Testování zaměstnanců od 22. 11. 2021

Zaměstnavatel musí nejpozději od 29. listopadu 2021 zajistit pravidelné týdenní testování rychlými antigenními testy určenými pro sebetestování (použití laickou osobou). Testování jednou týdně se týká i osob pracujících jako OSVČ. Testování se netýká osob: s dokončeným očkováním (+ 14 dní od dokončeného očkovacího schématu), s potvrzením o prodělání nemoci (do 180 dní od prvního pozitivního výsledku testu), s...

Testování zaměstnanců lůžkových sociálních a zdravotnických zařízení od 15. 11. 2021

Antigenní testování – testování personálu ve frekvenci 7dní – Ag testy (RAT) Výjimky z testování: PCR testování (max. 72 hod)Plné očkovaní (+ 14 dní)Prodělání onemocnění (max. 180 dní) Toto opatření platí pro: poskytovatele zdravotních služeb poskytující dlouhodobou lůžkovou péči a pro poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním...

Kdo hradí náklady na testování v případě zaměstnance vyslaného na pracovní cestu např. na konferenci v zařízení, kde je vyžadováno prokázání bezinfekčnosti?

V případě, kdy je zaměstnanec vyslán na pracovní/služební cestu, která je spojena s ubytováním v zařízení, kde dle aktuálně platných mimořádných opatření je nezbytné prokázat bezinfekčnost, nese náklady na případné testování zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytovat náhrady výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce (§ 151 zákoníku práce). Podle § 156 odst. 1 písm. e) zákoníku práce...

Můžu nosit nanoroušku jako ochranný prostředek dýchacích cest?

Podle mimořádného opatření účinného ode dne 1. listopadu 2021 je zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének...

Úhrada testů na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rámci povinného testování ve zdravotních a sociálních službách

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení je dle platného mimořádného opatření (č.j. MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN ve...

Musí zaměstnanec nosit v práci respirátor? A co když je mezi zaměstnanci umístěna přepážka?

Mimořádné opatření s účinností od 1. 11. 2021 zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), v definovaných vnitřních prostorech...

Nové mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest

Ministerstvo zdravotnictví dne 27. října 2021 opět publikovalo v návaznosti na současnou epidemiologickou situaci a možný trend vývoje epidemiologické situace nové mimořádné opatření upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest, které bude účinné od 1. listopadu 2021. Mimořádné opatření upravuje i používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti.  S účinností od 1. 11. 2021 bude i nadále možné, aby osoby, které v době...

Archiv Další vyjádření a stanoviska MZ

Doporučení MZ k vykonávaní inventarizace majetku, revizí zařízení, odečtů energií a obdobných činností na pracovišti a v domácnostech v souvislosti s epidemií covid-19 Vyjádření MZ k nenošení ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti v souvislosti s lékařskou zprávou – rozdíl mezi OOP a OOPP

Archiv Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Opatření Ministerstva zdravotnictví z 5. února 2021 v souvislosti s návratem do ČR z rizikových destinací z hlediska pracovněprávních důsledků a nároků z nemocenského pojištění Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Archiv Provádění pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu a po nouzovém stavu

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 k pracovně lékařkým službám vč. čestného prohlášení Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek vyplývající z usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021 Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k pracovnělékařským prohlídkám k usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021 Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2021 k pracovnělékařským službám Omezení použití čestných...