Dezinformace, lži, hoaxy a alternativní fakta o covid-19

Jak nenaletět dezinformacím
1. Vždy ověřte zdroj informace.
2. Nesuďte text jen podle nadpisu, přečtěte si článek celý.
3. Ověřte si informaci i jinde, v jiném (důvěryhodném) médiu či na odborném portále.

Níže uvádíme nejčastější dezinformace a hoaxy spojené mimo jiné právě s očkováním proti covid-19.

Vakcína je údajně škodlivá

Skrytapravda

Dezinformace
Vakcinace je nezdravá. Podle serveru Skrytá pravda se firma AstraZeneca vyvázala z odpovědnosti za případné škody, což má být důkaz nebezpečnosti této vakcíny.

Vysvětlení
Každá vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy na desítkách tisíc lidí, které odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. U registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost.

Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh. Zdravotničtí pracovníci, ale i pacienti hlásí podezření na případné nežádoucí účinky, které se průběžně na evropské úrovni vyhodnocují.

Vakcína proti nemoci covid-19 je jedním z jednoznačných kroků, jak dlouhodobě a doufejme, že i natrvalo zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. V minulosti zavedení vakcinace pomohlo ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí (např. pravých neštovic, dětské obrny či záškrtu).

Vakcína nebude účinná

Dezinformace
Vakcína vyvinutá za tak krátkou dobu nebude účinná, protože uvést vakcínu na trh trvá obvykle dlouhé roky. Farmaceutickým firmám jde pouze o zisk, a nikoliv o bezpečí lidí.

Vysvětlení
Virus SARS-CoV-2 je podobný virům SARS a MERS. Týmy, které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry, mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro nový virus. Vzhledem k celosvětovému šíření viru se do výzkumu mohlo zapojit více zařízení a po celém světě mohlo být do studií zařazeno větší množství lidí mnohem rychleji. Navíc ke stanovení účinnosti vakcíny je zapotřebí, aby byli testovaní vystaveni viru v přirozeném prostředí. U méně běžných onemocnění toto může trvat léta. Díky celosvětové pandemii se však data podařilo nasbírat v krátkém čase. Farmaceutické firmy jsou také ochotné investovat do výzkumu mnohem více finančních i lidských zdrojů.

Hodnocení vakcíny probíhá podle obvyklých standardů pro zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti. Rozhodnutí o registraci vakcín je podloženo všemi potřebnými údaji. Urychlují se zejména administrativní kroky. Kritéria pro registraci vakcín jsou však přísnější než pro léky, protože takový přípravek se aplikuje zdravé populaci. V žádném případě tak nedochází k urychlení v té části klinických studií týkající se bezpečnosti.

Každá z vakcín bude jinak účinná

Dezinformace
Každá z vakcín bude mít jinou účinnost, a proto by měl mít každý právo vybrat si, kterou vakcínou bude naočkován.

Vysvětlení

Přestože se hodně diskutuje o účinnosti jednotlivých vakcín, u všech registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a jakost.

První registrovaná vakcína od společnosti BioNTech/Pfizer vyžaduje zvláštní podmínky skladování (-70 °C) a tedy nelze ji distribuovat do ordinací praktických lékařů. V žádném případě však kvůli tomu není dotčeno právo každého být informován o té které vakcíně a rozhodnout se. Očkování je dobrovolné.

Všechny registrované léčivé přípravky mají také stanovené indikace a kontraindikace. Každý by se tak měl řídit i doporučením svého lékaře, který zná jeho celkový zdravotní stav.

Očkování je pokusem na lidech

Dezinformace
Vláda kráčí ve stopách Mengeleho. Přednostně budou očkovány ty skupiny obyvatel (chronicky nemocní, starší 65 let apod.), které byly ze studií očkovacích látek vyloučeny.

Vysvětlení
Klinická hodnocení se z etických důvodů neprovádějí pouze na dětech a těhotných. Účinnost vakcín se naopak vyhodnocuje jak u osob starších 65 let, tak u pacientů s dalšími chorobami (např. astma, chronické onemocnění plic, diabetes či vysoký krevní tlak).

