Doporučení MZ ČR pro kadeřníky k návštěvám klientů v domácnostech

Výkon práce kadeřnice/ kadeřníka patří podle zákona o ochraně veřejného zdraví mezi epidemiologicky závažné činnosti. Kadeřnice jsou při práci zvyklé dodržovat základní hygienické zásady tak, aby nedocházelo k šíření přenosných nemocí. Stávající epidemie však přináší nové epidemiologické riziko. Virus SARS-CoV-2 se přenáší velmi efektivně vzdušnou cestou. Ve vzdálenosti kratší než 2 metry nepředstavují roušky dostatečnou ochranu před nákazou, ani když jsou používány na obou stranách, kadeřníkem i klientem. Navíc lze předpokládat, že rouška klientky bude muset být u některých výkonů uvolněná, aby mohlo dojít k úpravě vlasů kolem uší apod. Dalším rizikem je délka rizikového kontaktu na blízkou vzdálenost trvající desítky minut až více než hodinu.

Vzhledem k maximální inkubační době až 14 dní, v průběhu které může být nakažená osoba infekční a taky vzhledem k možnému bezpříznakovému průběhu nemoci může mít kadeřník mezi svou nákazou a zjištěním pozitivity desítky klientů, které by se i v případě přetrvávající negativity museli podrobit karanténě.

Vzhledem k vysoké infekčnosti nového koronaviru a déle trvající blízké vzdálenosti horních cest dýchacích kadeřníků a klientů nepředstavují roušky dostatečnou bariéru proti nákaze. Z uvedených důvodů nedoporučuje MZ ČR individuální návštěvy kadeřníků v domácnostech. Ohrožují tím zdraví členů domácnosti i svoje vlastní, a vystavují nejen své klientky riziku nákazy, resp. karantény.

Zjištění obcházení obecného doporučení MZ ČR v uvedeném kontextu v rámci trasování pozitivně testovaných osob by mohlo vést k oddálení otevření kadeřnických provozoven, které se jinak MZ ČR pokusí co nejvíce urychlit za přesně definovaných podmínek, pokud to vývoj epidemiologické situace dovolí.