Testování zaměstnanců od 1. 7. 2021 – jen pokud tak zaměstnavatel rozhodne

Zaměstnavatelé budou moci zanést povinnost testování na pracovištích do svých vnitřních předpisů a pokynů k BOZP. Bude se jednat o stejný princip jako v případě řízení pohybu a pobytu zaměstnanců a spolupracujících osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na pracovištích, kdy už doteď zaměstnavatelé mohli umožnit zaměstnancům a spolupracujícím osobám, aby se i ve vnitřních prostorech pohybovali bez...

Vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek ve vztahu ke krizovým opatřením vlády č. 1049, č. 1291, č. 54, č. 137, č. 206 od 27. února 2021

Usnesením vlády č. 196 byl pro Českou republiku vyhlášen nouzový stav, a to pro období od 27. února 2021 na dobu 30 dnů. Současně bylo vydáno usnesení vlády č. 206, které opětovně stanovilo možnost omezit provádění periodických pracovnělékařských prohlídek a nahradit vstupní pracovnělékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením. Pro komplexnost uvádíme další dotčená krizová opatření. Usnesení...

Informace k možnostem testování zaměstnanců společností sídlících v České republice na přítomnost onemocnění covid-19 prostřednictvím POC antigenních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Od 18. prosince loňského roku je účinné mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN (dále jen „mimořádné opatření MZ“), které upravuje plošné provádění POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. V současné době lze na základě následných změn tohoto mimořádného opatření MZ provést POC antigenní test jednou za tři...

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek vyplývající z usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021

Usnesením vlády ČR č. 54 ze dne 18. 1. 2021 (publikováno pod č. 17/2021 Sb.) bylo stanoveno udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek podle  ustanovení § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11, včetně přílohy č. 2 části II. vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení...

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k pracovnělékařským prohlídkám k usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021

Vláda opětovně rozhodla o možnosti omezení provádění pracovnělékařských prohlídek. Dne 18. ledna 2021 vláda přijala krizové opatření, kterým opětovně dochází k dočasné možnosti omezení periodických pracovnělékařských prohlídek a možnosti nahrazení vstupních pracovnělékařských prohlídek tzv. čestným prohlášením, a to s účinností od 19. ledna 2021 po dobu platnosti nouzového stavu. Cílem usnesení je odlehčit vytíženým poskytovatelům zdravotních služeb. Doplňujeme, že ode...

Omezení použití čestných prohlášení do 31. prosince 2020

Na základě usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1291, o změně krizového opatření, vyhlášeného pod č. 512/2020 Sb., došlo ke změně dosavadního usnesení vlády č. 1049 ze dne 16. října 2020, vyhlášeného pod č. 418/2020 Sb., a to tak, že čestná prohlášení, na které je možné pohlížet jako na posouzení zdravotní způsobilosti k práci osob ucházejících se...

Posuzování a uznávání nemocí z povolání – covid-19 jako nemoc z povolání

Nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání není výhradně zdravotní potíž, ale jedná se také o sociálně-ekonomický problém s výrazným dopadem do života zaměstnance, výroby či vlastního výrobního procesu. Pro uznání institutu nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání musí být splněny podmínky ukotvené právními předpisy, a to zejména nařízením vlády stanovující seznam nemocí z povolání. Tato kritéria jsou...

Vláda rozhodla o dočasné možnosti omezení provádění pracovnělékařských periodických prohlídek a vstupních pracovnělékařských prohlídek, které nahradí čestné prohlášení

Dne 16. října 2020 vláda přijala krizové opatření, kterým dochází k dočasné možnosti omezení periodických pracovnělékařských prohlídek a nahrazení vstupních pracovnělékařských prohlídek nových zaměstnanců čestným prohlášením, a to s účinností od 19. října 2020 po dobu platnosti nouzového stavu. Cílem usnesení je odlehčit vytíženost poskytovatelům zdravotních služeb v primární péči. Osoby, jejichž pracovněprávní vztah vznikl ode dne vyhlášení tohoto opatření...

Stanovisko k nošení ochranného štítu bez roušky

V současné situaci se nařízením vlády ČR zakazuje všem osobám s okamžitou účinností pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Doplňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením stanovilo pro některé skupiny obyvatel výjimky z povinnosti používání...