Cizojazyčné dotazníky před očkováním a informace pro očkované

Dotazník před očkováním Dotazník očkovaného – věková kategorie 12 – 15 let Dotazník očkovaného – angličtina Dotazník očkovaného – arabština Dotazník očkovaného – bulharština Dotazník očkovaného – francouzština Dotazník očkovaného – mongolština Dotazník očkovaného – němčina Dotazník očkovaného – polština Dotazník očkovaného – rumunština Dotazník očkovaného – ruština Dotazník očkovaného – španělština Dotazník očkovaného –...

Nový objednávkový systém pro očkovací látku Vaxzevria bude spuštěn 19. dubna 2021

Nový objednávkový systém pro očkovací látku Vaxzevria (dříve AstraZeneca) proti onemocnění covid-19 bude spuštěn v pondělí 19. dubna 2021. Nový objednávkový systém pro objednávání očkovací látky Vaxzevria do ordinací všeobecných praktických lékařů (PL) k očkování proti onemocnění covid-19 je vytvořen na webovém rozhraní v Covid Forms App (CFA). Díky němu dojde k zjednodušení, zpřehlednění a zefektivnění objednávacího systému. Praktičtí lékaři budou...

Informace o režimu objednávání monoklonálních protilátek pro léčbu onemocnění covid-19

BAMLANIVIMAB Dne 4. března 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí podle § 8 odst. 6 zákona o léčivech, kterým povolilo distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Bamlanivimab (LY-CoV-555, dříve LY3819253), koncentrát pro infuzní roztok. Objednávání: Léčivý přípravek Bamlanivimab byl distribuován do lékárny Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN), Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč,  která je...

Stanovisko Laboratorní skupiny MZ, kdy lze hodnotit pacienta s pozitivním výsledkem PCR jako pravěpodobně neinfekčního

Pacienta s pozitivním výsledkem PCR, které má Ct nad 35 (jedná-li se o nejnižší hodnotu při porovnání všech Ct hodnot všech detekovaných oblastí u daného materiálu), lze hodnotit jako pravděpodobně neinfekčního jen za současného splnění následujících tří podmínek: 1. lze vyloučit, že se pacient nachází v úvodní fázi infekce, tj.:a) pacient musí mít stanovenou diagnózu COVID na základě...

Nakládání s těly zesnulých osob s potvrzenou nákazou COVID-19

Zatím nejsou žádné důkazy o přenosu SARS-CoV-2 prostřednictvím manipulace s těly zemřelých osob. Potenciální riziko přenosu, ke kterému může dojít v souvislosti s přímým kontaktem s lidskými ostatky nebo tělními tekutinami, v nichž je přítomen virus a přímým kontaktem s kontaminovanými předměty, je považováno za nízké. Je prokázané, že virus může přežívat na různých površích hodiny až dny, proto je možné, že virus...

Informace Ministerstva zdravotnictví k uznávání onemocnění Covid-19 za nemoc z povolání

Co se rozumí pod pojmem nemoc z povolání? Nemoc z povolání je pojmem medicínsko-právním. Český právní řád se zabývá otázkou nemocí z povolání v řadě předpisů, vlastní definici pojmu nemoci z povolání a jejich výčet pak uvádí nařízení vlády č. 290/1995 Sb. (dále jen „Seznam nemocí z povolání“).Příslušné předpisy se vztahují i k onemocnění Covid-19, kdy výskyt tohoto onemocnění nevyvolal potřebu jejich...

Informace k antigennímu testování

Algoritmy Návod na používání a interpretace výsledků antigenního testu pro detekci viru SARS-CoV-2 (covid-19) ve výtěru z nosohltanu Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k antigennímu testování Mimořádné opatření – antigenní testování a použití OOP – zaměstnanci, s účinností od 4. a 9. 11. 2020 Mimořádné opatření – antigenní testování – sociální služby, týdenní stacionáře, s účinností od 4. 11. 2020 Mimořádné opatření – antigenní testování...

Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví

Volající zdravotník spojen s pracovníkem linky, nabízející psychickou podporu. K dispozici jsou na ni vyškolení pracovníci Systému psychosociální intervenční služby (SPIS). Jsou připraveni být nápomocni v krizových situacích svým kolegům, pracovníkům ve zdravotnictví. Dostupnost této linky je nepřetržitá, tedy v v režimu 0-24 hodin. Linku kolegiální podpory mohou kontaktovat pracovníci ve zdravotnictví, na něž doléhá aktuální krizová situace. Jde přitom...

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun

Zákon byl 9. dubna 2020 schválen Parlamentem, nabyl účinnosti a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí. Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. O jednorázový příspěvek si však mohou požádat až do 29. června, proto žadatelé nemusí za všech okolností s žádostmi spěchat. Co to je kompenzační...

Informace pro poskytovatele zdravotní péče ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám

Potřebuji od zdravotní pojišťovny informace v souvislosti s covid-19, jak se na ně mohu obrátit?   Potřebuji od zdravotní pojišťovny informace v souvislosti s covid-19, jak se na ně mohu obrátit? VZP ČR pro tyto případy vytvořila speciální e-mailovou adresu: covid19@vzp.cz. Na tuto adresu mohou poskytovatelé zdravotních služeb směřovat své dotazy, podněty v souvislosti s onemocněním covid-19, které jsou určeny k řešení VZP...