Mají na očkování nárok i cizí státní příslušníci?

Na hrazené očkování mají za stejných podmínek jako čeští občané nárok i cizí státní příslušníci pojištění v českém systému veřejného zdravotního pojištění (např. z důvodu výkonu výdělečné činnosti anebo na základě evropských koordinačních nařízení). Osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, resp. přiděleného rodného čísla, které získají od české zdravotní pojišťovny.Na hrazené očkování mají také nárok cizí státní...

Informace k chytré karanténě

Děkujeme, že pomáháte!  Kdo jsme? Jsme Ministerstvo zdravotnictví a prostřednictvím krajských hygienických stanic a epidemiologů provozujeme trasovací telefonní linku vytvářející tzv. “vzpomínkovou mapu” pro likvidaci epidemie nemoci COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (“koronavirus”). Postupujeme při tom jako ústřední orgán státní správy, a stejně jako krajské hygienické stanice plníme své úkoly dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Na...

Nutritional advice and recommendations during quarantine

Due to the strict government measures aimed at preventing the spread of COVID-19, both healthy people and those with symptoms of acute respiratory syndrome have found themselves in quarantine. Restaurant operations are restricted, people are buying more non-perishable foods and stocking up. Good nutrition is essential for human health, especially in times when we need...

Jak se chovat v MHD?

Nejlepší prevencí proti koronaviru je samozřejmě zůstat doma a vyhnout se jakémukoli styku s dalšími lidmi. Ovšem pokud už musíte někam vyrazit, a potřebujete k tomu použít hromadné dopravy, dodržujte několik základních pravidel. Ochrana začíná před samotným vstupem do prostředku hromadné dopravy. Rouška je povinnost, pokud ji nemáte, překryjte si ústa šálou nebo třeba čistým kapesníčkem. Ideální...

Přenos koronaviru SARS-CoV-2

Následující zdroje se zabývaly možným přenosem koronaviru SARS- CoV-2: Make provisions for mechanical ventilationhttp://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/428863/Operational-Readiness-Checklist_final-version_Feb-13.pdf?ua=1 Studies to date suggest that the virus that causes COVID-19 is mainly transmitted through contact with respiratory droplets rather than through the air. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses   Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected à Whenever possible, use...