Aktuální informace k dokončení auditu počtu vyléčených (uzdravených) pacientů s covid-19

V souvislosti s řešením lokálních ohnisek začal v ČR narůstat počet osob, které jsou centrálně vedeny jako „covid pozitivní“. Jde v drtivé většině o primárně nakažené pacienty, kteří nemoc prodělávají bez příznaků nebo velmi lehce, bez potřeby zdravotních služeb. Tito lidé byli pozitivně diagnostikováni, a od té doby procházejí opakovanými testy. Jelikož prioritou práce krajských hygienických stanic (KHS) v nejvíce zatížených oblastech bylo a je zejména podchycení nově nakažených, prodloužila se doba do zpětné revize dříve pozitivních případů v centrální databázi. Proto byl ministrem zdravotnictví nařízen zpětný audit těchto záznamů, který byl dokončen 26. 7. 2020. Dle očekávání byly doplněny datumy uzdravení zejména u pozitivních osob v Moravskoslezském kraji a v Praze jako dvou nejvýznamněji zatížených oblastí. Výsledkem auditu je zpřesnění počtu dosud vyléčených osob na hodnotu 11 423. Datumy vyléčených byly řádně doplněny ze strany KHS, které k tomu jediné mají mandát. Nejde o změnu skokovou k jednomu dni, datumy byly zadávány v souladu s realitou ke každému jednotlivému případu.