Společné prohlášení Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven k přijatým opatřením v souvislosti s COVID-19

Dnes proběhlo jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami. Zdravotní pojišťovny v současné době vyvíjejí maximální úsilí k zajištění potřebné zdravotní péče pro své pojištěnce a stabilního financování poskytovatelů zdravotních služeb. Zálohové platby pro lékaře poskytující i v současných podmínkách potřebnou zdravotní péči nebudou kráceny a zdravotní pojišťovny jsou v individuálních případech připraveny i k navýšení zálohových plateb u těch...

Informace SÚKL k dostupnosti přípravků s obsahem paracetamolu

V souvislosti s globální epidemiologickou situací, v kontextu s onemocněním COVID-19, došlo v posledních týdnech k výraznému navýšení poptávky u některých volně prodejných léčivých přípravků, a to z důvodu předzásobování ze strany pacientů. Toto je patrné především u léčivých přípravků s obsahem léčivé látky paracetamol. U nejprodávanějšího léčivého přípravku z této skupiny došlo v posledních týdnech k navýšení prodeje více jak trojnásobně. Pro představu to...

Pracovní skupina Ústředního krizového štábu poprvé jednala o zavedení praktických opatření

Ve středu 18. března 2020 jednala v souvislosti s potřebou řešení současného stavu nouze, z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy nového koronaviru COVID–19, zúžená odborná pracovní skupina Ústředního krizového štábu (ÚKŠ), složená ze zástupců Ministerstev zdravotnictví, vnitra, obrany, dopravy a zemědělství, a také za účasti hlavní hygieničky, Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, Armády ČR, a Správy státních hmotných...

Vláda schválila povinnost zakrývat si na veřejných místech ústa a nos a stanovuje nákupní hodiny pro seniory

Na zasedání vlády ve středu 18. března 2020 byla přijata další krizová opatření. V dopoledních hodinách mezi 10-12 hodinou se zakazuje přítomnost osobám v prodejnách potravin s výjimkou osob starších 65 let věku. Dále je zavedena povinnost nosit při pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště ochranné prostředky dýchacích cest. Vláda také zakázala přijímat nové pacienty za účelem...

Vláda rozhodla o zákazu distribuce léčiv do zemí EU a také jejich vývoz do dalších zemí mimo Evropskou unii

Na mimořádném zasedání vlády v úterý 17. března 2020 byl přijat návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o zákazu vývozu léčiv v souvislosti s epidemií koronaviru. „Léčiva, která jsou určená pro český trh, zůstanou pouze pro české občany a tímto zákazem je nebude možné vyvážet do jiných zemí. V aktuálním nouzovém stavu je to absolutně nezbytné opatření, musíme zajistit, abychom měli...

Ministerstvo zdravotnictví povolilo distribuci, výdej a používání neregistrovaného léčivého přípravku Remdesivir

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v zájmu ochrany veřejného zdraví rozhodnutí, kterým dočasně povoluje distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Remdesivir. Léčivý přípravek bude určen pro pacienty v České republice, kteří mají potvrzenou infekci koronavirem. Státní ústav pro kontrolu léčiv byl Ministerstvem zdravotnictví vyzván k předložení odborného stanoviska pro léčivý přípravek Remdesivir. Na základě posouzení odborných podkladů a s přihlédnutím...

Proběhlo první jednání Ústředního krizového štábu

V pondělí 16. března 2020 proběhlo první zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ), svolaného v souvislosti s potřebou řešení současného stavu nouze, z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy nového koronaviru COVID – 19. Štábu předsedá Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. Zasedání ÚKŠ se zúčastnili zástupci ústředních orgánů státní správy, složek IZS a Armády ČR. Na tomto úvodním zasedání...

Nemocnice od zítra omezí plánované výkony a vyčlení kapacity na léčbu koronaviru

Od úterý 17. března 2020 omezí poskytovatelé zdravotních služeb akutní lůžkové péče provádění plánované zdravotní výkony na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány. Účelem tohoto opatření obecné povahy je zajistit dostatečné personální, věcné a technické kapacity pro léčbu pacientů s onemocněním COVID-19. „Tímto opatřením připravujeme kapacity nemocnic na...

Ministerstvo zdravotnictví spouští na stránkách chatbota ke koronaviru, pomůže lidem se základními dotazy a důležitými kontakty

V souvislosti s aktuálním vývojem ohledně šíření nového koronaviru v ČR spustilo Ministerstvo zdravotnictví ČR na webových stránkách ve spolupráci s IBM chatbota, virtuální sestru Anežku. Jde o počítačový program určený k automatizované komunikaci s lidmi. Při náporu dotazů chatbot pomůže lidem zorientovat se v informacích na stránkách a případně je odkáže na live chat s živým operátorem či na další infolinky....

Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum

Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 vláda rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru SARS CoV-2 o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Prodloužila rovněž opětovné zavedení ostrahy hranic. Od 16. března 0.00 hodin proto platí v celé České republice omezení volného pohybu...