Co je rouška? A jak má vypadat?

Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu koronaviru jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). Rouška či respirátor je základní nástroj prevence šíření kapének. V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu s ochranou dýchacích cest, než-li bez ní.

jak-si-vyrobit-roušku

Ochranou nosu a úst je myšlen respirátor, rouška, ústenka, šátek či jiné prostředky, které brání šíření kapének. Je nutné zvážit kritéria, která by každá rouška měla splňovat. Důležitý je především materiál, ze kterého je vyrobena. Jednak je nutné, aby materiál zachytil co nejvíce virových částic, ale zároveň by měl zajistit i prodyšnost. Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. Kapičky větší než 10 µm (velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním, ale i křičením, smíchem či běžnou mluvou, a dochází k jejich uvolňování někdy velkou rychlostí (50 m/s při kýchání, 10m/s při kašli). Díky svým rozměrům a velké rychlosti se tyto velké kapky dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletět až do vzdálenosti více jak 2 metry (kašel) a více jak 6 metrů (kýchání). Zatímco například běžná šála, kterou pravděpodobně vlastní každý, je dobře prodyšná, její schopnost zachycovat infekční částice je naopak značně omezená. Stejně tak děrované materiály, jako jsou například záclony či krajky, nechrání okolí ani jejich nositele. Tyto látky pro výrobu roušky proto nejsou vhodné.

Samotné dodržování dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které mohou obsahovat virus. Doma vyrobené roušky ze správných materiálů a chirurgické roušky však mohou šíření těchto velkých kapek zabránit.

Jak roušku používat?

V neposlední řadě je podstatné i správné používání roušky. Správně nošená rouška, tj. rouška adekvátně zakrývající nos a ústa, je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů (tj. kontrola zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19. Ochrana použitím roušky může ovlivňovat pravděpodobnost míry přenosu viru v komunitě podobně jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného pohybu osob na veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, omezení shlukování se osob a nošení obličejových roušek může zdvojnásobit účinek opatření a vést k oploštění křivky pozitivních případů onemocnění covid-19 v populaci.

Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností. Zkušenosti z praxe ukázaly, že země podporující nošení roušek a respirátorů měly nižší úmrtnost na koronavirovou infekci. Zavedení roušek do praxe také vedlo ke zpomalení denního nárůstu nových případů oproti období před rouškami.

Souhrn hlavních faktů k rouškám:

  • roušky doporučují veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC),
  • v průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou, např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška),
  • roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání,
  • zkušenosti z praxe ukázaly, že země podporující nošení roušek a respirátorů měly nižší úmrtnost na koronavirovou infekci,
  • zavedení roušek do praxe rovněž vedlo ke zpomalení denního nárůstu nových případů oproti období před rouškami.

Efektivita používání ochrany dýchacích cest na bránění přenosu onemocnění covid-19 vyplývá z řady zahraničních studií, které byly publikovány např. zde:

Platné mimořádné opatření k rouškám je k dispozici zde.

Jak účinně dezinfikovat roušky?

Jak si jednoduše vyrobit jednorázovou roušku pro osobní použití?