Jak se chovat v MHD?

Nejlepší prevencí proti koronaviru je samozřejmě zůstat doma a vyhnout se jakémukoli styku s dalšími lidmi. Ovšem pokud už musíte někam vyrazit, a potřebujete k tomu použít hromadné dopravy, dodržujte několik základních pravidel. Ochrana začíná před samotným vstupem do prostředku hromadné dopravy. Rouška je povinnost, pokud ji nemáte, překryjte si ústa šálou nebo třeba čistým kapesníčkem. Ideální...

Přenos koronaviru SARS-CoV-2

Následující zdroje se zabývaly možným přenosem koronaviru SARS- CoV-2: Make provisions for mechanical ventilationhttp://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/428863/Operational-Readiness-Checklist_final-version_Feb-13.pdf?ua=1 Studies to date suggest that the virus that causes COVID-19 is mainly transmitted through contact with respiratory droplets rather than through the air. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses   Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected à Whenever possible, use...