Cizojazyčné dotazníky před očkováním a informace pro očkované

Dotazník před očkováním Dotazník očkovaného – věková kategorie 12 – 15 let Dotazník očkovaného – angličtina Dotazník očkovaného – arabština Dotazník očkovaného – bulharština Dotazník očkovaného – francouzština Dotazník očkovaného – mongolština Dotazník očkovaného – němčina Dotazník očkovaného – polština Dotazník očkovaného – rumunština Dotazník očkovaného – ruština Dotazník očkovaného – španělština Dotazník očkovaného –...

Nový objednávkový systém pro očkovací látku Vaxzevria bude spuštěn 19. dubna 2021

Nový objednávkový systém pro očkovací látku Vaxzevria (dříve AstraZeneca) proti onemocnění covid-19 bude spuštěn v pondělí 19. dubna 2021. Nový objednávkový systém pro objednávání očkovací látky Vaxzevria do ordinací všeobecných praktických lékařů (PL) k očkování proti onemocnění covid-19 je vytvořen na webovém rozhraní v Covid Forms App (CFA). Díky němu dojde k zjednodušení, zpřehlednění a zefektivnění objednávacího systému. Praktičtí lékaři budou...

Informace o režimu objednávání monoklonálních protilátek pro léčbu onemocnění covid-19

BAMLANIVIMAB Dne 4. března 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí podle § 8 odst. 6 zákona o léčivech, kterým povolilo distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Bamlanivimab (LY-CoV-555, dříve LY3819253), koncentrát pro infuzní roztok. Objednávání: Léčivý přípravek Bamlanivimab byl distribuován do lékárny Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN), Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč,  která je...

Stanovisko Laboratorní skupiny MZ, kdy lze hodnotit pacienta s pozitivním výsledkem PCR jako pravěpodobně neinfekčního

Pacienta s pozitivním výsledkem PCR, které má Ct nad 35 (jedná-li se o nejnižší hodnotu při porovnání všech Ct hodnot všech detekovaných oblastí u daného materiálu), lze hodnotit jako pravděpodobně neinfekčního jen za současného splnění následujících tří podmínek: 1. lze vyloučit, že se pacient nachází v úvodní fázi infekce, tj.:a) pacient musí mít stanovenou diagnózu COVID na základě...

Nakládání s těly zesnulých osob s potvrzenou nákazou COVID-19

Zatím nejsou žádné důkazy o přenosu SARS-CoV-2 prostřednictvím manipulace s těly zemřelých osob. Potenciální riziko přenosu, ke kterému může dojít v souvislosti s přímým kontaktem s lidskými ostatky nebo tělními tekutinami, v nichž je přítomen virus a přímým kontaktem s kontaminovanými předměty, je považováno za nízké. Je prokázané, že virus může přežívat na různých površích hodiny až dny, proto je možné, že virus...

Informace Ministerstva zdravotnictví k uznávání onemocnění Covid-19 za nemoc z povolání

Co se rozumí pod pojmem nemoc z povolání? Nemoc z povolání je pojmem medicínsko-právním. Český právní řád se zabývá otázkou nemocí z povolání v řadě předpisů, vlastní definici pojmu nemoci z povolání a jejich výčet pak uvádí nařízení vlády č. 290/1995 Sb. (dále jen „Seznam nemocí z povolání“).Příslušné předpisy se vztahují i k onemocnění Covid-19, kdy výskyt tohoto onemocnění nevyvolal potřebu jejich...

Informace k antigennímu testování

Algoritmy Návod na používání a interpretace výsledků antigenního testu pro detekci viru SARS-CoV-2 (covid-19) ve výtěru z nosohltanu Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k antigennímu testování Mimořádné opatření – antigenní testování a použití OOP – zaměstnanci, s účinností od 4. a 9. 11. 2020 Mimořádné opatření – antigenní testování – sociální služby, týdenní stacionáře, s účinností od 4. 11. 2020 Mimořádné opatření – antigenní testování...

Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví

Volající zdravotník spojen s pracovníkem linky, nabízející psychickou podporu. K dispozici jsou na ni vyškolení pracovníci Systému psychosociální intervenční služby (SPIS). Jsou připraveni být nápomocni v krizových situacích svým kolegům, pracovníkům ve zdravotnictví. Dostupnost této linky je nepřetržitá, tedy v v režimu 0-24 hodin. Linku kolegiální podpory mohou kontaktovat pracovníci ve zdravotnictví, na něž doléhá aktuální krizová situace. Jde přitom...

Seznam laboratoří

Aktualizováno 11. 6. 2021 Laboratorní diagnostika v akutní fázi onemocnění covid-19 se v současnosti na základě platné mezinárodní definice onemocnění (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition , https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7) opírá o přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR).   Laboratoře musí proto, aby byl zajištěn epidemiologický dohled nad infekcí COVID-19, surveillance a hlášení výsledků vyšetření (v souhlasu s požadavky zákona 258/2000 Sb., ve  znění prováděcích předpisů), stejně jako...

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun

Zákon byl 9. dubna 2020 schválen Parlamentem, nabyl účinnosti a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí. Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. O jednorázový příspěvek si však mohou požádat až do 29. června, proto žadatelé nemusí za všech okolností s žádostmi spěchat. Co to je kompenzační...