Nebojte se návštěvy ordinací

Na začátku března s rozšiřující se pandemií koronaviru na území České republiky lékaři žádali pacienty, aby se zdrželi návštěvy ordinací s výjimkou akutních stavů. Dnes je již situace stabilizovaná, ochranné pomůcky jsou volně dostupné a při dodržení všech stanovených opatření nepředstavuje návštěva lékaře z hlediska infekce prakticky žádné riziko. Preventivní prohlídky a dodržování stanoveného intervalu zdravotních kontrol jsou...

Informace pro osoby zranitelné v souvislosti s jejich zdravotním stavem

Aktuálně probíhá uvolňování přijatých opatření s ohledem na vývoj epidemiologické situace a za podmínek, které mají zabránit nekontrolovanému šíření covid-19 a chránit obyvatele ČR.  Osobám s rizikovými zdravotními faktory přitom doporučujeme dodržovat vyšší obezřetnost, sledovat doporučení k daným diagnózám a v případě pochybností konzultovat s ošetřujícím lékařem možné nejasnosti ohledně režimu, jak se ve vztahu k vlastnímu zdravotnímu stavu v souvislosti s pandemií...

Nezapomínejte na vitamín D, který podporuje imunitu

Většina Čechů má nedostatek vitaminu D. Ten je přitom zásadní pro imunitu, obzvlášť v době pandemie covid-19. Literatura a odborné články uvádějí, že nedostatkem vitaminu D trpí 60–75 procent české populace. Současná omezení způsobená situací kolem koronaviru může dodání vitaminu D do těla ztížit. První cesta zisku vitaminu D je ze slunečního záření. Syntéza vitaminu D...

Ministerstvo děkuje všem zdravotníkům za jejich nasazení v boji s koronavirem

Na dnešní den připadl Mezinárodní den sester, a proto se ve 12 hodin rozezněly zvony, sirény a vozy integrovaného záchranného systému po celé ČR po dobu 1 minuty jako poděkování všem pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v této nelehké době. Současná situace ohledně celosvětové epidemie je pro všechny nelehká, nicméně některé profese jsou za současného...

Uvolňování a návrat do škol: jaká budou platit pravidla?

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy a pro jejich fungování do konce školního roku. Na začátku května byly finalizovány materiály s bezpečnostními pravidly pro fungování škol, které budou nyní distribuovány do škol a zřizovatelům. Na materiálech úzce spolupracoval vládní rezort školství s rezortem zdravotnictví a jeho...

Stanovisko Etické komise Ministerstva zdravotnictví České republiky k situaci pandemie koronaviru

V situaci pandemie, jejímž důsledkem může být nedostatek technologických prostředků i personálu, je nutné v první řadě rozumět mravnímu pozadí řešení takových krizí. Vzhledem k názorové i mravní pluralitě, která je dnes již v naší společnosti obecně přijímána, etika již nenabízí jednoznačná řešení, ale nutí k přemýšlení a k debatě. A také učí, jak přemýšlet a jak vést dialog. Pomáhá...

Druhá vlna uvolňování

Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. dubna 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Od pondělí 27. dubna 2020 začala druhá vlna uvolňování mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví. Přesný harmonogram postupného uvolňování naleznete zde. Od dnešního dne platí v mnoha oblastech každodenního života určitá rozvolnění. V rámci maloobchodního prodeje se otevírají všechny obchody, které jsou v rozloze do 2500 m2,...

Příznaky koronaviru u seniorů

Zejména u nejvyšších věkových skupin se může nákaza koronavirem projevit netypicky. Proto je třeba sledovat nejen změny teploty, ale i psychický stav. Typické projevy onemocnění covid-19 mohou být zejména u lidí nad 80 let minimální či zcela chybět. V první řadě jde o teplotu. Ta nemusí vůbec stoupnout, což může být dáno také tím, že někteří...

Projevuje se na dětech v souvislosti s covid-19 nervozita? 8 tipů, jak pomoct

To, že se najednou ocitnou v prostředí, kde se musí chovat dospěle, kde se všechno jeví děsivě a nevyzpytatelně, může být znepokojující zejména pro ty děti, které se bojí o své kamarády a rodiny, mohou mít obavy, zda budou mít dostatek jídla, nebo se cítí nesvé s myšlenkou, že budou několik týdnů uvězněny ve svých domovech.Tým klinických psychologů...

Metodické doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilých pacientů v době nouzového stavu

Metodické doporučení má sloužit k vyjasnění nesrovnalostí, které se v praxi objevují při poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům. Jedná se zejména o nejasnosti ve výkladu zákona o zdravotních službách ve vztahu k přítomnosti zákonných zástupců a jiných osob pověřených péčí o dítě, respektive o výklad v tomto zákoně použité terminologie. Obzvláště v této době, která je natolik složitá pro všechny zúčastněné, dochází ke...