Infekce covid-19 prošla českou populací velmi mírně, podobně jako v okolních zemích

Imunizace české populace proti covid-19 je velmi nízká, konkrétně se pohybuje v řádu jednotek promile, v nejvíc zatížených lokalitách dosahuje maximálně 5 %. Celopopulačně se výskyt pozitivity protilátek pohybuje v rozsahu 0 – 1,3 %. Celkem bylo vyšetřeno 26 500 osob. Studie dále prokázala relativně malý zásah zranitelných skupin obyvatel (populace v seniorním věku, chronicky nemocní pacienti), které byly ochráněny karanténními opatřeními....

Každoročně si 5. května připomínáme Den hygieny rukou. Letos s kampaní WHO: Zachraň životy – čisti si ruce!

Čistá zdravotní péče patří mezi nejnaléhavější výzvy identifikované OSN. Proto je letošní kampaň Dne hygieny rukou zaměřena na osvědčené postupy v oblasti hygieny rukou pro veřejnost v souvislosti s covid-19 a také na čistotu při poskytování zdravotnické péče. Světová zdravotnická organizace vydala pokyny v oblasti hygieny rukou, která doporučují umístit tzv. Stanice hygieny rukou u vchodu/východu do každé veřejné...

Prohlášení Pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény k novele zákona o ochraně veřejného zdraví

Pandemie způsobená novým koronavirem ukázala potřebu novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví, který je v platnosti již od 11.8.2000, tedy prakticky dvě desetiletí. Možnost rychlé reakce na aktuální epidemiologickou situaci se u stávající epidemie ukázala být klíčovým nástrojem ochrany životů obyvatel naší země. Obzvláště důležitá je rychlost zavedených opatření tam, kde dochází k vylučování původce infekce už...

Česko zahájilo cestu k přípravě vakcíny proti covid-19

Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfuze a Institut klinické a experimentální medicíny společně zahájily spolupráci v přípravě vakcíny proti covid-19. Příprava inaktivované (tzv. neživé) vakcíny jde rychlým tempem. V současné době se výzkum nachází v první, laboratorní fázi. Česko se do vývoje vakcíny pouští stejně jako jiné státy světa, které chtějí pro své občany zajistit ochranu...

Ministerstva zdravotnictví, školství a průmyslu představila hygienická pravidla pro provozy, které se otevírají 11. května

Od 11. května bude opět možné navštívit obchodní centra, venkovní zahrádky v restauracích nebo vyrazit za kulturou. Povoleny budou také hromadné akce do 100 osob, některé služby nebo školní aktivity. To vše ale pouze za dodržení přísných hygienických pravidel.  Pracovní skupina k uvolňování karanténních opatření při Ministerstvu zdravotnictví zasedala tento týden s jasným zadáním. Bylo nezbytné vytvořit hygienická pravidla...

Vláda schválila pravidla rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, nouzový stav platí do 17. května

Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna prodloužení nouzového stavu do 17. května. Ministři odsouhlasili také přesná pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, návrh pomoci kulturním zařízením a umělcům a také návrh zákona, kterým bude zrušena daň z nabytí nemovitostí. Nouzový stav bude v České republice platit do 17. května. O prodloužení doby rozhodla...

Výjimky z povinnosti nošení roušek se nově rozšiřují na děti do sedmi let v MŠ a dětských skupinách, umělce i moderátory za splnění přesných podmínek

Na základě nového mimořádného opatření, které dnes vydalo Ministerstvo zdravotnictví a schválila vláda, se povinnost nošení roušek již nevztahuje na děti mladší sedmi let v mateřské škole a v dětské skupině, na osoby, jejichž aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto zákazu, na vystupující umělce při tvorbě audiovizuálních děl, a také na moderátory a redaktory vystupující v rozhlasových, televizních...

Z onemocnění COVID-19 se vyléčilo již přes 40 % nakažených. Česká republika je v boji s epidemií nadále úspěšná

Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře, podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených nadále klesá. Na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky od konce března klesá až na současnou hodnotu 3,2 %. Výrazně se také zvyšuje počet vyléčených pacientů. Z nemoci covid-19 se uzdravilo již přes 40 % nakažených osob. „Počet uzdravených pacientů nadále roste. Včera jsme...