Požadavky na bohoslužby

Pro účast na bohoslužbě je nutné, aby byla dodržována následující pravidla: bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání...

Požadavky na tréninkové aktivity sportovců, pro které je sport výdělečnou činností

trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,na sportovišti bude...

Doporučení MZ ČR k uvolnění opatření od 27. 4. 2020

Fitness centra/posilovny omezit kapacitu při zachování principu rozestupů min. 10 m2 / 1 cvičícího. Za tímto účelem je nutné přepočítat aktivní cvičební plochu a regulovat počet návštěv,nepoužívat šatny a sprchy (dokud nebude povoleno jinak),upřednostňovat platby bezkontaktně,vstup a cvičení po celou dobu pouze se zakrytými ústy a nosem,personál používá ochranné roušky (recepce, trenéři, instruktoři),zajistit dezinfekci stroje/cvičebního...

Doporučení MZ ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020

Požadavky pro vysoké školy (vědecko-akademické instituce) Účastníci (studenti i akademici) musí dodržet následující opatření: Zdravotní stav: účast na výuce a zkouškách bude povolena za podmínek: bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou,povinná ochrana horních cest dýchacích na...