Vědci zkouší na lidech novou, neznámou technologii, tzv. mRNA

Dezinformace
Vakcíny farmaceutických společností BioNTech/Pfizer a Moderna pracují na principu tzv. mRNA. Jedná se o neznámou a dosud nevyzkoušenou technologii a nevíme, co v těle napáchá za škody.

Vysvětlení
Přestože jde o nový typ vakcín, na jejich vývoji se pracuje téměř 30 let. Nejedná se tedy o žádnou narychlo vyvinutou metodu.

Více o mRNA covid-19 vakcíně na webu Státního zdravotního ústavu.

Vakcína způsobí genetické vady

Dezinformace
Vakcíny mohou změnit lidskou DNA a způsobují genetické poruchy srovnatelné s hemofilií, Turnerovým či Downovým syndromem. Vakcíny jsou zločinem proti lidskosti.

Vysvětlení
Vakcína společnosti Pfizer obsahuje genetickou informaci pro tvorbu tzv. spike proteinu, což je stejná bílkovina, jako je na povrchu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19. Po podání vakcíny buňky přečtou genetickou informaci, na základě které začnou vytvářet tzv. spike protein. Imunitní systém člověka bude s tímto proteinem zacházet jako s cizorodou látkou a vytvoří proti němu přirozenou obranu. Pokud očkovaná osoba přijde později do styku s virem SARS-CoV-2, imunitní systém rozpozná spike protein na povrchu viru a bude připraven na něj zaútočit. Vakcína lidskou DNA nemění, ani nezpůsobuje genetické vady. Pokud by měla vakcína měnit lidskou DNA, pak by se náš genetický kód musel měnit po všem, co sníme, nebo při jakékoli infekci jiným mikroorganismem.

Vakcína může způsobit nemoc samotnou

Dezinformace
Vakcínou se do těla vpraví samotný virus SARS-CoV-2 a je tak vyšší šance, že nemoc propukne.

Vysvětlení
Žádná z vakcín proti covid-19 neobsahuje celý virus, který by byl schopen se množit nebo se dostávat do buněk, a tedy není schopen infikovat člověka. Vakcíny obsahují jen součásti, které budou stimulovat imunitní systém, aby vytvořil protilátky. Vakcína není nebezpečná ani nezpůsobí nemoc samotnou.

Očkování způsobuje neplodnost

Covid-vakcíny-sterilizace-žen

Dezinformace
Vakcíny způsobují neplodnost či dokonce permanentní sterilizaci, protože ničí protein potřebný k tvorbě placenty.

Vysvětlení
Očkovací látka neobsahuje žádnou část koronaviru ani protein syncytin zásadní pro vývoj placenty. V opačném případě by to znamenalo, že každá žena, která nákazu prodělala a má v těle protilátky, by byla neplodná.

Kdyby byla vakcína účinná, nechají se nejprve očkovat „elity“

Dezinformace
Kdyby byl virus skutečně nebezpečný, tak se nejprve nechají očkovat elity a nenechávají „svoji“ vakcínu obyčejným lidem. Kdyby byla vakcína bezpečná a účinná, nedistribuuje ji stát všem zadarmo.

Vysvětlení
Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. Vakcíny se testují na dobrovolnících pod lékařským dohledem.

Jako první se vakcínou proti covid-19 nechal očkovat premiér Andrej Babiš, následně i ministr zdravotnictví Jan Blatný, ale třeba i ředitelé největších nemocnic, a to právě proto, aby šli všem příkladem.

„Jsem rád, že jsem se mohl nechat naočkovat účinnou a bezpečnou vakcínou a vás všechny prosím o totéž. Zejména pak naše starší spoluobčany. Věřte mi, nenabízel bych vám nic, čemu bych sám nevěřil a co bych před tím sám nevyzkoušel. Očkování má smysl! Je to cesta zpět k normálnímu životu,“ říká ministr zdravotnictví a lékař Jan Blatný.

