Archiv Další vyjádření a stanoviska MZ

Povinné očkování proti onemocnění covid-19 Můžu nosit nanoroušku jako ochranný prostředek dýchacích cest? Musí zaměstnanec nosit v práci respirátor? A co když je mezi zaměstnanci umístěna přepážka? Doporučení MZ k vykonávaní inventarizace majetku, revizí zařízení, odečtů energií a obdobných činností na pracovišti a v domácnostech v souvislosti s epidemií covid-19 Vyjádření MZ k nenošení ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti v souvislosti...

Archiv Provádění pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu a po nouzovém stavu

Vyjádření k provádění pracovnělékařských prohlídek od listopadu 2021 Vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po nouzovém stavu Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 k pracovně lékařkým službám vč. čestného prohlášení Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek vyplývající z usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021 Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k pracovnělékařským prohlídkám k usnesení vlády...

Testování zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách od 17. ledna

Všem poskytovatelům zdravotních služeb a všem poskytovatelům sociálních služeb je mimořádným opatřením nařízeno vždy jedenkrát za 7 dní provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, není-li stanoveno jinak, prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT) provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb. U zaměstnanců, kteří v době provádění pravidelného vyšetření nejsou přítomni na...

Testování zaměstnanců od pondělí 17. ledna 2022

Zaměstnavatel musí s účinností od pondělí 17. ledna 2022 zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců rychlými antigenními testy určenými pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den...

Povinné očkování proti onemocnění covid-19

Dne 10. 12. 2021 byla ve sbírce zákonů (stejnopis č. 209) zveřejněna vyhláška č. 466/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška nabyla účinnosti následující den po vyhlášení. Vyhláška od března 2022 zavádí povinné očkování proti onemocnění covid-19 pro osoby nad 60 let a vybrané profese,...

Testování zaměstnanců na pracovišti nad rámec mimořádného opatření

Zaměstnavatelé mohou stanovit povinnost testování ve vnitřních předpisech a v pokynech k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zaměstnanec je povinen tyto předpisy dodržovat (viz § 301 písm. c) zákoníku práce). Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance (viz ustanovení...

Změna v testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 20. 12. 2021

S účinností od 20. prosince 2021 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021 k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Zaměstnanci, kterému vyšel rychlý antigenní test (RAT) pozitivní, bezodkladně uvědomí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a pracoviště opustí. Doba od zjištění pozitivního výsledku antigenního...

Vyjádření k provádění pracovnělékařských prohlídek od listopadu 2021

Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje legálními prostředky, jak poskytovatele zdravotních služeb „zprostit“ povinností ve vztahu k provádění pracovnělékařských prohlídek. Jedná se zde o nárok osob na posouzení zdravotního stavu za různými, zákonem stanovenými, účely, přičemž případné lhůty jsou stanoveny právními předpisy. Ministerstvo zdravotnictví nemá nástroj, jak tyto zákonné požadavky „eliminovat“. Navíc je třeba upozornit na to, že nejde...

Může zaměstnavatel nařídit testování očkovaným zaměstnancům?

Ano, je možné, aby si zaměstnavatel nastavil řízením rizik na pracovišti, že bude nárokovat požadavek k ochraně zdraví zaměstnanců při práci v rámci vlastního vyhodnocení a řízení rizik, a to i v případě, kdy dané není nařízené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nebo místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, popřípadě je dané nad rámec povinnosti stanovené mimořádným opatřením. V tomto případě tedy...

Testování zaměstnanců lůžkových sociálních a zdravotnických zařízení od 15. 11. 2021

Antigenní testování – testování personálu ve frekvenci 7dní – Ag testy (RAT) Výjimky z testování: PCR testování (max. 72 hod)Plné očkovaní (+ 14 dní)Prodělání onemocnění (max. 180 dní) Toto opatření platí pro: poskytovatele zdravotních služeb poskytující dlouhodobou lůžkovou péči a pro poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním...