Požadavky na školství a vzdělávání

Dítě, žák, student, účastník, nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení.Dítě, žák, student,...

Požadavky na organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti

Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob.Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce...

Požadavky na návštěvy pacientů v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních

K tomuto povolení jsou připravené dva scénáře, ve kterých jsou stanoveny definované požadavky – mírnější forma (v případě příznivé epidemiologické situace) a přísnější forma (v případě zhoršení epidemiologické situace). Mírnější forma Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, dalších osob a doprovodu u porodu Ředitel daného zařízení může s ohledem na provozní možnosti daného zařízení možnost návštěv omezit nebo neumožnit. Je zajištěno dodržování...

Požadavky na sauny a wellness centra

Povinná dezinfekce rukou před vstupem. Sauny nastaveny na min. 70 stupňů Celsia. Parní sauny mimo provoz. Snížená kapacita, aby byl dosažen 1,5 m rozestup ve všech prostorách včetně šaten, přímo v saunách min 4 m3 (hygienická norma je 2 m3 ) na zákazníka. Dezinfekce (+ papírové utěrky) k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách. Zvýšená frekvence kontrol saun...

Požadavky na přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá) a bazény

Informace pro návštěvníky Návštěvníci jsou povinni před vstupem do areálu provést dezinfekci rukou přípravkem s virucidními účinky, který bude na vstupu k dispozici pro všechny návštěvníky. Návštěvníci musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, neměli by s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze...

Požadavky na hrady a zámky (vnitřní prostory)

Zájemcům o návštěvu bude doporučován on-line nákup časových vstupenek. Provozovatel se zaměří na prevenci shlukování velkého počtu osob na relativně malé ploše. Při velkém náporu návštěvníků by reálně nebylo možné zajistit a kontrolovat dodržování doporučených rozestupů. Počet návštěvníků v placených venkovních prostorech bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení....

Požadavky na zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory)

Mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti. Provozovatel se zaměří na prevenci shlukování velkého počtu osob na relativně malé ploše. Při velkém náporu návštěvníků by reálně nebylo možné zajistit a kontrolovat dodržování doporučených rozestupů. Návštěvníci i zaměstnanci jsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest. Návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž...

Požadavky na živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing, permanentní make-up apod.)

U vstupu do provozovny je umístěn dávkovač dezinfekce na ruce. Pokud má provozovna čekárnu, zákazník je (kromě svého doprovodu/zákonného zástupce) usazen tak, aby mezi ním a dalšími zákazníky byl bezpečný rozestup dva metry. Zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, výjimkou je přítomnost zákonného zástupce u mladistvých. Pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště...

Požadavky na taxislužby

Provozovatel zajistí dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou. Pro provozovatele i klienta platí povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest. Doporučuje se pravidelná dezinfekce povrchů. Doporučuje se instalace ochranné clony mezi prostor řidiče a zákazníka.