Důležité kontakty a odkazy

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Krajská hygienická stanice Kontakt Režim
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze1221prac. dny 8 – 19
víkend 9 – 16.30
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 234118111 denně 8 – 18
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích387712111prac. dny
7 – 13
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně773768994prac. dny
8 – 15
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech355328311
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě567564551
566650866
prac. dny 7 – 15
víkend 8 – 15
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové495058111prac. dny 8 – 15
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci485253111po a st 7.30 – 17
út a čt 7 – 15
pá 7 – 14.30
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě595138111 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci585719719
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích602730251prac. dny 14 – 19
víkend 9 – 19
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzniviz
www.khsplzen.cz
prac. dny
7 – 15
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem704829502prac. dny
7 – 17
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně577006759
724221953
denně 8 – 15

Zdravotní pojišťovna Kontakt
Všeobecná zdravotní pojišťovna952222222
Vojenská zdravotní pojišťovna844888888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna810800000
Oborová zdravotní pojišťovna261105555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda800209000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra844211211
RBP zdravotní pojišťovna800213213

Linky psychologické podpory (pouze pro pracovníky ve zdravotnictví)
607400591
720219618

Zdroje informací

 • Úřad vlády: www.vlada.cz
 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – zdraví a hygiena
 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz – zahraniční cesty
 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz – doprava
 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz – daně a další finance 
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz – pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby
 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz – sociální pojištění
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz – vzdělávání a sport
 • Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz – potraviny, zvířata, rostliny, lesy
 • Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz – příroda a krajina, odpadové hospodářství
 • Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz – právo, soudy, věznice
 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz – cestovní ruch, zájezdy
 • Ministerstvo kultury: www.mkcr.cz – společenské akce, divadla, muzea 
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz – podpůrné programy
 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz – spotřebitelé
 • Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus