Archiv Další vyjádření a stanoviska MZ

Doporučení MZ k vykonávaní inventarizace majetku, revizí zařízení, odečtů energií a obdobných činností na pracovišti a v domácnostech v souvislosti s epidemií covid-19 Vyjádření MZ k nenošení ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti v souvislosti s lékařskou zprávou – rozdíl mezi OOP a OOPP

Archiv Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Opatření Ministerstva zdravotnictví z 5. února 2021 v souvislosti s návratem do ČR z rizikových destinací z hlediska pracovněprávních důsledků a nároků z nemocenského pojištění Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Archiv Provádění pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu a po nouzovém stavu

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 k pracovně lékařkým službám vč. čestného prohlášení Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek vyplývající z usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021 Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k pracovnělékařským prohlídkám k usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021 Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2021 k pracovnělékařským službám Omezení použití čestných...

Archiv Testování zaměstnanců ve firmách

Zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinné plošné a screeningové testování obyvatel ČR, s účinností od 1. 7. 2021 Průvodce testováním ve firmách –  jak od 1. března 2021 samotestovat antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů k povinnosti testování zaměstnanců na přítomnost nákazy covid-19 Informace a formulář pro podání žádosti o příspěvek na samoodběrové testy pro zaměstnavatele...

Testování zaměstnanců od 1. 7. 2021 – jen pokud tak zaměstnavatel rozhodne

Zaměstnavatelé budou moci zanést povinnost testování na pracovištích do svých vnitřních předpisů a pokynů k BOZP. Bude se jednat o stejný princip jako v případě řízení pohybu a pobytu zaměstnanců a spolupracujících osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na pracovištích, kdy už doteď zaměstnavatelé mohli umožnit zaměstnancům a spolupracujícím osobám, aby se i ve vnitřních prostorech pohybovali bez...

Vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek ve vztahu ke krizovým opatřením vlády č. 1049, č. 1291, č. 54, č. 137, č. 206 od 27. února 2021

Usnesením vlády č. 196 byl pro Českou republiku vyhlášen nouzový stav, a to pro období od 27. února 2021 na dobu 30 dnů. Současně bylo vydáno usnesení vlády č. 206, které opětovně stanovilo možnost omezit provádění periodických pracovnělékařských prohlídek a nahradit vstupní pracovnělékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením. Pro komplexnost uvádíme další dotčená krizová opatření. Usnesení...

Informace k možnostem testování zaměstnanců společností sídlících v České republice na přítomnost onemocnění covid-19 prostřednictvím POC antigenních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Od 18. prosince loňského roku je účinné mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN (dále jen „mimořádné opatření MZ“), které upravuje plošné provádění POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. V současné době lze na základě následných změn tohoto mimořádného opatření MZ provést POC antigenní test jednou za tři...

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek vyplývající z usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021

Usnesením vlády ČR č. 54 ze dne 18. 1. 2021 (publikováno pod č. 17/2021 Sb.) bylo stanoveno udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek podle  ustanovení § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11, včetně přílohy č. 2 části II. vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení...

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k pracovnělékařským prohlídkám k usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021

Vláda opětovně rozhodla o možnosti omezení provádění pracovnělékařských prohlídek. Dne 18. ledna 2021 vláda přijala krizové opatření, kterým opětovně dochází k dočasné možnosti omezení periodických pracovnělékařských prohlídek a možnosti nahrazení vstupních pracovnělékařských prohlídek tzv. čestným prohlášením, a to s účinností od 19. ledna 2021 po dobu platnosti nouzového stavu. Cílem usnesení je odlehčit vytíženým poskytovatelům zdravotních služeb. Doplňujeme, že ode...