Očkování nebude mít význam pro ty, co nemoc prodělali

Dezinformace
Onemocnění covid-19 zanechá mnohaletou imunitu. Lidské tělo si totiž pamatuje, co prodělalo za chorobu, a proto už očkování pro takového člověka není nutné.

Vysvětlení

Tzv. post infekční imunita není celoživotní ani dlouhodobá. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější. Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jen očkováním. Samovolné promoření by mělo za následek velké množství obětí, ve hře by byla i neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému.

K získání kolektivní imunity by stačilo promořit populaci

Dezinformace
Přirozenou imunitu lze podle některých tvrzení získat jednoduše tzv. promořením. Kontroverzní strategie doporučují na pár měsíců izolovat všechny, kteří jsou virem nejvíce ohroženi, a ostatní virem řízeně nakazit. Většina lidí by podle této teorie měla mít mírný průběh a brzy by tedy společnost měla získat takovou kolektivní imunitu, že virus doslova zmizí.

Vysvětlení
Po prodělání některých virových onemocnění nezíská člověk solidní, tzv. celoživotní nebo dlouhodobou imunitu. U nového typu koronaviru se to potvrzuje. Jsou případy, kdy lidé onemocní i opakovaně. Imunita po prodělané nemoci covid-19 trvá pravděpodobně jen několik měsíců, a tedy rozhodně není dlouhodobá. Očkovací látka má tu výhodu, že je konstruovaná tak, že svým antigenem stimuluje imunitní systém k daleko větší tvorbě protilátek, než to umí samotný virus. Dá se proto předpokládat, že po očkování bude imunita solidnější a dlouhodobější než po vlastním prodělání nemoci. 

Naočkovat by stačilo jen rizikové skupiny

Dezinformace
Není nutné očkovat celou populaci. Naočkovat by stačilo jen rizikové skupiny, u kterých hrozí závažnější průběh onemocnění covid-19.

Vysvětlení
U onemocnění, která jsou mezilidsky přenosná, což covid-19 jednoznačně je, je nutné ochránit většinu populace. Naočkováním vybraných osob bychom sice ochránili jednotlivce, ale virus by se v populaci dále šířil. Očkováním navíc chráníme nejen sebe, ale i ty, kdo tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou. Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě.

Farmaceutické firmy záměrně tají vedlejší účinky vakcín

Dezinformace
Server AC24 tvrdí, že farmaceutické firmy se snaží záměrně utajit možné vedlejší účinky vakcín. Seznam, který server zveřejnil, obsahuje 22 vedlejších účinků včetně smrti a má sloužit jako důkaz nebezpečnosti vakcinace.

Vysvětlení
Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh. Zdravotničtí pracovníci jsou povinni hlásit veškeré závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky očkování, se kterými se v praxi setkají. Tuto povinnost mají také farmaceutické společnosti. Hlásit podezření na případné nežádoucí účinky ale mohou i sami pacienti na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Hlášení se následně průběžně na evropské úrovni vyhodnocují.

Možné nežádoucí účinky má každý léčivý přípravek. I po očkování proti covid-19 se mohou lidé setkat s nežádoucími účinky. Jedná se především o mírné komplikace, jako je zarudnutí, bolest či otok v místě vpichu, bolest hlavy, zvýšená teplota či únava.

Vakcína prošla všemi fázemi klinického hodnocení, aby se právě odhalily všechny možné nežádoucí účinky. Běžná léčiva mají široké spektrum nežádoucích účinků, i proto se lékař či lékárník ptá pacienta na alergie a jiné obtíže, aby vždy benefity z léčby převládly nad případným a možným rizikem. Není proto na místě se očkování bát. Zhodnocení celkového a aktuálního zdravotního stavu lékařem je obvyklý postup před aplikací jakékoliv vakcíny či před nasazením jakéhokoliv léku. Stejně obvyklým a standardním postupem je, že každá vakcína musí být podávána pod bedlivým dohledem lékaře.

Vakcíny obsahují hliník, který je zdraví škodlivý

Dezinformace
Vakcíny obsahují hliník, který je zdraví škodlivý. Hliník ve vakcínách oslabuje imunitní systém nebo způsobuje astma, alergie či dokonce autismus.

Vysvětlení
Očkovací látky proti covid-19 (Pfizer, Moderna) hliník neobsahují.

Některé jiné očkovací látky skutečně obsahují soli hliníku, a to proto, že působí jako jakési depo tak, aby po aplikaci do svalu se tento antigen postupně uvolňoval. Jsou to minimální dávky hliníku, který se nikde neukládá. Neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by hliník z vakcín způsoboval uvedená onemocnění. Voda, vzduch, ale i mateřské mléko – hliník je všude kolem nás. Objevuje se i v některých vakcínách, ale v žádném případě ne v množství, které by bylo nebezpečné pro lidský organismus.

Jak je možné, že nemáme lék, ale máme vakcínu?

Dezinformace
Je podezřelé, že vědci dokázali za tak krátkou dobu vyvinout vakcínu, ale přitom na covid-19 stále nemáme účinný lék.

Vysvětlení
Složitosti a rizika při vývoji nových protivirových léků jsou proti vakcínám výrazně odlišné. V případě vývoje vakcíny se jedná o postupy dlouhodobě známé a ověřené z vývoje jiných vakcín, a je tedy možné je označit za bezpečné. I vakcína proti sezónní chřipce pro předem určené kmeny musí být vyrobena na daný rok v řádu několika měsíců a nikdo krátkost času na přípravu nerozporuje. Vakcíny jsou mimořádně bezpečné a nelze zpochybnit, že jsou zodpovědné za záchranu miliónů lidských životů na celém světě. Očkování je právem označeno za nejvýznamnější vymoženost lidstva a medicínu novověku.

Covid-19 je jenom horší chřipka

Dezinformace
Covid-19 je jenom „další chřipka“. Smrtnost nevyvolává nemoc, ale teror vládních opatření a zákazů a nemoci vyvolané nošením roušek.

Vysvětlení
Covid-19 a chřipka mají řadu podobných příznaků: horečky, suchý kašel, bolesti svalů a kloubů. Chřipka však nemá na rozdíl od covid-19 bezpříznakový průběh. Každý člověk s chřipkou se dá v populaci snadno odhalit, tedy dá se i izolovat a tím se zabrání dalšímu šíření nemoci. U covid-19 má až 40 % lidí bezpříznakový průběh, tedy o takových lidech v populaci nevíme a neumíme zabránit dalšímu šíření viru. Rovněž smrtnost u covid-19 (tj. podíl zemřelých ze všech pozitivních) je ve srovnání s chřipkou 20x – 30x vyšší. Covid-19 mívá také závažnější následky. Známé je postižení plic, dušnost, plicní fibróza trvající několik týdnů až měsíců, ale i systémové záněty. To u chřipky rovněž není tak běžné. 

Očkování jako nový totalitní nástroj

Dezinformace
Očkování proti covid-19 bude povinné pro všechny občany ČR pod hrozbou tvrdých trestů. Těm, kteří se očkovat nenechají, budou odebírány základní lidská práva a svobody. Neočkovaní budou občany „druhé kategorie“.

Vysvětlení
Očkování proti covid-19 je dobrovolné a hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
I při cestách do exotických oblastí se lidé nechávají očkovat na některé nemoci, které by jim v lepším případě mohly pouze znepříjemnit pobyt v dané destinaci, v tom horším by si z takové cesty přivezli následky na celý život. Hlavní výhodou jakéhokoliv očkování je tak prevence nemoci samotné, v některých případech můžeme mluvit i o záchraně života.  

Covid-19 vypustili Soros a Gates

Dezinformace
Vir unikl z laboratoře ve Wuhanu, kterou údajně vlastní společnost Pfizer vyvíjející vakcínu proti koronaviru. Zmiňovanou společnost má financovat Soros a jejím akcionářem je Bill Gates. Očkování je cesta k tomu, jak lidem implantovat mikročipy, které budou sledovat jejich pohyb.

Vysvětlení
Jedná se o ryze konspirační teorie. Tyto skutečnosti nebyly nikdy prokázány.
V současné době neexistuje žádný důkaz o tom, že by byl virus vytvořen uměle s cílem zdecimovat populaci.
Technicky není možné připravit očkovací látku tak, aby obsahovala čipy pro sledování. Vakcína je roztok. Každý se může před očkováním podívat, že neobsahuje žádné pevné částečky.
Výše uvedené teorie těží z přesvědčení některých lidí, že očkování je nejen neúčinné, ale dokonce i nebezpečné. Jde o vyvolávání strachu, nedůvěry a paniky.

Antigenní testy jsou nespolehlivé

Aeronet

Dezinformace
Podle portálu Aeronet je spolehlivost antigenních testů velmi nízká. Pozitivitu má vyvolávat nejen koronavirus, ale i řada potravin a jiných věcí. Důkazem má být video ze Slovenska, kdy údajnou pozitivitu vyvolalo i mléko.

Vysvětlení
Antigenní testy na covid-19 jsou vhodné pro široké použití. Spolehlivost testů je u osob s akutním onemocněním až 90 %.
PCR testy mohou po prodělané nemoci vykazovat delší dobu pozitivitu, aniž by osoba musela být infekční. To u antigenních testů neplatí. Provádějí se také z výtěru z nosu nebo nosohltanu, ale místo virového genomu hledají antigeny (bílkoviny) na povrchu viru. Antigenní test pomůže včas odhalit infekční osoby a tím zabránit dalšímu šíření viru v populaci. Testy jsou rychlejší a levnější.

Nošení roušek je nebezpečnější než AIDS

Dezinformace
Portál Aeronet tvrdí, že nošení roušek je vážně nebezpečné a způsobuje ztrátu kolektivní imunity. To údajně zapříčiní nemoci s vyšší mortalitou než AIDS.

Vysvětlení
Neexistuje žádný důkaz o tom, že by nošení roušek
jakýmkoliv způsobem oslabovalo imunitní systém. Taktéž není jakýkoliv důkaz, že by roušky způsobovaly jakákoliv onemocnění. Naopak, jedním z významných opatření, kterým lze dosáhnout omezení šíření epidemie covid-19, je právě povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu. Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. Pokud přijde zdravý jedinec do kontaktu s osobou s onemocněním covid-19, která je bez roušky, je pravděpodobnost přenosu onemocnění velmi vysoká.

Jaká jsou nejúčinnější opatření proti šíření nákazy covid-19, najdete v této prezentaci.

Kvůli epidemickým opatřením zemře více lidí než na koronavirus

Video-Otevri-svou-mysl.cz_-1

Dezinformace
Na sociálních sítích se šíří americké video s českými titulky z dílny projektu Otevři svou mysl. Autor videa tvrdí, že v souvislosti s opatřeními na zbrzdění epidemie zemře více lidí, než na samotnou nemoc covid-19 (zoufalstvím, podvýživou nebo třeba kvůli odkladu operací). Autor videa nabádá k porušování opatření (například k otevírání obchodů) a také k masovým protestům.

Vysvětlení
Z epidemiologického hlediska a medicínského pohledu je nezpochybnitelné, že pouze striktní opatření dostanou pandemii pod kontrolu. Proti tomu ale stojí fakt, že současná situace ovlivňuje miliony lidí existenčně. Proto, abychom ochránili relativně malou, ale zranitelnou část populace, musíme na čas přistoupit k tomu, že omezíme běžný život. Není však pravdou, že by snad na jiné nemoci umírali lidé častěji než na covid-19 (od počátku pandemie se celosvětově koronavirus prokázal u více než 70 mil lidí, přes 1,59 mil z nich zemřelo; zdroj: Univerzita Johnse Hopkinse, 12. 12. 2020). Zavedená opatření jako např. roušky či obecně omezení mobility lidí se z dlouhodobého hlediska ukázala jako jediná možná, jak zamezit nekontrolovatelnému šíření nemoci.

Zdroj: Semantic Visions, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám