Nakládání s těly zesnulých osob s potvrzenou nákazou COVID-19

Zatím nejsou žádné důkazy o přenosu SARS-CoV-2 prostřednictvím manipulace s těly zemřelých osob. Potenciální riziko přenosu, ke kterému může dojít v souvislosti s přímým kontaktem s lidskými ostatky nebo tělními tekutinami, v nichž je přítomen virus a přímým kontaktem s kontaminovanými předměty, je považováno za nízké. Je prokázané, že virus může přežívat na různých površích hodiny až dny, proto je možné, že virus...

Informace Ministerstva zdravotnictví k uznávání onemocnění Covid-19 za nemoc z povolání

Co se rozumí pod pojmem nemoc z povolání? Nemoc z povolání je pojmem medicínsko-právním. Český právní řád se zabývá otázkou nemocí z povolání v řadě předpisů, vlastní definici pojmu nemoci z povolání a jejich výčet pak uvádí nařízení vlády č. 290/1995 Sb. (dále jen „Seznam nemocí z povolání“).Příslušné předpisy se vztahují i k onemocnění Covid-19, kdy výskyt tohoto onemocnění nevyvolal potřebu jejich...

Informace k antigennímu testování

Algoritmy Návod na používání a interpretace výsledků antigenního testu pro detekci viru SARS-CoV-2 (covid-19) ve výtěru z nosohltanu Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k antigennímu testování Mimořádné opatření – antigenní testování a použití OOP – zaměstnanci, s účinností od 4. a 9. 11. 2020 Mimořádné opatření – antigenní testování – sociální služby, týdenní stacionáře, s účinností od 4. 11. 2020 Mimořádné opatření – antigenní testování...

Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví

Volající zdravotník spojen s pracovníkem linky, nabízející psychickou podporu. K dispozici jsou na ni vyškolení pracovníci Systému psychosociální intervenční služby (SPIS). Jsou připraveni být nápomocni v krizových situacích svým kolegům, pracovníkům ve zdravotnictví. Dostupnost této linky je nepřetržitá, tedy v v režimu 0-24 hodin. Linku kolegiální podpory mohou kontaktovat pracovníci ve zdravotnictví, na něž doléhá aktuální krizová situace. Jde přitom...

Seznam laboratoří

Aktualizováno 10. 12. 2020 Laboratorní diagnostika v akutní fázi onemocnění covid-19 se v současnosti opírá pouze o přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR). Sérologické testy vzhledem k několikadennímu intervalu od prvních příznaků do nástupu protilátkové odpovědi (takzvané imunologické okno), mají pouze podpůrnou roli (doporučení WHO). Výsledky takových testů je třeba pro stanovení diagnózy akutního onemocnění covid-19 vždy ověřit přímým průkazem...

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun

Zákon byl 9. dubna 2020 schválen Parlamentem, nabyl účinnosti a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí. Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. O jednorázový příspěvek si však mohou požádat až do 29. června, proto žadatelé nemusí za všech okolností s žádostmi spěchat. Co to je kompenzační...

Informace pro poskytovatele zdravotní péče ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám

Potřebuji od zdravotní pojišťovny informace v souvislosti s covid-19, jak se na ně mohu obrátit?   Potřebuji od zdravotní pojišťovny informace v souvislosti s covid-19, jak se na ně mohu obrátit? VZP ČR pro tyto případy vytvořila speciální e-mailovou adresu: covid19@vzp.cz. Na tuto adresu mohou poskytovatelé zdravotních služeb směřovat své dotazy, podněty v souvislosti s onemocněním covid-19, které jsou určeny k řešení VZP...

Metodické doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilých pacientů v době nouzového stavu

Metodické doporučení má sloužit k vyjasnění nesrovnalostí, které se v praxi objevují při poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům. Jedná se zejména o nejasnosti ve výkladu zákona o zdravotních službách ve vztahu k přítomnosti zákonných zástupců a jiných osob pověřených péčí o dítě, respektive o výklad v tomto zákoně použité terminologie. Obzvláště v této době, která je natolik složitá pro všechny zúčastněné, dochází ke...

Stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, z. s. vydala Návrh jednotné metodiky pro přednemocniční neodkladnou péči během pandemie COVID 19 (SARS-CoV-2) Česká společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP vydala Doporučený postup Koronavirová infekce a těhotenství. Desatero pro praktické lékaře pro děti a dorost, který popisuje, jakým způsobem v současné době poskytovat zdravotní...

Doporučení poskytovatelům zdravotní péče

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2  na území České republiky  a v návaznosti na Opatření obecné povahy ze dne 16. března 2020 Č. j.: MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN ,  Mimořádné opatření  Č. j.: MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN  ze dne 29. března 2020  a Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN ze dne 25.března 2020  Ministerstvo zdravotnictví  ke...