Omezení použití čestných prohlášení do 31. prosince 2020

Na základě usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1291, o změně krizového opatření, vyhlášeného pod č. 512/2020 Sb., došlo ke změně dosavadního usnesení vlády č. 1049 ze dne 16. října 2020, vyhlášeného pod č. 418/2020 Sb., a to tak, že čestná prohlášení, na které je možné pohlížet jako na posouzení zdravotní způsobilosti k práci osob ucházejících se...

Posuzování a uznávání nemocí z povolání – covid-19 jako nemoc z povolání

Nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání není výhradně zdravotní potíž, ale jedná se také o sociálně-ekonomický problém s výrazným dopadem do života zaměstnance, výroby či vlastního výrobního procesu. Pro uznání institutu nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání musí být splněny podmínky ukotvené právními předpisy, a to zejména nařízením vlády stanovující seznam nemocí z povolání. Tato kritéria jsou...

Vláda rozhodla o dočasné možnosti omezení provádění pracovnělékařských periodických prohlídek a vstupních pracovnělékařských prohlídek, které nahradí čestné prohlášení

Dne 16. října 2020 vláda přijala krizové opatření, kterým dochází k dočasné možnosti omezení periodických pracovnělékařských prohlídek a nahrazení vstupních pracovnělékařských prohlídek nových zaměstnanců čestným prohlášením, a to s účinností od 19. října 2020 po dobu platnosti nouzového stavu. Cílem usnesení je odlehčit vytíženost poskytovatelům zdravotních služeb v primární péči. Osoby, jejichž pracovněprávní vztah vznikl ode dne vyhlášení tohoto opatření...

Stanovisko k nošení ochranného štítu bez roušky

V současné situaci se nařízením vlády ČR zakazuje všem osobám s okamžitou účinností pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Doplňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením stanovilo pro některé skupiny obyvatel výjimky z povinnosti používání...

Pracovnělékařské služby v souvislostech s šířením koronaviru SARS CoV-2

Provádění vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídekDne 23. března 2020 bylo vydáno usnesení Vlády České republiky č. 280. Usnesením vláda nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením (níže v příloze) posouzení zdravotní způsobilosti...

Stanovisko Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP k pracovnělékařským službám (PLS) v době trvání nouzového stavu vydané k datu 18. 3. 2020

Vláda ČR usnesením 84/2020 nařídila po dobu trvání nouzového stavu, že lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením (jehož vzor je na str. 888 částky 37/2020 Sbírky zákonů) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění...

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem (není nařízena karanténa) Primárně je nezbytné, aby se zaměstnanec seznámil s aktuálními pokyny a doporučeními Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví.Zaměstnanec by měl s ohledem na ustanovení § 102 odst. 1 a § 106 odst. 4 zákoníku práce zaměstnavatele informovat o tom, že se vrátil z oblasti zasažené koronavirem....