Ministerstvo děkuje všem zdravotníkům za jejich nasazení v boji s koronavirem

Na dnešní den připadl Mezinárodní den sester, a proto se ve 12 hodin rozezněly zvony, sirény a vozy integrovaného záchranného systému po celé ČR po dobu 1 minuty jako poděkování všem pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v této nelehké době. Současná situace ohledně celosvětové epidemie je pro všechny nelehká, nicméně některé profese jsou za současného...

Pracovní a poradní skupiny

Centrální řídící tým – laboratorní skupina (LS COVID)Centrální řídící tým – klinická skupina (KS COVID)Centrální řídící tým – epidemiologická skupina (EPI COVID) Centrální řídící tým – národní dispečink lůžkové péče (NDLP)

Stanovisko Etické komise Ministerstva zdravotnictví České republiky k situaci pandemie koronaviru

V situaci pandemie, jejímž důsledkem může být nedostatek technologických prostředků i personálu, je nutné v první řadě rozumět mravnímu pozadí řešení takových krizí. Vzhledem k názorové i mravní pluralitě, která je dnes již v naší společnosti obecně přijímána, etika již nenabízí jednoznačná řešení, ale nutí k přemýšlení a k debatě. A také učí, jak přemýšlet a jak vést dialog. Pomáhá...

Příznaky koronaviru u seniorů

Zejména u nejvyšších věkových skupin se může nákaza koronavirem projevit netypicky. Proto je třeba sledovat nejen změny teploty, ale i psychický stav. Typické projevy onemocnění covid-19 mohou být zejména u lidí nad 80 let minimální či zcela chybět. V první řadě jde o teplotu. Ta nemusí vůbec stoupnout, což může být dáno také tím, že někteří...

Projevuje se na dětech v souvislosti s covid-19 nervozita? 8 tipů, jak pomoci

To, že se najednou ocitnou v prostředí, kde se musí chovat dospěle, kde se všechno jeví děsivě a nevyzpytatelně, může být znepokojující zejména pro ty děti, které se bojí o své kamarády a rodiny, mohou mít obavy, zda budou mít dostatek jídla, nebo se cítí nesvé s myšlenkou, že budou několik týdnů uvězněny ve svých domovech.Tým klinických psychologů...

Metodické doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilých pacientů v době nouzového stavu

Metodické doporučení má sloužit k vyjasnění nesrovnalostí, které se v praxi objevují při poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům. Jedná se zejména o nejasnosti ve výkladu zákona o zdravotních službách ve vztahu k přítomnosti zákonných zástupců a jiných osob pověřených péčí o dítě, respektive o výklad v tomto zákoně použité terminologie. Obzvláště v této době, která je natolik složitá pro všechny zúčastněné, dochází ke...

Je bezpečné darovat krev?

Riziko přenosu covid-19 transfuzí je zatím pouze teoretické a pravděpodobně minimální. Důležité také je, že dárci jsou při odběrech chráněni. V souvislosti s pandemií covid-19 byla zavedena řada bezpečnostních opatření, která mají zabránit možnosti vzájemného přenosu infekce mezi dárci a personálem. Ještě než dárci vstoupí na transfuzní oddělení, zjišťují od nich pracovníci, zda jsou zdrávi a zda nemají riziko...

Brýle jsou teď bezpečnější než čočky

Pokud používáte kontaktní čočky, zvažte nyní spíše nošení dioptrických brýlí. Ve chvíli, kdy člověk začne pociťovat příznaky covid-19, jako je kašel nebo teplota, měl by s nošením kontaktních čoček přestat určitě. Stejná doporučení jako při covid-19 platí třeba i u chřipky nebo rýmy. Následný rozvoj onemocnění totiž může způsobit zánět spojivek a zhoršit podmínky nošení kontaktních čoček. Proto je...

Rady a doporučení k výživě během karantény

V důsledku přísných opatření vlády s cílem zamezení šíření COVID-19 se v karanténě ocitli jak lidé zdraví, tak ti, kteří vykazují příznaky akutního respiračního onemocnění. Provoz restaurací je omezen, ve zvýšené míře se nakupují potraviny s dlouhodobou trvanlivostí, vytvářejí se zásoby. Dobrá výživa je pro zdraví člověka klíčová, zejména v dobách, kdy potřebujeme náš imunitní systém v plné síle. Karanténa a...

Jak postupovat jako dobrovolník?

Výkon dobrovolnictví spadá pod výjimku z omezení volného pohybu, můžete se tedy za účelem výkonu své činnosti volně pohybovat. Zapojením se do dobrovolnických aktivit u sebe zvyšujete riziko infekce COVID-19, proto je důležité provádět všechna aktuálně proveditelná protiepidemiologická opatření, která sníží riziko přenosu infekce. Zásadní nutností je používání bariérové ochrany dýchacích cest (úst a nosu) a používání...