Aktuálně o koronaviru

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy se nemění, Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k chování v přímořských oblastech

Po pravidelném vyhodnocení dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí zůstává seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 neměnný. Z evropských zemí v něm ani nadále nefiguruje Rumunsko, které zůstává červené. Ministerstvo zdravotnictví zároveň připravilo doporučení pro české občany, kterými je vhodné se řídit v přímořských oblastech. Tisková zpráva

banner-eRouska-1

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu stupňů pohotovosti, všechny okresy v ČR jsou nyní bez rizika komunitního přenosu

Systém je rozdělen na čtyři stupně rizika, které jsou označené bílou, zelenou, žlutou a červenou barvou, tzv. semafor. Stupně pohotovosti vyplývají z aktuální epidemiologické situace. Okresy ČR jsou aktuálně převážně bílé, tedy se zanedbatelným rizikem, devět z nich je zelených, bez rizika komunitního přenosu. Tisková zpráva

Národní strategie testování nemoci COVID-19 komplexně řeší přístup k testování a definuje páteřní síť laboratoří a odběrových míst

Strategie komplexně řeší přístup k testování covid-19 v současné době, zejména pak s výhledem na případné další vlny onemocnění. Definuje jednotlivé cílové skupiny testovaných a používané metody. Klíčovým prvkem je nastavení odpovídajících kapacit, jejich elektronizace a racionální využívání v případě postupného nárůstu požadavků. Tisková zpráva

Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti (takzvaný semafor), na které jsou navázány rámcové postupy, činnosti a protiepidemická opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovují na základě definovaných úrovní přenosu nákazy vyvolané novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 rozsah klíčových protiepidemických opatření nezbytných k zamezení vzniku a dalšího šíření onemocnění covid-19. Tisková zpráva


Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 9/2020, účinné od 8. 8. 2020

Mimořádná opatření č. 18 a 19/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, účinná od 7. 8. 2020 od 12 hodin

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020, účinné od 28. 7. 2020

Mimořádná opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy, účinná od 25., resp. 27. 7. 2020

Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, účinné od 24. 7. 2020 od 7 hodin

Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci č. 1/2020, účinné od 24. 7. 2020 od 7 hodin

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 1/7/2020, účinné od 18. 7. 2020 od 16 hodin