Na základě mimořádného opatření se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb

Ministerstvo zdravotnictví na základě dnešního jednání vlády vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se také nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám...

Ministerstvo zdravotnictví spouští pod číslem 1212 linku první psychické pomoci

Období nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 či povinně nařízená domácí karanténa může pro někoho znamenat nepřiměřenou psychickou zátěž. Ministerstvo zdravotnictví proto spustilo pod číslem 1212 také linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky...

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo všem nemocnicím vyčlenit prostor pro triáž pacientů

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice, vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření směrem k poskytovatelům akutní lůžkové péče. Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem poskytovatelům akutní lůžkové péče vyčlenit za účelem zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení na vstupu do zdravotnického zařízení, nebo na jiném vhodném...

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se nově týká pouze lázeňské léčebně rehabilitační péče

Za účelem ochrany obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření. Od 25. března 2020 se týká výhradně poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. K úpravě původního opatření ze dne 23. března 2020 došlo zejména z toho důvodu, že se opatření vztahovalo i na poskytování následné lůžkové léčebně rehabilitační...

O každém pacientovi s onemocněním koronavirem musí nemocnice zpracovat „Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu“

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče vyplnit o každém pacientovi s koronavirem tzv. Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu. Ten musí následně odeslat do Informačního systému infekčních onemocnění, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zvládání dopadů onemocnění koronavirem.   Současně musí poskytovatelé zdravotních služeb akutní...

Parlament schválil opatření na podporu plátců pojistného

Po včerejším projednání v Poslanecké sněmovně dnes Senát schválil vládní návrh zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který uleví plátcům pojistného, zejména osobám samostatně výdělečně činným. „Cílem je ulevit plátcům pojistného z důvodu aktuálně probíhající epidemie koronaviru, která má celospolečenské dopady, zejména na osoby samostatně výdělečně činné. Těm budou v měsících březnu až srpnu odpouštěny zálohy až...

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně...

Díky dlouhodobé spolupráci Ministerstva zdravotnictví a společnosti Respilon budou zajištěny pravidelné dodávky ochranných pomůcek pro české zdravotníky

Ministerstvo zdravotnictví v nejbližších dnech obdrží od české společnosti Respilon na základě darovací smlouvy 30 000 ks roušek ReSpimask s nanovlákenným filtrem. Oproti klasickým ústenkám z netkané textilie zachytí 99,9 % virů i bakterií a ochrání jak svého uživatele, tak osoby v jeho okolí. Roušky okamžitě poputují do nemocnic. Se společností byla rovněž navázána dlouhodobá spolupráce, která zajistí pravidelné dodávky ochranných...

Vývoj pozitivních případů v ČR má zatím lineární tendenci, akutní lůžková péče je na větší počet pacientů připravena

Ministerstvo zdravotnictví představilo nejnovější data se zaměřením na predikci dalšího vývoje onemocnění COVID-19 v České republice. Pro sběr dat týkající se koronavirové infekce vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky v rámci svých interních personálních kapacit a ve spolupráci s řadou odborníků nový informační systém, který je schopen generovat aktuální data, jako je například incidence onemocnění...

Ministerstvo a ÚZIS zhodnotily vývoj onemocnění COVID-19 v ČR, vliv přijatých opatření a připravenosti našich nemocnic

Ministerstvo zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky na ranní tiskové konferenci zhodnotily dosavadní a pokusily se nastínit také budoucí vývoj onemocnění COVID-19 v ČR. Informovali dále i o vlivu přijatých opatření a o připravenosti nemocnic a jejich kapacit. Datová a informační základna pro management pandemie COVID-19 Dostupnost intenzivní péče pro hospitalizované pacienty s COVID-19