Stanovisko k nošení ochranného štítu bez roušky

V současné situaci se nařízením vlády ČR zakazuje všem osobám s okamžitou účinností pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Doplňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením stanovilo pro některé skupiny obyvatel výjimky z povinnosti používání...

Má zaměstnavatel povinnost vybavit zaměstnance rouškou?

Dne 30. března 2020 bylo vydáno Mimořádné opatření, kterým s účinností od 31. března 2020 byl zakázán všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do dvou let věku a řidičů...

Pracovnělékařské služby v souvislostech s šířením koronaviru SARS CoV-2

Provádění vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídekDne 23. března 2020 bylo vydáno usnesení Vlády České republiky č. 280. Usnesením vláda nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením (níže v příloze) posouzení zdravotní způsobilosti...

Stanovisko Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP k pracovnělékařským službám (PLS) v době trvání nouzového stavu vydané k datu 18. 3. 2020

Vláda ČR usnesením 84/2020 nařídila po dobu trvání nouzového stavu, že lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením (jehož vzor je na str. 888 částky 37/2020 Sbírky zákonů) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění...

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem (není nařízena karanténa) Primárně je nezbytné, aby se zaměstnanec seznámil s aktuálními pokyny a doporučeními Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví.Zaměstnanec by měl s ohledem na ustanovení § 102 odst. 1 a § 106 odst. 4 zákoníku práce zaměstnavatele informovat o tom, že se vrátil z oblasti zasažené koronavirem....