Jak postupovat, když mám příznaky?

K hlavním příznakům onemocnění koronavirem patří zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest hlavy, svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu. Jak postupovat, jestliže mám příznaky odpovídající tomuto onemocnění? K nejběžnějším příznakům koronaviru patří horečka, kašel, dušnost, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, ztráta čichu a chuti. Další projevy nákazy covidem-19 jsou únava, zvracení a průjem, bolest v krku a rýma....

Co je rouška? A jak má vypadat?

Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu koronaviru jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). Rouška či respirátor je základní nástroj prevence...

Informace pro pacienty s chronickým onemocněním či oslabenou imunitou

Pro chronické pacienty platí obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Lidé s některými chronickými onemocněními či s oslabenou imunitou jsou však v souvislosti s možností nákazy novým typem koronaviru vystaveni větším rizikům než zdraví lidé. Připravili jsme proto další doporučení pro osoby s chronickým onemocněním. Prosíme pomozte nám komunikovat relevantní a konkrétní informace pro osoby ze skupin s vyšším rizikem komplikací....

Jak se projevuje covid-19 u dětí? Většinou nijak nebo mírně

Ze světových statistik vyplývá, že děti, u kterých byla diagnostikována nemoc covid-19, tvoří asi jen dvě procenta nemocných. Na to, že jsou pozitivní, se u nich většinou přijde ve chvíli, kdy onemocní dospělý. Jak u dětí nemoc probíhá? Bojíte se o děti v souvislosti s nákazou novým koronavirem? Pozornost je namístě, ale vážné obavy si nepřipouštějte. Nákaza se totiž u...

Nebojte se návštěvy ordinací

Na začátku března s rozšiřující se pandemií koronaviru na území České republiky lékaři žádali pacienty, aby se zdrželi návštěvy ordinací s výjimkou akutních stavů. Dnes je již situace stabilizovaná, ochranné pomůcky jsou volně dostupné a při dodržení všech stanovených opatření nepředstavuje návštěva lékaře z hlediska infekce prakticky žádné riziko. Preventivní prohlídky a dodržování stanoveného intervalu zdravotních kontrol jsou...

Informace pro osoby zranitelné v souvislosti s jejich zdravotním stavem

Aktuálně probíhá uvolňování přijatých opatření s ohledem na vývoj epidemiologické situace a za podmínek, které mají zabránit nekontrolovanému šíření covid-19 a chránit obyvatele ČR.  Osobám s rizikovými zdravotními faktory přitom doporučujeme dodržovat vyšší obezřetnost, sledovat doporučení k daným diagnózám a v případě pochybností konzultovat s ošetřujícím lékařem možné nejasnosti ohledně režimu, jak se ve vztahu k vlastnímu zdravotnímu stavu v souvislosti s pandemií...

Nezapomínejte na vitamín D, který podporuje imunitu

Většina Čechů má nedostatek vitaminu D. Ten je přitom zásadní pro imunitu, obzvlášť v době pandemie covid-19. Literatura a odborné články uvádějí, že nedostatkem vitaminu D trpí 60–75 procent české populace. Současná omezení způsobená situací kolem koronaviru může dodání vitaminu D do těla ztížit. První cesta zisku vitaminu D je ze slunečního záření. Syntéza vitaminu D...