Archiv Provádění pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu a po nouzovém stavu

Vyjádření k provádění pracovnělékařských prohlídek od listopadu 2021

Vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po nouzovém stavu

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 k pracovně lékařkým službám vč. čestného prohlášení

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek vyplývající z usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k pracovnělékařským prohlídkám k usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2021 k pracovnělékařským službám

Omezení použití čestných prohlášení do 31. prosince 2020

Změna krizového opatření o provádění periodických zdravotních prohlídek od 8. prosince 2020 č. 1291

Omezení provádění pracovnělékařských periodických prohlídek a vstupních pracovnělékařských prohlídek od 19. 10. 2020

Usnesení vlády k pracovnělékařským službám ze dne 16. 10. 2020

Stanovisko Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP k pracovnělékařským službám (PLS) v době trvání nouzového stavu vydané k datu 18. 3. 2020