V průběhu února došlo k jejímu zrychlení, a to i přes zachování opatření ke snížení počtu osobních kontaktů. Zásadní podíl na zhoršení situace má vzestup a rychlé šíření nových variant koronaviru.

Současné počty denně nově diagnostikovaných pacientů a jejich vývoj odpovídají reprodukčnímu číslu cca 1,2 a tato reprodukce nákazy se bude s vysokou pravděpodobností dále zvyšovat.

Vysoké počty denních záchytů jsou rizikové zejména proto, že jsou doprovázeny velkým počtem nově nakažených potenciálně zranitelných pacientů. V současnosti je denně nově diagnostikováno až 2000 pacientů ve věkové třídě 65+, kterým hrozí až z 35 % vážný průběh onemocnění s rizikem hospitalizace.

Dále rovněž narůstá relativní pozitivita testů z diagnostické a klinické indikace, které mají nejvyšší vypovídací hodnotu a ukazují na rostoucí prevalenční nálože viru v populaci. Tento indikátor narůstá i při relativně velkém objemu testů, což jeho vypovídací hodnotu ještě zesiluje:

Relativní pozitivita testů dle indikace testu Za 25. 2. 7denní průměr
Diagnostická indikace 43,1 % 39,9 %
Epidemiologická indikace 23,4 % 21,2 %
Preventivní a plošné testování 2,0 % 1,9 %

Nové příjmy do nemocnic a celkový počet hospitalizovaných v průběhu týdne narůstají a odrážejí tak celkové počty nově nakažených zranitelných a seniorních kategorií pacientů. Za 25. 2. bylo dohlášeno 652 nových příjmů a celkem bylo hospitalizováno 7 176 pacientů. Zátěž intenzivní péče nad celou ČR setrvale narůstá, pacienti vyžadující intenzivní péči tvoří cca 21 % celkového počtu hospitalizovaných. Celkem je na JIP hospitalizováno 1 433 osob, z toho 717 vyžaduje podporu UPV a 27 ECMO.

Pokud by došlo k navýšení rizikové mobility obyvatel (rozvolnění) a pokud nebudou opatření důsledně dodržována, případně v rámci možností posílena, lze na počátku března očekávat denní počty nově diagnostikovaných pacientů až 20 000 a vyšší (při stejném objemu a struktuře testů). V průběhu března bude epidemie dále eskalovat a může dosáhnout až průměrných denních záchytů vyšších než 30 000 případů. Cca 15 – 17 % těchto případů budou tvořit potenciálně zranitelní pacienti s  rizikem těžkého průběhu nemoci a hospitalizace.

„Udržení stávajících opatření, tlak na jejich dodržování a další posílení (0 % školní kontakty, posílení režimů home office a redukce pracovních kontaktů na 20 %, snížení volnočasových kontaktů na 20 %) má potenciál šíření nákazy zbrzdit a po cca 14 dnech od zavedení virovou nálož v populaci snižovat. I tak je nutné počítat s minimálně 10denním nárůstem hodnot od zavedení opatření, přičemž na počátku března denní počty nakažených překročí 20 000,“ popisuje aktuální situaci ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

„Vzhledem k stávající intenzitě šíření nákazy povede jakékoli odložení zavedených opatření v čase k významnému posunu dosažitelného efektu,“ dodává ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz