Druhá vlna uvolňování

Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. dubna 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Od pondělí 27. dubna 2020 začala druhá vlna uvolňování mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví. Přesný harmonogram postupného uvolňování naleznete zde.

FAQ_PDF-page-001

Od dnešního dne platí v mnoha oblastech každodenního života určitá rozvolnění. V rámci maloobchodního prodeje se otevírají všechny obchody, které jsou v rozloze do 2500 m2, mají vlastní vstup z ulice a nejsou součástí nákupních center větších než 5000m2.  V této fázi ale není ještě možné otevřít obchody, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže. Je umožněno však měnit velikost prodejní plochy tak, aby splňovala podmínky na požadovanou velikost vytýčením, např. postačují ohraničovací bezpečnostní pásky.
Tato fáze se zatím nevztahuje na oblast pohostinství a kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko, restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko, školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdejní okénko mimo provozovnu. Zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost je taktéž stále omezeno.

Znovu se dále otevírají autoškoly a centra pro zdokonalovací výcvik řidičů za splnění definovaných podmínek. Uvolnění se nevztahuje na hromadnou teoretickou výuku, ta je možná maximálně v počtu 5 osob s tím, že i při praktické části výuky je nutné dodržovat hygienické podmínky včetně nošení ochranných prostředků dýchacích cest.
Občané mohou znovu navštívit posilovny a fitness centra za splnění definovaných podmínek s tím, že i nadále není možné využívat šatny a jiné vnitřní vybavení těchto provozoven. Nově jsou otevřeny i venkovní prostory zoologické, botanické a dendrologické zahrady za splnění definovaných podmínek.  Tak stejně jsou otevřené i knihovny a knihkupectví za splnění hygienických podmínek.

Specifickou oblastí je školství, kde je od 27. dubna 2020 možné, aby v rámci vysokých škol probíhaly určité činnosti, jako je osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi a osobní přítomnost studentů na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob. Možné jsou teď i individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury. Realizace laboratorní, experimentální nebo umělecké práce zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob.

V oblasti cestování je povolené překročení státních hranic za splnění definovaných podmínek, kdy pondělkem 27. dubna 2020 vstupuje v platnost možnost nahrazení 14ti denní karantény po návratu, potvrzením o absolvování PCR testu. Toto lékařské potvrzení o výsledku testu (tiskopis je ke stažení zde) je nutné předložit při hraniční kontrole, testování nebude probíhat na hraničním přechodu. Test nesmí být starší než čtyři dny a zajišťuje si ho osoba sama na vlastní náklady.  

Nově se také mohou opět konat bohoslužby v kostel, avšak v omezeném počtu osob maximálně do 15 lidí. Omezené rozvolnění se vztahuje i na činnost spolků, kde je možné se shlukovat maximálně v počtu 10 osob.

Vše samozřejmě probíhá za dodržování hygienických podmínek včetně nošení ochranných prostředků dýchacích cest.