Jakým způsobem probíhá distribuce osobních ochranných pomůcek poskytovatelům zdravotní péče?

Z rozhodnutí vlády:  Ministerstvo zdravotnictví zásobuje OOP některé velké nemocnice akutní lůžkové péče zřizované státem, specializovaná centra zřízená ministerstvem, hygienické stanice, dále laboratoře, které testují vzorky na přítomnost koronaviru a infekční kliniky.  Ministerstvo vnitra zásobuje ostatní části infrastruktury, případně občany.  Distribuce OOP všem ostatním poskytovatelům zdravotních služeb je v gesci kraje. MZ ČR samo aktivně poskytovatelé obvolává....

Přehled informací pro poskytovatele zdravotních služeb včetně odkazů na webové stránky

Poskytovatel zdravotních služeb (PZS) v roli poplatníka (podávání daňových přiznání, placení daní) Od pondělí 16. března si můžete odložit některé daňové povinnosti na základě žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání:  Posečkání úhrady daně  Informace Generálního finančního...

Nonstop linka psychické podpory pro pracovníky ve zdravotnictví

Ministerstvo iniciovalo zřízení dvou linek nabízejících první psychickou pomoc. Jedna z nich již téměř týden funguje pod číslem 1212 (volba 5) a je určena všem občanům. Druhá byla spuštěna včera a poskytuje své služby výhradně vám, pracovníkům ve zdravotnictví. Pracujete ve zdravotnictví? Linka je tu pro vás 24/7. Smyslem linky je pomoci zvládnout stresové zatížení v souvislosti s koronavirem....

Lze uznat onemocnění COVID-19 jako nemoc z povolání?

Ministerstvo zdravotnictví se ztotožňuje se Stanoviskem výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP k podmínkám uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání ve smyslu nařízení vlády č. 290/1995 Sb. vydaného dne 25. března 2020, které je umístěno v příloze tohoto dokumentu. Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. ve své příloze, tedy v Seznamu nemocí z povolání, disponuje tzv. otevřenou položkou pro různé biologické činitele,...

Doporučení pro poskytovatele domácí zdravotní péče v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19

S ohledem na současný stav, kdy poskytovatelé domácí zdravotní péče nedisponují dostatečným množstvím osobních ochranných prostředků, je nezbytné přijmout opatření, která umožní pokračování poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí alespoň u těch pacientů, u kterých je to s ohledem na jejich zdravotní stav nezbytně nutné a není možné ošetřovatelskou péči zajistit jiným způsobem. V situaci, kdy poskytovatel...

Doporučení ve vztahu k zajištění poskytování zdravotní péče v lůžkových zdravotnických zařízení po dobu epidemie COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na šíření epidemie onemocnění COVID-19 po celém území České republiky a vyhlášený nouzový stav přijalo po projednání ve svém krizovém štábu dne 17. 3. 2020 následující doporučení ve vztahu k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli lůžkové péče na území České republiky: Doporučuje všem poskytovatelům lůžkové péče, aby pro řešení a zvládání epidemie onemocnění COVID-19 přijali veškerá opatření,...

Doporučení pro poskytovatele domácí zdravotní péče v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19

S ohledem na současný stav, kdy poskytovatelé domácí zdravotní péče nedisponují dostatečným množstvím osobních ochranných prostředků, je nezbytné přijmout opatření, která umožní pokračování poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí alespoň u těch pacientů, u kterých je to s ohledem na jejich zdravotní stav nezbytně nutné a není možné ošetřovatelskou péči zajistit jiným způsobem. V situaci, kdy...