Důležité kontakty a odkazy

linka 1212 – celorepubliková informační linka zdarma

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu
724810106 Textový hovor s přepisem (vhodné pro neslyšící osoby a seniory
725191367
725191370

Zdravotní pojišťovna Kontakt
Všeobecná zdravotní pojišťovna952222222
Vojenská zdravotní pojišťovna844888888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna810800000
Oborová zdravotní pojišťovna261105555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda800209000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra844211211
RBP zdravotní pojišťovna800213213

Krajská hygienická stanice Kontakt Režim
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze1212nonstop
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích736514386prac. dny
a víkend 7 – 17
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně773768994 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech950380180
950370180
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě567564551
566650866
prac. dny 7 – 15
víkend 8 – 15
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové495058111
778532313
prac. dny 8 – 16
víkend 9 – 17
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci485253111
724810106
725191367
po a st 7.30 – 17
út a čt 7 – 15
pá 7 – 14.30
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravělinka 112 nonstop
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci585719719denně 9 – 19
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích602730251prac. dny 14 – 19
víkend 9 – 19
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni724090060
736483572
736483598
prac. dny 15 – 20
víkend 8 – 20
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze736521357
771137070
prac. dny 7 – 16
prac. dny 7 – 19
víkend 7 – 19
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem736233176
704829502
703365986
prac. dny
7 – 17
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně577006759
724221953
denně 8 – 16

Zdroje informací

 • Úřad vlády: www.vlada.cz
 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – zdraví a hygiena
 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz – zahraniční cesty
 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz – doprava
 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz – daně a další finance 
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz – pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby
 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz – sociální pojištění
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz – vzdělávání a sport
 • Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz – potraviny, zvířata, rostliny, lesy
 • Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz – právo, soudy, věznice
 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz – cestovní ruch, zájezdy
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz – podpůrné programy
 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz – spotřebitelé
 • Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus 

Informační linky:

 • Ministerstvo dopravy: CZ 225131810, EN 225131820 – doprava
 • Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100 – zahraniční cesty
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224854444 – podnikatelé a živnostníci
 • Ministerstvo vnitra: 974 815394, 974815395, 974815396 – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci

Vládní usnesení (odkazy na materiály na webu Úřadu vlády)