Doporučení Ministerstva zdravotnictví všem poskytovatelům zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 avzhledem k současné epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje všem poskytovatelům zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta (např. návštěvní služba – lékaři, všeobecné sestry, ambulantní specialisté, domácí péče – agentury domácí péče poskytující ošetřovatelskou péči, léčebně rehabilitační péči a paliativní péči) a zdravotnické záchranné službě, aby při návštěvě pacienta v jeho vlastním sociálním prostředí důsledně používali ústní roušku jako jedno z preventivních opatření snižujících možnost šíření nákazy. Dodržujte prosím zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.