Doporučení pro provozovatele zdravotnické dopravní služby v souvislosti s epidemickým výskytem onemocnění COVID-19

Ochrana pracovníků zajišťujících zdravotnickou dopravní službu (ZDS) a ochrana dopravovaných pacientů je nezbytná pro omezení možnosti nákazy osob účastnících se transportu a zároveň pro zachování dostupnosti zdravotnické dopravní služby. Ochrana pracovníků ZDSOsobní ochranné pomůcky: chirurgická rouška, nebo v případě transportu COVID+ pacienta polomaska FFP2, brýle (dioptrické, sluneční nebo ochranné), jednorázové rukavice, dezinfekční prostředek na ruce, pracovní oděv.Provozní...

Informace o dodávkách ochranných prostředků zdravotnickým pracovníkům v ambulantním sektoru

Informace o dodávkách ochranných prostředků stomatologům a lékárníkům Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje dodávky respirátorů, ústenek a dalšího zdravotnického materiálu nejen orgánům ochrany veřejného zdraví a přímo řízeným nemocnicím poskytujícím akutní lůžkovou péči, stomatologům a lékárníkům. Na základě dohody s prezidenty ČSK a ČLnK budou ambulantní stomatologové a lékárníci dostávat ochranné prostředky napřímo a centrálně, přičemž distribuci si...

Popis schématu chytré karantény

Osoba s podezřením na onemocnění COVID-19 se nechává testovat v testovacím centru. V případě, že jsou testy pozitivní krajská hygienická stanice předává tuto informaci do callcentra, které kontaktuje danou osobu a požádá jí o souhlas se získám provozně-lokalizačních údajů. Jestliže nakažená osoba souhlas udělí dojde na základě součinnosti jeho mobilního operátora a banky k vytvoření tzv. heat maps, ze...

Antivirus – podpora zaměstnanosti

V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd a platů půjde jednoduše. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.   Komu a za...

Stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP

Stanovisko české onkologické společnosti ČLS JEP k současné situaci a léčbě onkologicky nemocných pacientů. Doporučení se týká mimo jiné změn v zavedených postupech. Vyjádření České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP se týká péče o pacienty, kteří jsou vzhledem ke svému věku velmi ohroženou skupinou. Stanovisko České diabetologické společnosti ČLS JEP se týká doporučeného postupu péče o...

Poděkování hlavní sestry ČR zdravotnickým pracovníkům

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych tímto vyjádřit svoje velké poděkování všem zdravotnickým pracovníkům, studentům a dobrovolníkům, kteří jsou jakkoli zapojeni do řešení situace ohledně onemocnění COVID-19. Vaše pracovní nasazení a úsilí, které momentálně vynakládáte, je obdivuhodné. Moje poděkování patří i pedagogům a vedení zdravotnických škol a vedení jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb, kteří velice rychle a...

Informace pro poskytovatele zdravotní péče ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám

Potřebuji od zdravotní pojišťovny informace v souvislosti s COVID-19, jak se na ně mohu obrátit?   VZP pro tyto případy vytvořila speciální e-mailovou adresu: covid19@vzp.cz. Na tuto adresu mohou poskytovatelé zdravotních služeb směřovat své dotazy, podněty v souvislosti s onemocněním COVID-19, které jsou určeny k  řešení VZP ČR. Zároveň je na stránkách VZP k dispozici souhrn všech přijatých opatření: https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19.  RBP:...

Kdo a jak pomáhá poskytovatelům zdravotní péče dle krajů

Hlavní město Praha  Roušky všem   Dobrovolníci po své linii rozdávají hotové roušky ušité z vlastních zásob na Strossmayerově náměstí před kostelem. Děje se tak každý večer v 18:30.   Z podatelny radnici Prahy 7 se stal hlavní stan, kde se vydává materiál a přijímají hotové roušky, ale také respirátory, brýle, rukavice, dezinfekce – co se komu podaří sehnat...

Jakým způsobem probíhá distribuce osobních ochranných pomůcek poskytovatelům zdravotní péče?

Z rozhodnutí vlády:  Ministerstvo zdravotnictví zásobuje OOP některé velké nemocnice akutní lůžkové péče zřizované státem, specializovaná centra zřízená ministerstvem, hygienické stanice, dále laboratoře, které testují vzorky na přítomnost koronaviru a infekční kliniky.  Ministerstvo vnitra zásobuje ostatní části infrastruktury, případně občany.  Distribuce OOP všem ostatním poskytovatelům zdravotních služeb je v gesci kraje. MZ ČR samo aktivně poskytovatelé obvolává....

Přehled informací pro poskytovatele zdravotních služeb včetně odkazů na webové stránky

Poskytovatel zdravotních služeb (PZS) v roli poplatníka (podávání daňových přiznání, placení daní) Od pondělí 16. března si můžete odložit některé daňové povinnosti na základě žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání:  Posečkání úhrady daně  Informace Generálního finančního...