Chytrá karanténa

Chytrá karanténa je systém, který povede k včasnému zachycení, testování infekčního onemocnění COVID-19 a izolaci v karanténě co největšího počtu potenciálně nakažených osob. Součástí toho je ve spolupráci s nakaženými vytipování kontaktů, na které mohli přenést virus.

Cílem chytré karantény je v co nejkratším čase zabránit šíření epidemie COVID-19 v České republice a uvolňovat plošná opatření, aby se lidé co nejdříve mohli vrátit k normálním životům. Vrátit se do práce, do škol, opět se potkávat se svými přáteli, ale aby také opět došlo k nastartování ekonomiky. To vše bude možné v okamžiku, kdy bude šíření viru pod absolutní kontrolou. Současná opatření nikdo nechce prodlužovat ani o den déle, než to bude nezbytně nutné.
Chytrá karanténa také pomůže krajským hygienickým stanicím zrychlit a zpřesnit jejich postupy. Díky využití digitálních technologií bude mnohem jednodušší a přesnější identifikovat lidi, kteří přišli s koronavirem do kontaktu. Vše je samozřejmě plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a data jsou využita pouze po udělení výslovného souhlasu. Získané údaje o poloze nebudou nijak zneužívány. 

Informace ke zpracování osobních údajů v rámci vzpomínkového telefonátu


Nejedná se o nic nového. Inspirovali jsme se tam, kde se to skvěle osvědčilo. Podobný systém chytré karantény již funguje. Používají jej například Korejská republika nebo Singapur.

P05_INFOGRAFIKA_CHK

Postup

  • Člověk, který se dozví, že se nakazil onemocněním COVID-19, je kontaktován krajskou hygienickou stanicí, aby společně s hygienikem identifikoval co největší počet rizikových kontaktů za posledních 5 dnů. 
  • Když k tomu vydá oficiální souhlas, vytvoří na základě mobilních dat od operátorů krajská hygienická stanice „vzpomínkovou mapu“ míst, na kterých se nakažený pohyboval.
  • Poté, co si nakažený vzpomene společně s hygienikem na všechny potenciálně ohrožené kontakty, formou speciálně vybudovaného call centra jsou lidé co nejrychleji informováni a izolováni v karanténě. 
  • Následně jsou tito lidé v karanténě po 4-5 dnech navštíveni dvoučlenným odběrovým týmem, který odebere vzorek a zajistí, aby se dostal do laboratoře s volnou kapacitou. Tak aby byl otestovaný člověk v co nejrychlejším možném čase (ideálně do 48 hodin) zpraven o výsledku.
  • V případě, že je test pozitivní, nový nakažený prochází stejným celým procesem. Samozřejmě za předpokladu jeho oficiálního souhlasu.

Aplikace eRouška

Aplikace, která pomůže hygienikům snadněji, efektivněji a rychleji dohledávat lidi, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy. Výhodou pro uživatele je zejména skutečnost, že v případě, že u nich nákaza propukne, dokážou snadno a rychle předat hygienikům své kontakty za poslední dny a hygienu navíc upozorní i na kontakty s těmi, které nemohou osobně znát.

Co je aplikace eRouška?
Jde o mobilní aplikaci pro chytré telefony. Stáhnete si ji, aktivtujete a necháte běžet tzv. na pozadí. Díky Bluetooth technologii si vaše aplikace pamatuje ostatní eRoušky, které jste potkali. Všichni s eRouškou mohou pomoci hygienikům rychle dohledat tzv. rizikové kontakty. 
Prakticky to znamená, že pokud se u vás testem prokáže koronavirus, pracovník hygienické stanice vás při telefonátu požádá o přehled lidí, které jste v posledních dnech potkali. Vy mu jednoduše na jeden klik odešlete anonymní seznam uživatelů eRoušky, se kterými jste byli v rizikovém kontaktu. A to včetně těch, které osobně neznáte, protože jste s nimi třeba jeli jen autobusem. 
A naopak, když sami potkáte někoho, u koho se později prokáže koronavirus, hygienická stanice vám bude moci zavolat a vy nebude nechtěně virus dál roznášet. Každý, kdo aplikaci eRouška používá, tak pomáhá, aby bylo nakažených co nejméně. 

Proč je důležité, aby aplikace mělo hodně lidí?
Cílem aplikace eRouška je zpomalit a ideálně zastavit šíření nákazy. Pomáhá, aby bylo co nejdříve možné izolovat potenciálně nakažené osoby od ostatních. Do skládačky tzv. rizikových kontaktů, na které si nakažený při rozhovoru s hygienikem vzpomene (třeba kolegy z práce) přidá i lidi, které neznáte. Typicky ty, se kterými jste mohli stát v jedné frontě, jet v MHD či metru. 
Tímto eRouška přispívá k postupnému uvolňování celostátní karantény a snížení dopadů pandemie na českou společnost a ekonomiku.
Čím více nás bude eRoušku používat, tím lepší vytvoříme síť, která nás bude vzájemně chránit a varovat před rizikem. Každý, kdo si eRoušku nasadí pomáhá dobré věci – aktivně se zapojuje do boje proti koronaviru. Pomoci může, i když o aplikaci řeknete lidem ve svém okolí, případně jim můžete pomoct s instalací eRoušky. 

Jak zapadá eRouška do tzv. Chytré karantény?
Když budeme chytrou karanténu brát jsou soubor opatření, která využívají moderní technologie s cílem, abychom oddělili koronavirem nakažené a ohrožené od zdravé populace, pak je eRouška ideální pomocník hygieniků pro rychlé kontaktování těch, kteří byli s nakaženým v epidemiologicky významném kontaktu (tedy typicky déle než 15 minut na vzdálenost kratší než dva metry). 
eRouška je tedy nástroj, který pomůže rychleji kontaktovat potenciálně nakažené. Hygienik se pak s nimi může domluvit například na dobrovolné karanténě, aby nemoc dál nešířil. Případně jej může poslat přednostně na test, pokud se například potkává s více lidmi. Každý, kdo aplikaci eRouška používá, tak pomáhá, aby bylo nakažených co nejméně.
Existuje i možnost využívat aplikaci Mapy.cz a v ní si zapnout sběr geolokačních dat. Obě aplikace používají jiné technologie. Co je podstatné, obě pomáhají zpřesnit data, se kterými hygienici pracují při potírání epidemie, a proto jsou důležitou součástí Chytré karantény.

Více na: https://erouska.cz/

Informace ke zpracování osobních údajů při užívání aplikace eRouška.cz

Upozornění v aplikaci Mapy.cz

Mobilní aplikace Mapy.cz je součástí chytré karantény. Jedná se o partnerskou spolupráci Ministerstva zdravotnictví a Seznam.cz na základě bezúplatné smlouvy. Správcem a provozovatel aplikace je společnost Seznam.cz. Těm, kteří aplikaci používají, umí zaslat upozornění v případě, že jim hrozí zvýšená pravděpodobnost nákazy virem covid-19, a to na základě významného osobního kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. Bližší informace naleznete zde: https://www.seznam.cz/zastav-covid/.